NederlandsEngelsBiologieGeschiedenisWiskundeAardrijkskundeFransDuitsEconomieMentorlesSpaansNatuurkundeMaatschappijleerMens & MaatschappijVerpleging en verzorgingScheikundeRekenenBurgerschapWelzijnZorg en WelzijnNatuurkunde / ScheikundeNT2TaalLevensbeschouwingGodsdienstMuziekSpellingBedrijfseconomieLOBLatijnPedagogisch werkBeeldende vormingBiologie / VerzorgingVerzorgingMens & NatuurMaatschappijwetenschappenNask / TechniekKunstMediawijsheidCommunicatieBegrijpend lezenMaatschappijkundeGrieksVoedingWereldoriëntatieVerzorgendeTechniekCulturele en kunstzinnige vormingInformatica