Globalisering V5 h1 par1.1 Krimpende wereld

Globalisering

Studiewijzer voor het vak: aardrijkskunde Leerjaar: V5

Week
 Hoofdstuk + paragraaf Maak- en leerwerk leerdoelen Opmerkingen

44 H 1
Intro+par 1.1 We volgen de verkorte leerroute

Leren quizlet begrippen
Hfst:1
https://quizlet.com/_55e032
 o Je kent de betekenis van de begrippen bij Voorkennis.
o Je kent het verschil tussen de vier aspecten van globalisering (economisch, cultureel, sociaal en politiek).
o Je begrijpt de samenhang tussen technologische ontwikkeling, tijdruimtecompressie en globalisering.
o Je kunt het verschijnsel globalisering vanuit verschillende dimensies analyseren en relaties leggen tussen de verschillende dimensies ervan.

45 Par 1.2
Par 1.3 Leren quizlet begrippen
Hfst:1
https://quizlet.com/_55e032
 o Je begrijpt dat de vervlechting van gebieden een belangrijke verklaringsgrond vormt bij het bestuderen van de stromingen van goederen, mensen, kapitaal en informatie.
o Je begrijpt hoe door technologische ontwikkelingen de tijdruimtecompressie is versterkt.
o Je begrijpt dat de vervlechting van gebieden een belangrijke verklaringsgrond vormt bij het bestuderen van de stromingen van goederen, mensen, kapitaal en informatie.


46 Par 1.4 o Je kent de verschillende aspecten van economische globalisering.
o Je weet dat economische ontwikkelingen de drijvende kracht zijn achter de globalisering.
o Je kunt relaties leggen tussen het algemene proces van economische globalisering en de bijzondere regionale omstandigheden van gebieden, zoals ontwikkelingsgraad en positie in het wereldsysteem Leerling-bespreking
wo-do-vr


47 Par 1.5Par 1.6 o Je kent de verschillende aspecten van politieke globalisering.
o Je begrijpt dat economisch globalisering vaak samengaat met culturele globalisering en politieke samenwerking tussen landen en gebieden.
o Je kent de verschillende aspecten van culturele globalisering.
o Je begrijpt dat regionalisme de reactie is op culturele globalisering. Ontwikkeldag wo

48 Par 1.7

Par 1.8

 o Je weet wat de rol is geweest van de opeenvolgende hegemoniale staten in de globalisering van de wereld vanaf de koloniale tijd.
o Je begrijpt dat het mondiale centrum-periferiemodel samenhangt met de erfenis van het koloniale verleden.
o Je weet waarom het merendeel van de handels- en investeringsstromen zich afspeelt binnen en tussen het triadisch netwerk.
o Je begrijpt dat door verandering van de internationale arbeidsverdeling ook de positie van landen in het wereldsysteem verandert.
o Je begrijpt dat globalisering leidt tot eenwording en verbrokkeling en ook tot vergroting van de sociale en regionale ongelijkheid. Tegenlicht: Eigen handel eerst https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/Eigen-handel-eerst.html?gclid=Cj0KCQjwuL_8BRCXARIsAGiC51DrCYn6BkZYoue9hJmDB2Te-T9lfJjjE33VNkkvMOCt8bY-JV6QI5caAl-gEALw_wcB


49 Par 1.9 Leren quizlet begrippen
Hfst:1
https://quizlet.com/_55e032
 o Je begrijpt welke factoren verklaren waarom de internationale handels- en kapitaalstromen vooral verlopen binnen en tussen de leden van de triade.
o Je weet dat Zuid-Zuid handel en investeringen belangrijker worden.
o Je kunt een eigen oordeel uitspreken over winnaars en verliezers van de globalisering.


