Les 1 basiszorg

Basiszorg les 1 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Basiszorg les 1 

Slide 1 - Slide

Inhoud les 
 • Werken met leerdoelen
 • Afronding LWP
 • Basiszorg
 • Studiewijzer
 • hygiëne en infectie
 • Opdracht
 • Afronding  

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les:
- Kun je in eigen woorden benoemen wat basiszorg is en omvat.
- Ben je op de hoogte van het werken met leerdoelen in de lessen basiszorg.
- Kun je de studiewijzer vinden op studentinformatie en weet je wat je voor een les moet doen.
- Weet je hoe de lessen basiszorg in periode 1 worden afgerond. 
- Je kunt in eigen woorden beschrijven de basisprincipes omtrent hygiëne en infectie beschrijven.

Slide 3 - Slide

Studiewijzer

Slide 4 - Slide

Opdracht
Formuleren van een SMART-leervraag.

Het stellen van doelen stuurt je gedrag en bepaald of je in staat bent de leerdoelen, binnen de  afgesproken tijd, te behalen. 

SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

Slide 5 - Slide

starrt
https://www.reflectietoolbox.nl/reflectie-beschrijvend-starrt/

Slide 6 - Slide

Afronding LWP

Slide 7 - Slide

Wat is basiszorg?

Slide 8 - Mind map

Doelen
- Kun je in eigen woorden benoemen wat basiszorg is en omvat.
- Ben je op de hoogte van het werken met leerdoelen in de lessen basiszorg.
- Kun je de studiewijzer vinden op studentinformatie en weet je wat je voor een les moet doen.
- Heb je een leervraag geformuleerd 
- Ben je op de hoogte van de regels voor de lessen basiszorg (theorie en praktijk).
- Weet je hoe de lessen basiszorg in periode 1 worden afgerond.

Slide 9 - Slide

Basiszorg
zorg voor eten, drinken, uitscheiding en lichaamsverzorging 

Slide 10 - Slide

Wat is ADL zorg?

Slide 11 - Mind map

wat weet je van hygiënisch werken?

Slide 12 - Mind map

Waarom hygiënisch werken
1. Voorkomen dat zorgvrager onnodig risico lopen
2. Jij wilt ook graag voorkomen dat jij ziek wordt door een infectiebron van een zv
Voor jou als verzorgende/VPK wordt verwacht dat je beschermende maatregelen toepast. Noem eens een voorbeelden……..
Belangrijk is dat je een zv inlicht over de maatregelen die je gebruikt
.. Doel van hygiënisch werken is besmetting voorkomen dat houdt in dat besmettingswegen geblokkeerd moeten worden.

Slide 13 - Slide

Wat is direct contact, indirect contact en kruisbesmetting?

Slide 14 - Open question

Kruisbesmetting
Als iemand wordt besmet met micro-organisme via andere zv, medewerkers, stof of apparatuur is er sprak van kruisbesmetting.
Als besmetting een infectie tot gevolg heeft wordt er gesproken van een kruisbesmetting

Slide 15 - Slide

Wat versta je onder hygiëne?
Welke voorschriften zijn er?

Slide 16 - Mind map

Persoonlijke hygiëne
Nagels kort geknipt en schoon. Geen kunstnagels en nagellak
Haar schoon en lang haar op staart
Sieraden
Zakdoeken van papier
Eten en drinken
Schoeisel
Kleding
wondjes

Slide 17 - Slide

Infectieleer
 Bij een infectie zijn ziekteverwekkende micro-organismen je lichaam binnengedrongen die zich vermenigvuldigen en een ontsteking veroorzaken.

Slide 18 - Slide

micro organisme
                   -organisme zo klein dat het onzichtbaar is voor het oog
plaatsen van binnendringen
                  -de luchtwegen
                  -de huid en slijmvliezen
                  -het maag- darmkanaal
                  -het bloed

Slide 19 - Slide

Wat zijn micro-organismen?
 • Virussen                        
 • Bacteriën
 • Schimmels
 • Parasieten
 • Prionen 

Slide 20 - Slide

Uitschakelen van micro organismen

sterilisatie:
Proces waarbij alle bacteriën, sporen, schimmels en virussen gedood worden.
desinfectie:
Ontsmetting zonder dat de kiemen (sporen) worden gedood.

Slide 21 - Slide

Isolatie
1. beschermende isolatie:
Zorgvrager heeft onvoldoende weerstand tegen ziekmakende organisme en moet geïsoleerd verpleegd worden
2. bron isolatie :
Een zorgvrager met een besmettelijke aandoening geldt, niet de zorgvrager maar de omgeving moet beschermd worden

Slide 22 - Slide

Opdracht:
https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/hygienisch-werken
Bekijk het filmpje over het verspreiden van bacteriën
Overleg en noteer in tweetallen wat de werknemers kunnen doen om dit tegen te gaan.
Hierna klassikaal bespreken

Slide 23 - Slide

Afronding en volgende les

Slide 24 - Slide