lesson plan

CLEANWISE ONDERBOUW - LES 2 PLASTIC

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus Berkel. Vanaf nu wordt ook op school aan afval-scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Deze les gaat over plastic afval. De centrale vraag van deze les is: Wat is plastic afval?

Opzet van de les

Lesduur 10 minuten
Klassikaal
Nodig voor deze les:
- Digibord

Slide 1 - opzet van de les

De kinderen leren wat plastic afval is. In deze les vertellen de kinderen welke plastic producten ze kennen uit hun eigen omgeving. Daarnaast leren ze welke van deze producten er wel en niet in het plastic afval horen. De centrale vraag daarbij is: wat is plastic afval? 

Slide 2 - woordweb 

Vraag de kinderen of ze voorbeelden kennen van dingen die gemaakt zijn van plastic. Welke plastic spullen gebruiken ze? Voorbeelden zijn: een broodtrommel of boterhamzakje, shampoofles, speelgoed dat gemaakt is van plastic. Vul een aantal van de antwoorden op in het woordweb. 

Tip: wanneer de kinderen er niet uitkomen kun je zelf voorbeelden geven van plasic in je dagelijks leven.  

Slide 3 - wat is plastic afval?

Niet alles wat van plastic gemaakt is mag in het plastic afval. Om zeker te weten of iets wel bij het plastic afval hoort moet je ja kunnen beantwoorden op de volgende vragen: 
  • Is het een verpakking?
  • Is het leeg? 
  • Komt het uit de keuken of badkamer? 
Bijvoorbeeld: flessen water, knijpflessen van sauzen, flacons voor wasmiddelen, shampoo, boterhammenzakjes, etensverpakkingen, etc. 
Sommige plasticflessen moeten niet bij het PMD. Op deze flessen zit namelijk statiegeld. Deze kun je inleveren bij de supermarkt. 

SLIDE 4 - in welke bak?

Klik op de hotspot van de prullenbak. Vertel de kinderen dat plastic afval in de oranje prullenbak moet. 

Slide 5 - Wat mag niet bij het plastic afval?

De kinderen weten nu wat wel bij het plastic afval hoort. Maar er zijn ook veel producten die er niet bij horen. beantwoord samen met de kinderen de quizvraag: wat mag niet in het plastic afval? Er zijn twee antwoorden mogelijk. Zowel de bananenschil als het karton mag niet bij het plastic afval. 

Slide 6,7 & 8 - SLeepvragen 

In slide vijf, zes en zeven gaan de kinderen de slaapvraag beantwoorden. Bespreek de afbeelding van het afvalproduct klassikaal. Welk product is het? Bespreek vervolgens of het product wel of niet bij het plastic afval hoort. Sleep het afvalproduct vervolgens naar de juiste kant: restafval (links) of plastic afval (rechts). 

Antwoorden: Het flesje en het plastic zakje moeten in de oranje afvalbak. Dus dit is wel plasticafval. Het speelgoed is gemaakt van hard plastic. Hard plastic mag niet bij het PMD in de oranje bak en moet dus bij het restafval (grijs).  

Slide 9 - Video

Vraag de kinderen of ze weten wat er gebeurt met het plastic afval nadat het is opgehaald bij hen thuis. Veel van deze oude plastic verpakkingen worden hergebruikt, dat noemen we recyclen. In het fragment wordt het recyclen van plastic besproken (ca. 1:24). 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZglGA5giw68

Slide 10 - afsluiting

Aan het begin van de les hebben de kinderen het woordweb aangevuld. Welke van deze producten mogen wel bij het plastic afval en welke producten niet? Ze noemen voorbeelden van verschillende soorten plastic verpakkingen.