Hoofdstuk 2 Veranderingen

Hoofdstuk 2 Veranderingen
2.1 Toenamediagrammen
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 2 Veranderingen
2.1 Toenamediagrammen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Uitleg intervallen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Bij een open interval...
A
...doen de grenzen wel mee en gebruik je <...>
B
...doen de grenzen wel mee en gebruik je [...]
C
...doen de grenzen niet mee en gebruik je <...>
D
...doen de grenzen niet mee en gebruik je […]

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Bij een gesloten interval...
A
...doen de grenzen wel mee en gebruik je <...>
B
...doen de grenzen wel mee en gebruik je [...]
C
...doen de grenzen niet mee en gebruik je <...>
D
...doen de grenzen niet mee en gebruik je […]

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

[5,9] betekent:
A
vanaf 5 tot en met 9
B
5<x<9
C
vanaf 5 tot 9
D
tussen 5 en 9

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

<5,9> betekent:
A
vanaf 5 tot en met 9
B
groter dan 5 tot en met 9
C
groter dan 5 en kleiner dan 9
D
5<x<9

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Uitleg soorten stijgen en dalen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

vb soorten stijgen en dalen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

constante stijging
constante daling
toenemende stijging
toenemende daling
afnemende stijging
afnemende daling

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Wat voor soort stijgen/dalen is er op het interval <2, 3>?
vb: afnemend dalend

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Soorten stijgen en dalen
constante stijging
afnemende stijging
toenemende stijging
constante daling
afnemende daling
toenemende daling

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Mind map

Waar ging de vorige les over? 1 woord is genoeg.
Toenamediagram
Een toenamediagram geeft de verandering aan van bijvoorbeeld de temperatuur (T) ten opzichte van de tijd (t)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Aantekeningen
Bij een toenamediagram
  • staan de verticale lijnstukjes boven de rechtergrens van het interval
  • ligt bij een afname het verticale lijnstukje onder de horizontale as

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Maak vraag 14a op blz 65 (netjes en duidelijk), maak een foto en verstuur hem.

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Toenamediagram -> globale grafiek

  • toename/afname van 0 -> top
  • lijnstukjes boven horizontale as -> grafiek is stijgend
      worden ze steeds kleiner -> afnemend stijgend
  • lijnstukjes onder horizontale as -> grafiek is dalend
      worden ze steeds kleiner -> afnemend dalend

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Globale grafiek
Bij een globale grafiek hoef je geen tabel te maken voordat je de grafiek gaat tekenen. Je tekent de assen en zet de namen erbij en daarna schets je de grafiek op zo'n manier dat de soorten dalen/stijgen goed zichtbaar zijn.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Maak vraag 17a, maak een foto en verstuur hem.

Slide 19 - Open question

This item has no instructions