3hv-6.1.2

6.1 Organismen en hun omgeving

Op tafel:
Laptop (nog dichtgeklapt)
jassen/tassen/capuchons af
Telefoon in telefoontas/bak
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

6.1 Organismen en hun omgeving

Op tafel:
Laptop (nog dichtgeklapt)
jassen/tassen/capuchons af
Telefoon in telefoontas/bak

Slide 1 - Slide

Planning
  • Herhaling
  • Leerdoelen
  • Uitleg
  • Zelfstandig werken
  • Volgende keer

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren.
  • Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven.
  • Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven.

Slide 3 - Slide

Niveaus van ecologie

Slide 4 - Slide

Zet van klein naar groot

Slide 5 - Drag question

Individu
Populatie: groep van dezelfde soort in een bepaald gebied

Slide 6 - Slide

Levensgemeenschap
Alle populaties, van verschillende soorten organismen in een bepaald gebied.

De populaties beïnvloeden elkaar

Slide 7 - Slide

Ecosysteem
Levensgemeenschap en biotoop (alle abiotische factoren) samen

Gebied waarbinnen abiotische factoren en biotische factoren een eenheid vormen

Slide 8 - Slide

Ecosystemen
Duingebied
Bos
Sloot
Weiland

Slide 9 - Slide

Biosfeer

Alle ecosystemen samen

Waar leven op aarde mogelijk is

Slide 10 - Slide

Bioom
Groter gebied met een kenmerkend klimaat

Slide 11 - Slide

Biotisch
Abiotisch
Wind
Lucht
Zuurstof
Water
Grond
Roofvijanden
Soort
genoten
Plant
Bacterie
Voedsel

Slide 12 - Drag question


Hoe noem je het geheel van alle biotische en abiotische factoren in een bepaald gebied? 
A
Ecosysteem
B
Ecologie
C
Abiotische factoren
D
Biotische factoren

Slide 13 - Quiz

Zet de niveaus van de ecologie in de juiste volgorde van groot naar klein
Groot
Klein
Biosfeer
Ecosysteem
Individu
levensgemeenschap
populatie

Slide 14 - Drag question

Ecosysteem

Slide 15 - Slide

Voedselketen
Voedselketen= een reeks soorten waarbij elke soort een voedselbron is voor de volgende soort

Slide 16 - Slide

Voedselketen
Kijk naar het filmpje (volgende slide)
Maak een voedselketen met  minimaal 3 schakels

Schakels= voedselbronnen/ organismen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Noteer hier jouw voedselketen

Slide 19 - Open question

Voedselketen
1ste Schakel - plant (maakt zelf energie)

2de Schakel - planteneter

3de 4de  5de Schakel  - alleseter of vleeseter

Slide 20 - Slide

Voedselweb
In een ecosysteem lopen meerder voedselketens door elkaar

Slide 21 - Slide

Op welk plaatje zie je een voedselketen?
A
B
C

Slide 22 - Quiz

1

Slide 23 - Video

00:41
Maak een voedselweb bij het volgende stukje van de video

Slide 24 - Slide

Voedselweb:

Slide 25 - Slide

Voedselrelaties:
- Piramide van aantallen
- Piramide van biomassa
- Accumulatie van gif

Slide 26 - Slide

Piramide van aantallen

Aantal individuen wordt meestal kleiner, maar niet altijd

Slide 27 - Slide

Piramide van aantallen
1 havik 

100 koolmezen

100.000 rupsen

1 eikenboom

Slide 28 - Slide

Piramide van biomassa
Biomassa: totale hoeveelheid energierijke stoffen in een organismen
Elke stap naar boven gaat er energie verloren aan verbranding en afvalstoffen.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Verschil tussen de piramides
Deze is altijd piramidevorm!

Slide 31 - Slide

Accumulatie
Wat nou als onderin een voedselketen een gifstof wordt opgenomen (door gifstoffen in de bodem of bestrijdingsmiddelen), wat gebeurt er dan in de voedselketen?
De stoffen zijn niet door een plant/ dier af te breken.

Slide 32 - Slide

Accumulatie

Hoger in de voedselketen blijft de hoeveelheid gifstoffen gelijk maar de hoeveelheid biomassa neemt af.

Slide 33 - Slide

Accumulatie

De organismen hoger in de voedselketen gaan dood aan gifstoffen die veel eerder in de keten zijn opgenomen.

Slide 34 - Slide

Zelfstandig werken
Wat: Maak opdrachten in online boek:
                   6.1: 1 t/m 4 + 6 t/m 8
Hoe: Individueel
Hulp: De tekst
Klaar: - Samenvatting/begrippenlijst maken 6.1
             - Extra oefeningen maken 6.1
             - Flitskaarten 6.1
             -Ander huiswerk

Slide 35 - Slide

Volgende keer
Weektaak:
Opdr. online boek 6.1: 1 t/m 4 + 6 t/m 8

Volgende les:
6.2
Slide 36 - Slide