Methodiek - H13 Activeren, plannen, uitvoeren (les 3)

Methodiek
H13 activeren, plannen, uitvoeren
Les 3: 13.1 t/m 13.3
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodiek
H13 activeren, plannen, uitvoeren
Les 3: 13.1 t/m 13.3

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Activeren
Activeren= stimuleren actief maken, aanzetten tot activiteit of bezig zijn, voor een beter kwaliteit van leven. 

Waarom is activeren belangrijk?
 • Betere kwaliteit van leven.
 • Verhogen zelfredzaamheid.
 • Leren omgaan met een beperking.
 • Invulling zinvolle dagbesteding.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Met het verhogen/vergroten zelfredzaamheid wordt bedoeld:
timer
0:30
A
Dat iemand steeds meer zelf kan
B
Dat je als beroepskracht MZ veel taken overneemt
C
Dat de beroepskracht doet wat de cliënt vraagt

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Als beroepskracht MZ ben je continu bezig met het motiveren en stimuleren van cliënten. Wat kun je o.a. doen?
timer
1:00

Slide 4 - Open question

- Zelf enthousiast zijn
- Voorbeelden laten zien
- Oppassen voor ‘moeten’
- Complimenten geven
- De praktijk in
- Dimmen i.p.v. dippen
- Gesprekken voeren, LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) motiverende gespreksvoering inzetten
- Cliënten met lotgenoten/ervaringsdeskundigen laten praten

Vraaggericht en in samenwerking
Aan de hand van de activiteiten werk je samen aan de doelen van je cliënt.

Het formuleren van de doelen en het bedenken van activiteiten doe je in samenspraak met de cliënt.

Het is helaas niet altijd mogelijk omdat je cliënt niet in staat is om zijn behoeften en wensen aan te geven.

Je zult de cliënten hierin ( samen met je collega's) een handje moeten helpen.Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Soorten activiteiten 
Je kunt activiteiten individueel en in groepsverband uitvoeren binnen verschillende soorten activiteiten.

 • Vrijetijdsbesteding: Activiteiten in de tijd dat cliënten geen verplichtingen hebben en hun tijd naar hun eigen wens kunnen invullen.
 • Zelfzorgactiviteiten: Deze activiteiten richten zich op de zorg voor het eigen lichaam en de eigen woonomgeving. Het is niet ter ontwikkeling maar om te voorkomen dat deze cliënten steeds meer afhankelijk worden van de zorg van anderen.
 • Arbeidsmatige activiteiten
 • Vormings- of educatieve activiteiten
 • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Waar gaan vormings- of educatieve activiteiten over?
timer
0:30
A
richten zich op de zorg voor het eigen lichaam
B
richten zich op iets produceren of diensten verlenen
C
beogen de ontwikkeling van de cliënt te stimuleren
D
richting zich op iets leren

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

waar gaan arbeidsmatige activiteiten over?
timer
0:30
A
richten zich op de zorg voor het eigen lichaam
B
richten zich op iets produceren of diensten verlenen
C
beogen de ontwikkeling van de cliënt te stimuleren
D
richting zich op iets leren

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Waar gaan ontwikkelingsgerichte activiteiten over?
timer
0:30
A
richten zich op de zorg voor het eigen lichaam
B
richten zich op iets produceren of diensten verlenen
C
beogen de ontwikkeling van de cliënt te stimuleren
D
richting zich op iets leren

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Plannen
De voorbereiding op de activiteit of handeling is de meest belangrijke fase. De manier waarop je samen met de cliënt en je collega’s een activiteit voorbereidt, bepaalt voor een groot deel het succes.

Als je handelingen en activiteiten op maat aan de cliënt aangepast wilt aanbieden, moet je goed weten wie je cliënt eigenlijk is en wat zijn mogelijkheden zijn (aansluiten bij behoeftes, interesse en mogelijkheden van de cliënt)

Wie is de cliënt?:
Algemene levensloop
Behoeften en mogelijkheden

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Doel van de activiteit
Doelen kunnen bijv. zijn:
 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Aanwezige mogelijkheden stimuleren
 • Sociale contacten bevorderen
 • Recreatie en ontspanning
 • Interesses uitbreiden
 • Integreren in de samenleving
 • Ontwikkeling stimuleren
 • Scholing bieden

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Marieke is 18 jaar en heeft down, zij gaat niet naar school, zit veel thuis maar heeft wel vrienden. Met welke doelen ga je een activiteit inzetten.
timer
1:00

Slide 12 - Open question

zelfstandigheid bevorderen, scholing, mogelijkheden stimuleren, intergreren in de samenleving
Aan de slag & huiswerk

 • Lees 13.1 t/m 13.3
 • Digitale leeromgeving 3.13: niveau 3 & 4 opdracht 1a t/m 2b.
 • Test je kennis over methodisch werken: Wat is methodisch werken?

Uiterlijk zondag 30 mei 23:59 af + afgetekend!

Slide 13 - Slide

This item has no instructions