Hoofdstuk 2; Nederland verandert oefenvragen

1 / 31
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Waarom was de Rotterdamse haven zo belangrijk?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Welke kenmerken hebben de twee perioden van stedelijke vernieuwing in de historische binnenstad?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Waarom moesten de oude havengebieden her-ingericht worden?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Waarom was vernieuwing van het station nodig?

Slide 13 - Open question

Waarom is re-urbanisatie voor een stad heel belangrijk?

Slide 14 - Open question

Wat is leefbaarheid?

Slide 15 - Open question

Leefbaarheid
is de mate waarin een woonwijk geschikt is om er te leven. 

Leefbaarheid meet je door te vragen wat inwoners vinden van:
- het onderhoud van woningen, straten en parken (bijvoorbeeld of er veel rotzooi op staart rondslingert);
- de kwaliteit van de voorzieningen (scholen, winkels);
- de sociale samenhang (hebben wijkbewoners contact met elkaar?);
- de veiligheid in hun woonwijk (last van rondhangende jongeren, je niet veilig voelen als je ’s avonds over straat gaat). Op basis van de antwoorden kun je een beoordeling voor de woonwijk of de buurt geven

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Wat voor effect zal automatisering in de havens hebben voor arbeiderswijken?

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Slide

Wat zou Rotterdam kunnen doen om deze wijk op te knappen?

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Wat is selectieve migratie?

Slide 23 - Open question

Selectieve migratie 
Migratie vanwege bepaalde kenmerken:
Leeftijd, inkomen of opleidingsniveau 

Slide 24 - Slide

Wat is het compacte-stad beleid?

Slide 25 - Open question

Compacte-stad beleid
Het beleid om meer te bouwen in de steden en tegen de steden aan.

Slide 26 - Slide

Wat is het doel van het compacte-stad beleid?

Slide 27 - Open question

Doel compacte-stad beleid:
Door suburbanisatie nam de bevolking van de stad af.
Om leegloop tegen te gaan werden op oude bedrijventerreinen woonwijken gebouwd. 
Ook aan de rand van de stad werden wijken gebouwd.
Zo blijven de bewoners in de stad en blijven voorzieningen bestaan. 

Slide 28 - Slide

Urbanisatie
(tot 1960)

Verstedelijking door ...
1. Trek van platteland naar stad
2. Natuurlijke bevolkingsgroei

Slide 29 - Slide

Suburbanisatie
(1960-1980)

Trek van de stad naar het omliggende platteland.

Slide 30 - Slide

Re-urbanisatie
(vanaf 1980)

Na een bevolkingsafname (door suburbanisatie) neemt het aantal inwoners weer toe.

Slide 31 - Slide