Thema 6 BS1 wat is ecologie, 2021

Thema 6 ecologie BS 1 wat is ecologie?
begrippen
ecologie/milieu
biotische factoren/ abiotische factoren/biotoop
individu/populatie /levensgemeenschap/ecosysteem/biosfeer/bioom 

voedselketen/schakel/voedselweb/voedselnet
piramide van biomassa/piramide van aantallen/accumulatie

1 / 34
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Thema 6 ecologie BS 1 wat is ecologie?
begrippen
ecologie/milieu
biotische factoren/ abiotische factoren/biotoop
individu/populatie /levensgemeenschap/ecosysteem/biosfeer/bioom 

voedselketen/schakel/voedselweb/voedselnet
piramide van biomassa/piramide van aantallen/accumulatie

Slide 1 - Slide

doel van de les
je kunt de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren
Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven
Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Slide 2 - Slide

Ecologie

Slide 3 - Mind map

Filmpje ecosysteem bio/abiofactoren
https://www.youtube.com/watch?v=eYDbB6rfdqU
kijken tot 4 minuut 25

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Is het SARS-CoV-2 een biotische factor?
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

biotoop:
alle abiotische factoren in een bepaald gebied

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

wolves change rivers
https://www.youtube.com/watch?v=6dk0DGCa7ow

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Een ecoloog onderzoekt de invloed van de hoeveelheid gras op de hoeveelheid konijnen in een gebied. Op welk niveau is dit?
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Jullie hebben de film ‘how wolves change rivers’ gezien. Lees onderstaande vragen door en kijk dan nog een keer naar de film. Beantwoord hierna de vragen.
1. Wat gebeurde er met het gedrag van de herten nadat de wolven geherintroduceerd werden in Yellowstone National park? En welk gevolg heeft deze gedragsverandering gehad op de planten in het gebied?
2. Waarom kwamen er meer vogels terug in het gebied?
3. Welke invloed hebben bevers op hun ecosysteem?
4. Waardoor zijn er beren teruggekeerd naar Yellowstone National park?
5. Heeft de terugkeer van de wolf invloed gehad op de rivier die er door heen loopt? Zo ja welke?
7. Kan je iets zeggen over een verandering van bodemerosie?

Slide 20 - Slide

voedselketen

Slide 21 - Slide

Voedselweb/

voedselnet

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Gras

Wezel

Konijn

Paardenbloem


Muis

Havik
producent
consument 
1e orde
consument 
2e orde

Slide 25 - Drag question

piramide
voedselketen begrepen?
dan kan je kijken naar het aantal individuen in de voedselketen binnen een ecosysteem:
bovenaan staat 1 individu, hoeveel dieren eet dit dier? 
en hoeveel eten die dieren dan weer?

Slide 26 - Slide

piramide van biomassa

per schakel

biomassa =
totale gewicht van alle E-rijke stoffen in een organisme
piramide van aantallen

Slide 27 - Slide

Piramide van biomassa
Is een piramide van aantallen altijd een piramidevorm?
Nee
Biomassa:JaOmdat er altijd biomassa verloren gaat van de ene schakel naar de volgende schakel van de voedselketen.

Slide 28 - Slide

piramide van biomassa
weergave van biomassa 
per schakel
altijd van groot naar klein

biomassa =
totale massa van alle organismen in schakel van een ecosysteem
2V piramide van  aantallen
weergave van aantal indiv
per schakel
niet altijd van groot naar klein

Slide 29 - Slide

Accumulatie=opeenhoping van gif in een voedselketen
waarbij dezelfde hoeveelheid in steeds kleinere hoeveelheid biomassa terecht komt: grotere kans om dood te gaan

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Ecologie

Slide 32 - Slide

begrippen BS 6.1 

ecologie/milieu
biotische factoren
abiotische factoren/biotoop
individu/populatie
levensgemeenschap
ecosysteem/biosfeer/
(bioom)


voedselketen/schakel/
voedselweb/voedselnet

piramide van biomassa/piramide van aantallen/accumulatie

Slide 33 - Slide

hw 6.1
eerste les: lees 6.1 en maak opdr 1,2 en 6 en 7
tweede les: kijk filmpje, m een sv van 6.1 en maak opdr 1 t/m 9
tweede les VWO: kijk filmpje, m een sv 6.1, maak opdr 1 t/m 9

Slide 34 - Slide