lesson plan

Maatschappijkunde Werk - Hoofdstuk 1 t/m 4

A lesson plan by Seneca Burgerschap

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Wat leer je bij maatschappijkunde? Welke onderwerpen worden behandeld? Bij dit vak leer je dingen over jezelf, over je klasgenoten en over de samenleving. Maatschappijkunde gaat over mensen en over hoe mensen met elkaar leven. Dat gebeurt in de samenleving. Of de maatschappij, zoals we het ook wel noemen. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Hoe kunt u deze lessen gebruiken?

 • Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.
 • Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT.
 • Maak gebruik van de functie van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.
 • De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.
 • Aan het einde van de les wordt als optie het samenvattingsfilmpje aangeboden.

Hoofdstuk 1 - Wat is werk en hoe krijg je werk?

Wat doe jij in het weekend? Werk je in een winkel of op de markt? Ben je aan het sporten of ben je trainer van een team op jouw sportclub? Allemaal verschillende vormen van werk. Maar hoe kom je eigenlijk aan werk?


Doelen die dit hoofdstuk voor BK centraal staan:
 • Ik kan een voorbeeld van werk noemen.
 • Ik kan een voorbeeld noemen van betaalde arbeid en van onbetaalde arbeid.
 • Ik kan 6 manieren noemen hoe je aan werk kunt komen.
 • Ik kan uitleggen dat een diploma je kans op werk groter maakt.
Doelen die dit hoofdstuk voor KGT centraal staan:
 • Ik kan uitleggen wat werk is en een voorbeeld ervan noemen.
 • Ik kan het verschil tussen betaalde en onbetaalde arbeid uit- leggen en voorbeelden ervan noemen.
 • Ik kan 6 manieren noemen hoe je aan werk kan komen.
 • Ik kan uitleggen dat een diploma je kans op werk groter maakt. 
 • Ik kan uitleggen wat een stapelaar is.

Hoofdstuk 2 - Waarom is werk belangrijk?

Als je betaald werk hebt, verdien je geld. Daarvan kun je leven; je kunt eten en drinken kopen en zorgen voor een dak boven je hoofd. Daarom is geld een belangrijke reden om te werken. Maar wat zouden andere redenen kunnen zijn om te werken?


Doelen die bij dit hoofdstuk voor BK centraal staan:
 • Ik kan 5 basisbehoeften van Maslow noemen en herkennen.
 • Ik kan uitleggen wat welzijn is.
 • Ik kan 4 kenmerken van de werkloze beroepsbevolking noemen en herkennen.
 • Ik kan 3 gevolgen van werkloosheid noemen en herkennen.
Doelen die dit hoofdstuk voor KGT centraal staan:
 • Ik kan de 5 basisbehoeften van Maslow noemen en uitleggen.
 • Ik kan uitleggen wat relatie, competentie en autonomie met werk te maken hebben.
 • Ik kan uitleggen wat welzijn te maken heeft met basisbehoeften. 
 • Ik kan de 4 kenmerken van de werkloze beroepsbevolking noemen en uitleggen.
 • Ik kan 3 gevolgen van werkloosheid noemen en uitleggen.

Hoofdstuk 3 - Wat zijn de functies van werk?

Werken doe je niet voor niets; werken heeft nut. Natuurlijk, je verdient er geld mee, maar werken heeft meer functies. Maar voor wie?


Doelen die dit hoofdstuk voor BK centraal staan:
 • Ik kan 3 functies van werk voor mensen noemen en herkennen. 
 • Ik kan 2 functies van werk voor de samenleving noemen en herkennen.
 • Ik kan 5 zaken noemen en herkennen die meespelen in hoeveel je verdient.
 • Ik kan een maatschappelijke ladder herkennen en maken.

Doelen die dit hoofddtuk voor KGT centraal staan:
 • