lesson plan

CLEANWISE MIDDENBOUW - LES 1 PMD

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus Berkel. Vanaf nu wordt ook op school aan afval scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Deze les gaat over PMD. De centrale vraag is: Wat mag er in de plastic-bak?

Overzicht

Tijdsduur: 20 minuten excl. knutselopdracht

Klassikaal 

Benodigdheden lesmoment: 
- digibord

Benodigdheden knutselopdracht: 
- voor iedere leerling een plastic flesje
- dik papier in verschillende kleuren
- scharen
- lijm
- doppen van plasticflessen
- zwarte stiften
- stanleymesje (voor docent) 

Opzet van deze les

De centrale vraag van deze les is: Wat moet er in de plastic-bak? De officiĆ«le naam voor dit soort afval is PMD, er mag namelijk meer in dan alleen plastic. Daarom is het belangrijk om deze term aan de kinderen uit te leggen. Ze leren ook in welke bak het PMD afval moet. Om deze kennis te toetsen volgt er een sleepopdracht. Daarna is er een video over het recyclen van PMD. 

De kinderen gaan tot slot een spaarpot maken van oude plasticflessen. Zo zien ze dat afval ook hergebruikt kan worden.

Slide 2 - voorkennis

Vraag de kinderen of ze thuis een zak of een bak hebben voor plastic afval. Wat doen ze daar allemaal in? Hoe gaat dat thuis? Wie verzamelt het afval? Wie doet het in de bak? Waarom zou het goed zijn om plastic afval apart te houden? Vul samen het woordweb in: welke dingen mogen in de plastic bak? Bijvoorbeeld; plastic verpakkingen van groente of fruit, botervlootjes, plastic van tijdschriften. Als kinderen ook al weten dat er blikjes en pakken van melk of vla bij mogen dan is dat natuurlijk heel goed. 

Slide 3 - WAT IS PMD?

Vraag de klas: Wat is PMD? Klik op de hotspots van de afbeelding voor informatie over PMD. 

PMD staat voor Plastic, Metalen en Drinkpakken. PMD moet in de oranje prullenbak. Het grootste deel van PMD afval kan gerecycled worden, het is daarom belangrijk dat het in de juiste afvalbak komt. 

Slide 4 - WAT MAG BIJ HET PMD?

Er zijn regels voor PMD-afval. Vraag de kinderen of ze die regels kennen. 
De hotspots op de afbeeldingen leggen de regels uit:
  1. Blikjes en drinkpakken mogen ook bij het PMD. 
  2. Hard plastic, zoals speelgoed of Tupperware mag niet bij het PMD. 
  3. De verpakkingen moeten schoon zijn. Een beetje etensresten eraan mogen wel, maar het liefst zo schoon mogelijk.

SLide 5 - SLEEPVRAAG

Maak met de klas de sleepvraag. Sleep het afval naar de juiste afvalbak. De kleurcodes van de afvalpakken zijn: Oranje = PMD
Blauw = papier en karton
Groen = GFT
Grijs = restafval

De plastic fles moet in de oranje bak, de afwasborstels moeten bij het restafval, want dat is hard plastic en mag niet bij het PMD. Als er veel verwarring is over de antwoorden bespreek dan de regels nog eens met de klas. 

Slide 6 - SLEEPVRAAG

Maak met de klas de sleepvraag. Slepen het afval naar de juiste afvalbak. De kleurcodes van de afvalpakken zijn: Oranje = PMD
Blauw = papier en karton
Groen = GFT
Grijs = restafval

De drinkpakken en de blikjes mogen bij het PMD in de oranje bak. De schuurspons is deels van plastic, maar voor een deel ook niet. Het moet daarom bij het restafval. 

Slide 7 - video

Bekijk met de klas de video over wat er met PMD gebeurt. De video duurt circa 4 minuten. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YqBaCNPLPzk

Slide 8 - Meerkeuzevraag

Maak samen met de kinderen de vraag: Wat wordt er in de fabriek gedaan met het PMD? Het juiste antwoord is antwoord D: Het PMD wordt eerst gesorteerd.  

Slide 9 - meerkeuzevraag

Maak samen met de kinderen de vraag: Waarom sorteren ze het afval zo goed? Het juiste antwoord is A: Dan kan zo veel mogelijk hergebruikt worden.

slide 10 - toepassing

Maak samen met de klas de vraag: Waarom is het goed om afval te scheiden? Vul een aantal van de antwoorden van de leerlingen in op het digibord. 
Bijvoorbeeld: Er wordt minder energie gebruikt, het is beter voor het milieu, je hebt minder nieuw plastic nodig. 

Waarom scheiden we eigenlijk afval? Er zijn drie belangrijke redenen:
1 kostbare grondstoffen zoals olie, kunnen hergebruikt worden. Deze grondstoffen raken een keer op. Dus hergebruiken is beter. 2 2 Als we stoffen zoals katoen hergebruiken, dan hoeven er minder velden met katoen planten te zijn. Deze velden kunnen dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld voedsel. 
3 Spullen nieuw maken kost veel energie. De grondstoffen moeten uit de grond gehaald worden, bruikbaar gemaakt worden en dan komen ze pas in de farbiek. Bij recyclen heb je veel minder energie nodig. Hoe minder stroom, water, olie en andere energie we gebruiken, hoe beter voor het milieu. 

Slide 11 - verdieping

Bespreek met de kinderen het antwoord op de vorige vraag: Het is belangrijk om afval te scheiden omdat 
1) Plastic wordt gemaakt van olie. Olie is een grondstof die kan opraken. Het is daarom beter voor het milieu om plastic te recyclen. 
2) het afval anders in de natuur terecht komt. Vooral plastic afval is erg slecht voor het milieu. Plastic wordt niet afgebroken maar het worden hele kleine plastic deeltjes die overal in de natuur terecht kunnen komen. Dieren kunnen het verschil tussen plastic deeltjes of eten niet zien en eten vervolgens het plastic op. Daar worden dieren erg ziek van, ze kunnen er zelfs aan doodgaan.

slide 12 - toepassing

Je kunt veel nieuwe dingen knutselen van plastic flessen, bijvoorbeeld een dieren spaarpot. Maak met de klas een leuke spaarpot van plastic afval. 

Stap 1. De kinderen kiezen een dier uit die hun spaarpot gaat worden. 
Stap 2. De kinderen kiezen een kleur uit van het dikke papier. 
Stap 3. De kinderen vouwen het papier om de fles heen en plakken het vast met lijm. 
Stap 4. Ze knippen uit het karton de oren voor hun dier uit en plakken deze op de fles. 
Stap 5. Met een stift tekenen de kinderen ogen en neusgaten op het dier. 
Stap 6. Geef de spaarpot poten door plastic dopjes onder aan de fles te lijmen.  
Stap 7. De juf of meester maakt een gleuf in de fles met een stanleymesje. Daardoorheen kan het geld gegooid worden in de spaarpot. 

bron: jufjannie.nl 

slide 13 - afsluiting

Beantwoord samen met de klas de centrale vraag: Hoe werkt recycling van PMD-afval? De kinderen hebben ook geleerd waarom het belangrijk is om te recyclen. Stel de vragen: waarom is recyclen belangrijk? Wat kun je maken van PMD-afval?