Pedagogisch klimaat 12.3 en de interventieladder

Pedagogisch klimaat
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Pedagogisch klimaat

Slide 1 - Slide

Wat betekent klassenmanagement?

Slide 2 - Mind map

Klassenmanagement
Je onderwijs zo organiseren en vormgeven dat de lessituatie en de omgeving zo ideaal mogelijk is.
Kounin stelt vijf essentiële vaardigheden centraal.
 • Alert zijn
 • Spreiden van aandacht
 • ''Erbij houden''
 • Leerlingen verantwoordelijk voor eigen leren
 • Vermijden van lensonderbreking

Slide 3 - Slide

Wat betekent pedagogisch handelen?

Slide 4 - Mind map

Pedagogisch handelen. 
Als docent kies/heb je een bepaalde manier van handelen richting de leerlingen.
 • Hoe benader ik de leerlingen?
 • Hoe streng wil optreden wanneer regels niet worden nageleefd?
 • Geloof je niet in straffen, hoe pak je het dan aan?
 • Iedere docent/OA heeft een andere aanpak qua pedagogisch handelen, maar iedere leerling heeft ook een andere aanpak nodig.
 • Je kan je aanpak dus altijd aanpassen.

Slide 5 - Slide

12.3 orde en overwicht
Klassenmanagement, pedagogisch klimaat, pedagogisch handelen, orde houden en overwicht hebben zijn onlosmakelijk verbonden. 
Leren orde houden is een proces van jaren en orde krijgen is iets anders dan orde afdwingen. 
Wat hierbij kan helpen is inzicht in je eigen grenzen. 

Slide 6 - Slide

De interventieladder
Ook wel escalatieladder genoemd 

Slide 7 - Slide

De interventieladder
Binnen het onderwijs kennen we de interventie en escalatieladder. Een escalatieladder gebruik je om een conflict met een leerling te de-escaleren. De interventieladder kent als uitgangspunt ongewenst gedrag te voorkomen in plaats van te de-escaleren. 

Slide 8 - Slide

De interventieladder
Er zijn veel overeenkomsten tussen een echte ladder en een goede interventieladder. Hieronder staan een paar voorbeelden.
 • Een goeie ladder is voorspelbaar te gebruiken en overzichtelijk. 
 • Als je een ladder beklimt, klim je ergens heen. Je klimt met een doel die ladder op. Wat is het doel van jouw interventies op je interventieladder.
 • Je klimt niet met vier man tegelijk een ladder op. Je past je interventieladder dus ook niet toe op een groepje. Dan kom je als docent tegenover dat groepje te staan. Pas de interventieladder op een leerling toe. De andere leerlingen komen een andere keer wel aan de beurt.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Je eigen interventieladder
Een goeie interventieladder kan je dus helpen bij het voorkomen van ordeverstoringen en geeft je inzicht waar je grenzen liggen en hoe je vervolgens wilt gaan handelen. Op de afbeelding zie je een trap. Geef per sport aan wat je interventie zou zijn bij een ordeverstoring. Je mag gerust sporten toevoegen of weglaten. Schrijf bovenaan de ladder wat je doel is van je interventieladder.

Slide 11 - Slide