2 KGT Th. 6.4 Natuurbeheer

Wat weten we nog?
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat weten we nog?

Slide 1 - Slide

Biotische factoren
Abiotische factoren

Slide 2 - Slide

Niveau's van ecologie

Slide 3 - Slide

Planteneters (eten planten): konijnen bijv
Vleeseters (eter vlees): een wezel bijvoorbeeld
Alleseters: eten zowel vlees als planten

Slide 4 - Slide

voedselketen
consument van de eerste orde

consument van de tweede orde
consument van de derde orde
consument van de vierde orde
producent
  

Slide 5 - Slide

Reducenten
Bacteriën en schimmels
ruimen dode organismen
op. --> reducenten

Hierbij komen 
voedingsstoffen vrij

Slide 6 - Slide

Populatiegrootte

Slide 7 - Slide

Biologisch evenwicht

Slide 8 - Slide

Concurrentie

Slide 9 - Slide

Samenwerking

Slide 10 - Slide

Rangorde

Slide 11 - Slide

Symbiose
Symbiose = langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten

Slide 12 - Slide

Natuurbeheer

Slide 13 - Slide

Leerdoelen
Je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu

Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren

Slide 14 - Slide

Begrippen uit de paragraaf

Biodiversiteit
Bedreigd en uitsterven
Herintroductie
Natuurbeheer

Slide 15 - Slide

De mens is afhankelijk van zijn omgeving
De mens is afhankelijk van zijn omgeving

Slide 16 - Slide

Biodiversiteit
wat is biodiversiteit?
overleg met je buurman/vrouw

Slide 17 - Slide

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Slide 18 - Slide

bedreigd en (bijna) uitgestorven

Slide 19 - Slide

Milieuproblemen 
Bedreigde diersoorten in de Wereld

Slide 20 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land

maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Slide 21 - Slide

soorten natuurbeheer

Slide 22 - Slide

Vragen?

Slide 23 - Slide

Lees basisstof 1 t/m 4
- Lees de dik gedrukte woorden
- Zoek de betekenis op

Slide 24 - Slide

30 seconds
- je hebt 30 seconden
- Leg het woord uit zonder het woord te benoemen
- Teamgenoten moeten het woord raden

Slide 25 - Slide

Maken van de opdrachten
Th. 6.4  Natuurbeheer  1   t/m  10
Klaar? Test jezelf *alles voldoende*

De opdrachten worden gecheckt. Foute antwoorden goed rekenen is niet toegestaan!!


Slide 26 - Slide