50 Leren voor oefentoets en deze maken in de elo Samenvatting
o Je weet hoe je de begrippen uit dit hoofdstuk moet gebruiken om een vraagstuk op te lossen.
o Je kunt aan de hand van kaarten, tabellen, grafieken en figuren aspecten van globalisering herkennen, analyseren en interpreteren.
 Toetsweek start op donderdag 10/12
50/51 Toetsperiode 2
Toets S502 (2x) Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 9 + begrippen hoofdstuk 1+ alle verdiepingsopdrachten

52/53 Kerstvakantie1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Globalisering

Studiewijzer voor het vak: aardrijkskunde Leerjaar: V5

Week
 Hoofdstuk + paragraaf Maak- en leerwerk leerdoelen Opmerkingen

44 H 1
Intro+par 1.1 We volgen de verkorte leerroute

Leren quizlet begrippen
Hfst:1
https://quizlet.com/_55e032
 o Je kent de betekenis van de begrippen bij Voorkennis.
o Je kent het verschil tussen de vier aspecten van globalisering (economisch, cultureel, sociaal en politiek).
o Je begrijpt de samenhang tussen technologische ontwikkeling, tijdruimtecompressie en globalisering.
o Je kunt het verschijnsel globalisering vanuit verschillende dimensies analyseren en relaties leggen tussen de verschillende dimensies ervan.

45 Par 1.2
Par 1.3 Leren quizlet begrippen
Hfst:1
https://quizlet.com/_55e032
 o Je begrijpt dat de vervlechting van gebieden een belangrijke verklaringsgrond vormt bij het bestuderen van de stromingen van goederen, mensen, kapitaal en informatie.
o Je begrijpt hoe door technologische ontwikkelingen de tijdruimtecompressie is versterkt.
o Je begrijpt dat de vervlechting van gebieden een belangrijke verklaringsgrond vormt bij het bestuderen van de stromingen van goederen, mensen, kapitaal en informatie.


46 Par 1.4 o Je kent de verschillende aspecten van economische globalisering.
o Je weet dat economische ontwikkelingen de drijvende kracht zijn achter de globalisering.
o Je kunt relaties leggen tussen het algemene proces van economische globalisering en de bijzondere regionale omstandigheden van gebieden, zoals ontwikkelingsgraad en positie in het wereldsysteem Leerling-bespreking
wo-do-vr


47 Par 1.5Par 1.6 o Je kent de verschillende aspecten van politieke globalisering.
o Je begrijpt dat economisch globalisering vaak samengaat met culturele globalisering en politieke samenwerking tussen landen en gebieden.
o Je kent de verschillende aspecten van culturele globalisering.
o Je begrijpt dat regionalisme de reactie is op culturele globalisering. Ontwikkeldag wo

48 Par 1.7

Par 1.8

 o Je weet wat de rol is geweest van de opeenvolgende hegemoniale staten in de globalisering van de wereld vanaf de koloniale tijd.
o Je begrijpt dat het mondiale centrum-periferiemodel samenhangt met de erfenis van het koloniale verleden.
o Je weet waarom het merendeel van de handels- en investeringsstromen zich afspeelt binnen en tussen het triadisch netwerk.
o Je begrijpt dat door verandering van de internationale arbeidsverdeling ook de positie van landen in het wereldsysteem verandert.
o Je begrijpt dat globalisering leidt tot eenwording en verbrokkeling en ook tot vergroting van de sociale en regionale ongelijkheid. Tegenlicht: Eigen handel eerst https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/Eigen-handel-eerst.html?gclid=Cj0KCQjwuL_8BRCXARIsAGiC51DrCYn6BkZYoue9hJmDB2Te-T9lfJjjE33VNkkvMOCt8bY-JV6QI5caAl-gEALw_wcB


49 Par 1.9 Leren quizlet begrippen
Hfst:1
https://quizlet.com/_55e032
 o Je begrijpt welke factoren verklaren waarom de internationale handels- en kapitaalstromen vooral verlopen binnen en tussen de leden van de triade.
o Je weet dat Zuid-Zuid handel en investeringen belangrijker worden.
o Je kunt een eigen oordeel uitspreken over winnaars en verliezers van de globalisering.


