lesson plan

Maatschappijkunde Pluriforme samenleving H1-4

A lesson plan by Seneca Burgerschap

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Wat leer je bij maatschappijkunde? Welke onderwerpen worden behandeld? Bij dit vak leer je dingen over jezelf, over je klasgenoten en over de samenleving. Maatschappijkunde gaat over mensen en over hoe mensen met elkaar leven. Dat gebeurt in de samenleving. Of de maatschappij, zoals we het ook wel noemen. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Mensen zijn verschillend. Ze verschillen qua uiterlijk, maar ook in gedrag. Daar moeten we als samenleving mee om leren gaan. Nederland is al eeuwenlang een land waar verschillende culturen samenleven. Hoe we dat doen en hoe dat zo gekomen is, leer je in dit boek.

Hoe kunt u deze lessen gebruiken?

 • Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.
 • Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT.
 • Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.
 • De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.

Hoofdstuk 1 - Welke verschillen zijn er tussen mensen?

Mensen verschillen van elkaar. Zo gaat de een graag naar de Zwarte Cross, terwijl de ander liever carnaval viert. Weer iemand anders doet juist allebei. En de een vindt dat Zwarte Piet moet worden vervangen door een gekleurde piet, terwijl de ander vindt dat Zwarte Piet hoort bij de Nederlandse cultuur.

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan uitleggen waarin mensen verschillen.
 • Ik kan het verschil tusse nature en nurture uitleggen.
 • Ik kan uitleggen wat socialisatie is.
 • Ik kan uitleggen wat socialisatoren zijn. 

Hoofdstuk 2 - Wie leven er in Nederland?

Aan wie denk jij als je de titel van dit hoofdstuk leest? Aan Friezen? Aan Amsterdammers? Of juist aan jezelf? In Nederland leven veel mensen, maar zijn ze allemaal Nederlanders? Sommige mensen vinden dat alle Nederlanders dezelfde dingen moeten doen: dezelfde taal spreken, dezelfde feesten vieren, hetzelfde geloven en hetzelfde belangrijk vinden. Nederland is toch 1 land? Maar in het vorige hoofdstuk stond juist dat er verschillen waren. Hoe zit dat?

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan uitleggen wat cultuur is.
 • Ik kan het verschil tussen de dominante-, sub- en tegencultuur uitleggen.
 • Ik kan het verschil tussen een waarde, norm en een traditie uitleggen.
 • Ik kan het verschil tussen een westerse en niet-westerse migratieachtergrond uitleggen.
 • Ik kan uitleggen wat een pluriforme samenleving is.

Hoofdstuk 3 - Hoe denken we over elkaar?

Waar denk jij aan als je het woord ‘buitenlanders’ hoort? En wat vind je van jongens van het platteland? Of van meiden op een Vespa? Mensen hebben vaak ideeën over anderen zonder dat ze elkaar kennen. We denken vaak over groepen en niet over individuen. Wat vind jij bijvoorbeeld van vegetariërs? Wat denk je; hebben alle vegetariërs dezelfde argumenten om geen vlees te eten?

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan uitleggen wat beeldvorming is.
 • Ik kan uitleggen wat stereotype is.
 • Ik kan uitleggen wat vooroordelen zijn.
 • Ik kan een rolmodel benoemen.
 • Ik kan het verschil tussen discriminatie en racisme uitleggen. 

Hoofdstuk 4 - Welke belangen zijn er?

Wat zijn de overeenkomsten tussen Ali B en Memphis Depay? Allebei hebben zij een migratieachtergrond, zijn ze succesvol in wat ze doen en zijn ze daardoor ook een rolmodel voor anderen. De een kan goed rappen en staat in het theater, de ander is een belangrijke aanvaller van het Nederlands elftal. Maar is succes eigenlijk wel gelijk verdeeld over de verschillende groepen in de samenleving? Heb je met een migratieachtergrond net zoveel kans op succes als iemand met een Nederlandse achtergrond? Daarover gaat dit hoofdstuk.

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan uitleggen wat een sociaaleconomische positie is.
 • Ik kan uitleggen wat de maatschappelijke ladder is. 
 • Ik kan uitleggen wat sociale ongelijkheid is.
 • Ik kan het verschil tussen positietoewijzing en positieverwerving uitleggen.