NederlandsEngelsBiologieGeschiedenisWiskundeAardrijkskundeFransDuitsEconomieMentorlesSpaansNatuurkundeMaatschappijleerMens & MaatschappijVerpleging en verzorgingScheikundeRekenenBurgerschapWelzijnZorg en WelzijnNT2Natuurkunde / ScheikundeTaalLevensbeschouwingGodsdienstMuziekLOBBedrijfseconomieSpellingLatijnPedagogisch werkBeeldende vormingVerzorgingKunstMens & NatuurBiologie / VerzorgingMaatschappijwetenschappenMediawijsheidNask / TechniekCommunicatieBegrijpend lezenMaatschappijkundeGrieksWereldoriëntatieVerzorgendeVoedingTechniekCulturele en kunstzinnige vormingInformatica