50 Leren voor oefentoets en deze maken in de elo Samenvatting
o Je weet hoe je de begrippen uit dit hoofdstuk moet gebruiken om een vraagstuk op te lossen.
o Je kunt aan de hand van kaarten, tabellen, grafieken en figuren aspecten van globalisering herkennen, analyseren en interpreteren.
 Toetsweek start op donderdag 10/12
50/51 Toetsperiode 2
Toets S502 (2x) Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 9 + begrippen hoofdstuk 1+ alle verdiepingsopdrachten

52/53 KerstvakantieSlide 1 - Slide

Hoofdstuk 1
Paragraaf 1
Steeds meer grensoverschrijdende interactie

Slide 2 - Slide

Belangrijke begrippen bij 1.1
Global Village
absolute+relatieve afstand+ligging
tijd-ruimtecompressie
mainport
afstandsverval
Transporttechnologie
informatietechnologie 
Mondiale en transnationale netwerken

Slide 3 - Slide

Wat is globalisering?
A
dat de welvaart stijgt
B
proces dat gebieden op aarde meer verbonden raken
C
dat mensen meer inkomsten krijgen.
D
De welzijnsgraad gaat omhoog

Slide 4 - Quiz

Wat is globalisering volgens de presentator van het volgende filmpje?

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wat hebben de sperziboontjes, de mislukte tarweoogst in Rusland en de volksopstand in Egypte met elkaar te maken?

Slide 7 - Open question

Tijdruimtecompressie
De relatieve afstand is door technologische/transport- ontwikkelingen verkleint. Je bent veel sneller met het vliegtuig dan met een schip of paard en wagen.

Slide 8 - Slide

Welke drie ontwikkelingen zijn van belang bij tijdruimtecompressie?
1:de relatieve ligging verandert
2: de relatieve afstand krimpt
3: grenzen tussen landen vervagen

Slide 9 - Slide

Er gaat nu nog een veerboot tussen Duitsland en Denemarken, die er ongeveer 45 minuten over doet als alles goed gaat. Vooral 's zomers kan de wachttijd echter flink oplopen. Wanneer de tunnel is gebouwd, duurt de overtocht 7 minuten met de trein en 10 minuten met de auto. Er zullen ongeveer 3000 mensen nodig zijn om de tunnel te bouwen. Het bouwbudget bedraagt zo’n 7 miljard euro.

De bouw is van start gegaan met het aanleggen van een nieuwe haven in Lolland. Begin volgend jaar starten werknemers met het bouwen van een fabriek op het eiland. Het aanleggen van de tunnel zelf begint pas in 2023. Er is voor de tunneldelen een hoeveelheid staal nodig die gelijkstaat aan ongeveer vijftig Eiffeltorens, 

Slide 10 - Slide

Deze 18 kilometer lange tunnel verbindt Duitsland straks rechtstreeks met Denemarken
In Denemarken is een eerste begin gemaakt met de bouw van de langste afgezonken tunnel ter wereld, die het land vanaf 2029 met Duitsland zal verbinden. De zogeheten Fehmarnbelt-tunnel wordt 18 kilometer lang en maakt reizen van en naar Scandinavië veel korter.

Slide 11 - Slide

Shanghai 

in 1990 in 2009
Havenstad sterk gericht op China
Metropool

Slide 12 - Slide

Leerdoel:
Je kent het verschil tussen de  vier aspecten van Globalisering 

Slide 13 - Slide

Globalisering
Mondialisering
Globalisering
het proces waarbij op een groot aantal terreinen de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt

Slide 14 - Slide

Dimensies van globalisering
Er worden 4 DIMENSIES VAN GLOBALISERING onderscheiden:

  • Je koopt een smartphone, geproduceerd in China (ECONOMISCHE DIMENSIE)
  • Je speelt Call of Duty op een server in de VS (SOCIALE DIMENSIE)
  • Het Melbourne Museum in Australië krijgt een Nederlandse van Gogh te leen (CULTURELE DIMENSIE)
  • Verschillende landen sturen schepen naar Somalië om piraterij tegen te gaan (POLITIEKE DIMENSIE)

Slide 15 - Slide

Welke dimensie van globalisering?
Economische  globalisering

Slide 16 - Slide

Welke dimensie?
sociale globalisering

Slide 17 - Slide

                                              ? globalisering
Welke dimensie?
Culturele globalisering

Slide 18 - Slide

Welke dimensie?
politieke globalisering

Slide 19 - Slide

Welke dimensie?
economische globalisering

Slide 20 - Slide

Des te groter de absolute afstand tussen twee plaatsen, des te minder interactie er tussen die plaatsen is. Welk begrip?

A
tijd-ruimtecompressie
B
relatieve ligging
C
afstandsverval
D
relatieve afstand

Slide 21 - Quiz

Huiswerk
Maak de opdrachten bij 2 februari, classnotebook

Slide 22 - Slide