Waarnemen 6.1

Waarnemen
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Waarnemen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Wat is waarnemen?
  • Waarmee kun je waarnemen?
  • Wanneer neem je iets waar?
  • Wie nemen iets waar?

Slide 2 - Slide

Wat weet je over
waarnemen?

Slide 3 - Mind map

Waarnemen
Met behulp van je zintuigen informatie over je omgeving (of eigen lichaam inwendig) verzamelen.

Slide 4 - Slide

Wat nemen we waar?
We nemen prikkels waar.

Externe prikkels: Veranderingen in je omgeving (buiten je lichaam)

Interne prikkels: Veranderingen in je lichaam

Slide 5 - Slide

Zintuigen


Neus
Tong
Huid
Oog
Oor

Slide 6 - Slide

Koppel de juiste prikkel aan het juiste zintuig
Lichtzintuig
Reukzintuig
Smaakzintuig
Gehoorzintuig
Licht
Geur
Geluid
Stoffen in voedsel

Slide 7 - Drag question

De informatie uit de prikkels neem je waar met je grote hersenen.

Slide 8 - Slide

Drempelwaarde
Waarom merk je sommige veranderingen niet?

Drempelwaarde: De minimale hoeveelheid die je nodig hebt van een prikkel, om het een impuls te laten worden.

Slide 9 - Slide

Wat is een impuls?
Je hersenen moeten de informatie van buiten (of binnen) het lichaam wel begrijpen.  Daarom zetten je zintuigen de informatie om in een elektrisch signaal: 

Een impuls

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

LET OP!
Neem jij alles waar?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Bekijk de afbeelding
Is dit een bewuste reactie
of een reflex?
A
Bewuste reactie
B
Reflex

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Video

zintuig                                        ligging

gezichtszintuigen            in de ogen
gehoorzintuigen              in de oren
evenwichtszintuigen        in de oren
reukzintuigen                   in de neus
smaakzintuigen               in de tong
warmtezintuigen              in de huid
koudezintuigen                in de huid
drukzintuigen                   in de huid
tastzintuigen                    in de huid
adequate prikkel

licht
geluid
            zwaartekracht
geur
smaak
warmte
koude
druk 
lichte aanraking

Slide 17 - Slide