Week 3

1 / 15
next
Slide 1: Slide
LeslijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Wat is de eerste reactie die bij je opkomt bij dit dilemma?

Slide 8 - Open question

Welke leerstijl wordt er vooral aangesproken in de activiteit die Jan en Jesse samen bedachten?
A
Doener
B
Denker
C
Dromer
D
Beslisser

Slide 9 - Quiz

Welke werkvorm wordt er ingezet tijdens de activiteit die Jan en Jesse bedachten?
A
Spelwerkvorm
B
Instructievorm
C
Opdrachtenvorm
D
Interactiewerkvorm

Slide 10 - Quiz

Als Jesse de leerlingen laat samenwerken, zoals een leerling voorstelt, welke werkvorm zou Jesse dan
inzetten?

Slide 11 - Open question

Verwerkingsopdracht 20
Doe deze opdracht met een andere student.

Maak samen een uitdagende activiteit waarmee de leerlingen uit het plusgroepje aan de slag zouden kunnen gaan.
Schrijf de activiteit uit op papier (maximaal twee A4).
Presenteer jullie activiteit aan de groep.

Slide 12 - Slide

3e lesuur 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide