Tips mondeling Engels

Mondeling Engels
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 27 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Mondeling Engels

Slide 1 - Slide

Wat kun je verwachten?
Ik geef je voor elk onderdeel van het mondeling tips in de vorm van video's, slides of opdrachten.

Slide 2 - Slide

Onderdeel 1: reading
Je ontvangt een Engelse tekst op je mondeling. 
Je mag het even doorlezen (mag mij niets vragen)en begint dan voor te lezen. 

Ik let hierbij op je Engelse uitspraak, dus probeer zo Engelse mogelijk te klinken. 
Een foutje maken mag! Dat is niet erg.

Slide 3 - Slide

Youtube video
In de volgende slide zie je een Youtube video waarin je leert wanneer je de 'b, d, l' niet uitspreekt in Engelse woorden.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Practise!
Silent letters
Spreek de woorden hiernaast uit en denk aan de silent letters.

Slide 7 - Slide

Medeklinkers
De volgende slide bevat een video die je uitlegt hoe je Engelse woorden met meerdere medeklinkers achter elkaar uitspreekt.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Practise!
Spreek de volgende woorden uit:
crash
phone (ph = f)
quick (qu = kw)
ship
skin 

Slide 10 - Slide

English klinken - klinkers
De volgende slide bevat een video met tips hoe je meer 'Engels' klinkt.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Onderdeel 2 : personal conversation
- Talk about: name, age, personality, family. 
- Talk about: hobbies, job(s), sports, school
- Talk about: your dreams / plans for the future

In de volgende slides wat hulpzinnen die je kunt inzetten om de boodschap over te brengen.

Slide 13 - Slide

Talk about: name, age

My name is ...
I am 16 years old.
I am from Holten.
My birthday is on the 1st of January. 
I was born on 1 January 2004.

Slide 14 - Slide

Talk about: personality 
I am hardworking and responsible. 
You can describe me as a humorous person. 
I don't like people who are very negative.


Slide 15 - Slide

Talk about: family
I live together with my parents and my brother.
I have one brother and one sister.
My father is 45 years old and works in construction.
My sister is 13 years old and is still at school.


Slide 16 - Slide

Talk about: hobbies

I like to read / play football / draw.
My hobbies are playing handball and horseriding. 
I play football 2 times a week on Wednesday and Friday.
I like watching Netflix because it is very relaxing. 


Slide 17 - Slide

Talk about: jobs/sports
I work as a waiter in a restaurant. 
I work two or three days a week. 
My wages are high/low. 
I earn about 5 euros an hour. 
My favourite sports is football because I like teamsports.
I don't like chess because it isn't an active sport.

Slide 18 - Slide

Onderdeel 3: speaking cards; Chatterbox
Je kunt ook gevraagd worden om te reageren op een of meerdere vragen / stellingen uit Chatterbox zoals we die geoefend hebben in de les.

Slide 19 - Slide

Onderdeel 4: pictures and questions
Je gaat een gesprek houden met je docent waarbij je naar een tekening / plaatje moet kijken. 
Hij /Zij zal je vragen te reageren op een vraag of situatie.
Dat doe je zo uitgebreid mogelijk.


Slide 20 - Slide

Extra tip
Beschrijf wat je ziet in dezelfde werkwoordstijd, bijvoorbeeld de present continuous.
He is walking down the street. 
She is talking to her friend.
He is reading a magazine.
am / are / is + (werkwoord + ing).

Slide 21 - Slide

Loop je vast in het gesprek?
Gebruik deze zinnen:

Could you repeat that, please?
I don't understand the word....
Could you explain the word ... to me, please?
What do you mean?

Slide 22 - Slide

timer
1:00

Slide 23 - Slide

timer
1:00

Slide 24 - Slide

timer
1:00

Slide 25 - Slide

timer
1:00

Slide 26 - Slide

Good luck !
You can do it!

Slide 27 - Slide