Methodiek les 3, week 4

Methodiek, les 3, week 4
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Methodiek, les 3, week 4

Slide 1 - Slide

Terugblik & vooruitblik
In de vorige les zijn we gestart met de methodische cirkel.
We hebbende eerste 4 stappen behandeld behandeld:
- Stap 1: verzamelen van informatie
- Stap 2: Vaststellen behoeften
- Stap 3: Doelen formuleren
- Stap 4: Plan maken
Vandaag gaan we aan de slag met Stap 5 en Stap 6

Slide 2 - Slide

Leerdoelen voor vandaag
- De student beschrijft Stap 5  binnen Methodisch werken.​
- De student benoemt Stap 6 binnen het methodisch werken
- De student herkent de termen die voorkomen bij Evalueren

Slide 3 - Slide

Fase 2: Uitvoering van het plan
Stap 5: Uitvoeren​ 

Iedereen die met het plan te maken heeft is, is van de inhoud op de hoogte.​
Tijdens de uitvoering bewaak je de continuïteit, je houdt steeds in de gaten wat de cliënt nodig heeft om zijn doelen te bereiken. ​

Let op: het belang van de cliënt staat altijd voorop, niet het plan.​

Als het nodig is stel je het plan bij.​
Het is van belang alle veranderingen en aanpassingen in samenspraak toe te passen en goed te rapporteren.
Slide 4 - Slide

Bij de uitvoering van het plan, staat voorop?
A
Het Plan
B
De Cliënt

Slide 5 - Quiz

FASE 3: EVALUEREN: EVALUEREN EN REFLECTEREN OP HET EIGEN HANDELEN
Stap 6: Evalueren 
Dat doe je tijdens het hele traject, niet alleen op het einde.​
  

Je blikt terug op wat je hebt gedaan, zodat je je plan zo nodig kan aanpassen.​

Je maakt onderscheid tussen product- en procesevaluatie.​
Slide 6 - Slide

FASE 3: EVALUEREN: EVALUEREN EN REFLECTEREN OP HET EIGEN HANDELEN 2
PRODUCTEVALUATIE: geeft antwoord op de vraag of het doel is bereikt.
PROCESEVALUATIE: geeft antwoord op de vraag of de weg er naar toe goed is verlopen: Hoe is er samengewerkt? Zijn de werkwijze van de begeleiding goed gekozen?​
In de procesevaluatie REFLECTEER je ook op je eigen handelen.​

Evalueren = het tussentijds of achteraf beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria.

Slide 7 - Slide

Welke vraag valt er onder de Productevaluatie?
A
Is de weg er naar toe gelukt
B
Is de weg er van af gelopen
C
Is het doel bereikt
D
Is het doel buiten bereik

Slide 8 - Quiz

Evalueren is.....
= het beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria​


Een goede evaluatie laat zien: ​
- of de genomen stappen de juiste waren, ​
- of je je doelen hebt behaald ​
- of dat er nog open eindjes liggen waar nog aandacht aan moet worden             besteed.​
 Slide 9 - Slide

Evalueren is..... 2
 Evalueren is ook kijken naar de manier hoe je hebt begeleid. ​
 Een goed uitgevoerde evaluatie geeft je handvatten voor het vervolg.

 Het woord evalueren betekent ‘de waarde bepalen’. ​

 Evalueren is dan ook het uitspreken van een waardeoordeel. Je gaat na welke waarde de activiteit heeft gehad voor de cliënt. 
Daarvoor blik je terug.

Slide 10 - Slide

Evalueren is NIET
Achterover leunen en de volgende antwoorden geven op de vraag hoe je het vond gaan:​

- Ik vond het wel goed gaan, ze deden goed mee.​
- Het was gezellig.​
- Het ging zoals ik me had voorgesteld, dus geen verrassingen.​
- Thea was weer eens bezig, maar verder liep het wel.​
- Het doel is behaald, dus dat is mooi.
Slide 11 - Slide

Functie van evalueren
Evalueren als ​

- Kwaliteitsverbetering​
- Middel voor zelfreflectie en samenwerking​
- Middel om verantwoording af te leggen​
- Voorbeeldfunctie​
- Leerervaring
Slide 12 - Slide

De functie van evalueren is NIET?
A
Leerervaring
B
Doelbepaling
C
Voorbeeldfunctie
D
Kwaliteitsverbetering

Slide 13 - Quiz

Verwerkingsopdracht Evalueren.
Aan de hand van de woordzoeker gaan jullie INDIVIDUEEL op zoek naar 15 woorden over Evalueren.
Je krijgt 20 minuten, zonder de woorden te weten.

Succes!!!

Slide 14 - Slide

Casusoefening
In deze casus oefen je met stappen uit het Methodisch stappenplan
Je oefent in tweetallen.
Je krijgt de casus uitgedeeld.

Slide 15 - Slide

Opdrachten in Thieme
Thieme BGZ: Thema 1.3 Ondersteuningsproces:
Opdracht 2 + Opdracht 3a-3g

Slide 16 - Slide

Leerdoelen behaald?
- De student beschrijft Stap 5 binnen Methodisch werken.​
- De student benoemt Stap 6 binnen het methodisch werken
- De student herkent de termen die voorkomen bij Evalueren

Slide 17 - Slide

Tips & Tops

Slide 18 - Slide