Blok 3 Les 2 Hoofdstuk 1 "Mijn beroep"

Hoofdstuk 1 'Mijn beroep'
1 / 14
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 1 'Mijn beroep'

Slide 1 - Slide

Doelen van deze les
 • Aan het einde van de les weet je wat de Wet op Kinderopvang inhoudt.
 • Aan het einde van de les kun je de vier pedagogische doelen noemen die in deze wet beschreven staan.
 • Aan het einde van de les weet je wat 21e eeuwse vaardigheden zijn en waarom deze belangrijk zijn in de kinderopvang. 

Slide 2 - Slide

Hoe werd de kinderopvang tot 1960 ook wel genoemd?
A
Peuterspeelzaal
B
Kinderbewaarplaats
C
Crèche
D
Kinderdagverblijf

Slide 3 - Quiz

Als je wilt werken met oudere kinderen dan kun je gaan solliciteren bij:
A
Een schippersinternaat
B
Een BSO
C
Een discotheek
D
Een Peuterspeelzaal

Slide 4 - Quiz

1.3 kwaliteitszorg 

Wet Kinderopvang (2005): 
 • Regels waaraan de kinderopvangorganisatie zich moet houden.
 • Financiering voor de kinderopvang geregeld via deze wet.

Slide 5 - Slide

1.3 kwaliteitszorg
Vier pedagogische doelen beschreven in de wet:
 1. Bieden van een veilige omgeving 
 2. Bevorderen van de persoonlijke competenties
 3. Bevorderen van de sociale competenties
 4. Bevorderen van de morele competenties en de overdracht van normen en waarden

Slide 6 - Slide

1.3 kwaliteitszorg
Aanvullend convenant met duidelijke richtlijnen:
 • Veiligheid en gezondheid van de kinderen
 • Opleidingseisen medewerkers
 • inzet stagiaires
 • aantal beroepskrachten op een groep
 • pedagogisch beleid
 • inrichting en beschikbaarheid van de ruimtes
 • VOG medewerkers

Slide 7 - Slide

Het convenant is opgesteld, omdat de wet te algemeen was. Het was niet duidelijk wat er verstaan werd onder goede kwaliteit van de kinderopvang.
A
juist
B
onjuist

Slide 8 - Quiz

1.3 kwaliteitszorg
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK):
De kwaliteitseisen per thema:
 • De ontwikkeling van het kind
 • Veiligheid kinderopvang
 • Vaste gezichten en groepen
 • Opleiding en ondersteuning medewerkers

Slide 9 - Slide

1.3 Kwaliteitszorg
Opdracht 1:
Zoek op het internet naar de wet:
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en zorg ervoor dat je de thema's kunt uitleggen in eigen woorden.
Opdracht 2:
Zoek op welke aanpassingen er in 2023 zijn gedaan op deze wet en wat hiervan de reden is geweest. 

Slide 10 - Slide

1.4 Het beroep van de GPM in de toekomst

 • Steeds meer medewerkers op een brede school/IKC
 •  Kind blijft centraal staan
 • 1 werkgever, 1 organisatie, 1 team
 • medewerkers beschikken over 3F niveau
 • Meer HBO geschoolde werknemers

Slide 11 - Slide

1.4 Het beroep van de GPM in de toekomst
Het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden:
 • 11 competenties/ vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse samenleving
 • O.a Creativiteit, kritisch denken, probleemoplos vaardigheden, communiceren, samenwerken etc
 • Coachende rol voor de GPM

Slide 12 - Slide

1.4 Het beroep van de GPM in de toekomst
Opdracht:
Welke 21e eeuwse vaardigheden zijn er? 


Waarom is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan deze vaardigheden in de kinderopvang?


Slide 13 - Slide

Huiswerk
Leren Hoofdstuk 1

Slide 14 - Slide