Waarnemen

Waarnemen
1 / 15
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Waarnemen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Wat is waarnemen?
  • Waarmee kun je waarnemen?
  • Wanneer neem je iets waar?
  • Wie nemen iets waar?

Slide 2 - Slide

Wat weet je over
waarnemen?

Slide 3 - Mind map

Waarnemen
Met behulp van je zintuigen informatie over je omgeving (of eigen lichaam inwendig) verzamelen.

Slide 4 - Slide

Wat nemen we waar?
We nemen prikkels waar.

Externe prikkels: Veranderingen in je omgeving (buiten je lichaam)

Interne prikkels: Veranderingen in je lichaam

Slide 5 - Slide

Zintuigen


Neus
Tong
Huid
Oog
Oor

Slide 6 - Slide

Koppel de juiste prikkel aan het juiste zintuig
Lichtzintuig
Reukzintuig
Smaakzintuig
Gehoorzintuig
Licht
Geur
Geluid
Stoffen in voedsel

Slide 7 - Drag question

De informatie uit de prikkels neem je waar met je grote hersenen.

Slide 8 - Slide

Drempelwaarde
Waarom merk je sommige veranderingen niet?

Drempelwaarde: De minimale hoeveelheid die je nodig hebt van een prikkel, om het een impuls te laten worden.

Slide 9 - Slide

Wat is een impuls?
Je hersenen moeten de informatie van buiten (of binnen) het lichaam wel begrijpen.  Daarom zetten je zintuigen de informatie om in een elektrisch signaal: 

Een impuls

Slide 10 - Slide

Via welke organismen
neem je waar

Slide 11 - Mind map

Wat is het nut van waarnemen / pijn?

Slide 12 - Open question

Bekijk de afbeelding
Is dit een bewuste reactie
of een reflex?
A
Bewuste reactie
B
Reflex

Slide 13 - Quiz

Welke orgaan zou je overslaan bij een reflex?

Slide 14 - Open question

Wat is het nut van reflexen?

Slide 15 - Open question