lesson plan

CLEANWISE BOVENBOUW - PAPIER EN KARTON

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus Berkel. Vanaf nu wordt ook op school aan afval-scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Deze les gaat over papier en karton. De centrale vraag van deze les is: Waarom scheiden we papier- en kartonafval?

OVERZICHT

Tijdsduur: 30 minuten
  
Klassikaal

Benodigdheden lesmoment:
  • digibord
Benodigdheden opdracht:
  • een oud boek voor elke leerling
  • gekleurd karton of dik papier
  • lijm 

OPzet van deze les

De centrale vraag van deze les is: Waarom scheiden we papierafval? In deze les leren de kinderen wat papier-  en kartonafval is en in welke afvalbak dit moet. Ook leren ze wat er niet in deze afvalbak mag. Daarnaast gaan ze van een oud boek een eigen brievenhouder-egel maken. 

Slide 2 - Voorkennis

Vraag de kinderen of ze thuis een papier- en kartonbak hebben. Weten ze regels voor deze bak? Dingen die er wel in mogen? Dingen die er niet in mogen?
Beantwoord samen de vraag: Waarom is het belangrijk om papier en karton te scheiden? Bijvoorbeeld: omdat het beter is voor het milieu of omdat je er nieuwe dingen van kunt maken. 

slide 3 - Wat MAG bij het papier en karton?

Vraag de klas: wat mag bij het papier- en kartonafval? Klik op de hotspots van de afbeelding voor informatie over papier- en kartonafval. 

Papier en karton moet in de blauwe afvalbak. Ook kranten, tijdschriften, enveloppen en boeken mogen in de blauwe bak. Er mogen geen stukjes plastic meer aan de enveloppen en tijdschriften zitten. 

Slide 4 - Wel of niet?

Klik op de hotspots van de afbeelding voor informatie over de regels rond papier- en kartonafval. 

Drinkpakken mogen bijvoorbeeld niet in de blauwe afvalbak, maar moet in de oranje bak bij het PMD-afval. Pizzadozen zijn van karton maar mogen niet bij het oud-papier. Pizzadozen zijn namelijk te vet en kunnen daardoor niet goed gerecycled worden. Ze moeten daarom bij het restafval. 

slide 5 - SLEEPVRAAG

Maak met de klas de volgende sleepvraag. Ze slepen het afval naar de juiste afvalbak. De kleurcodes van de afvalbakken zijn: Oranje = PMD
Blauw = papier en karton
Groen = GFT
Grijs = restafval

Antwoorden: De kartonnen dozen mogen in de blauwe afvalbak. De pizzadoos moet in de grijze afvalbak bij het restafval. 

SLIDE 6 - SLEEPVRAAG

Maak met de klas de volgende sleepvraag. Ze slepen het afval naar de juiste afvalbak. De kleurcodes van de afvalbakken zijn: Oranje = PMD
Blauw = papier en karton
Groen = GFT
Grijs = restafval

Antwoorden: De kranten mogen in de blauwe afvalbak. Drinkpakken moeten bij het PMD-afval in de oranje afvalbak. 

Slide 7 - Meerkeuzevraag

Meerkeuzevraag: wat mag er niet in het papier- en karton afval? 
Bespreek de afbeeldingen met de kinderen: 
A) zijn kartonnen dozen, B) lucifers, C) papier- en kartonafval, D) pak melk. 

Goede antwoorden: B) lucifers, D) pak melk

Slide 8 - Verdieping

Beantwoord samen met de kinderen de vraag: Waarom is het belangrijk om papier en karton in de juiste bak te doen? Bespreek een aantal van hun antwoorden. 

Leg vervolgens uit: Als het in de juiste afvalbak zit, dan wordt papier en karton gerecycled. Er wordt dan nieuw papier en karton van gemaakt. 
Papier en karton kun je ook hergebruiken. Zonder het te recyclen kun je het opnieuw gebruiken. 

Slide 9 - Toepassing

De kinderen gebruiken zelf ook papier en karton. Bespreek met de klas waarvoor zij papier en karton gebruiken. 

Hebben jullie op school ook een papier- en kartoncontainer? Vraag aan de conciĆ«rge van de school wat er met het oud papier van jullie school gebeurd.  

Slide 10 - video

Kort fragment over het recyclen van papier. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=A9qUhB_UsWw

Slide 11 - Toepassing

Bespreek met de klas de vraag: wat kunnen we doen om papier- en kartonafval te verminderen?

SLide 12 - Uitleg thuisopdracht

De thuisopdracht bestaat uit twee delen. Het eerste deel laat de kinderen een week bijhouden hoeveel PMD er bij hen thuis wordt verzameld. Vinden ze het veel of weinig? 

Vervolgens gaan de kinderen een plan bedenken hoe dit minder kan. Bijvoorbeeld: broodzakken mee naar de supermarkt.

Slide 13 - Afsluiting

Beantwoord samen met de kinderen de centrale vraag van de les: Waarom scheiden we papier- en kartonafval? Omdat het dan gerecycled kan worden en dat is beter voor het milieu. 
Vraag de kinderen ook wat er allemaal in de papier- en kartonbak mag? En wat mag er niet in? Welke kleur heeft deze bak?