NederlandsEngelsBiologieGeschiedenisWiskundeAardrijkskundeFransDuitsEconomieMentorlesSpaansNatuurkundeMaatschappijleerMens & MaatschappijVerpleging en verzorgingScheikundeRekenenBurgerschapWelzijnZorg en WelzijnNT2Natuurkunde / ScheikundeTaalLevensbeschouwingGodsdienstMuziekLOBSpellingBedrijfseconomieLatijnPedagogisch werkBeeldende vormingVerzorgingMens & NatuurBiologie / VerzorgingKunstMaatschappijwetenschappenNask / TechniekMediawijsheidCommunicatieBegrijpend lezenGrieksMaatschappijkundeVoedingWereldoriëntatieVerzorgendeTechniekCulturele en kunstzinnige vormingInformatica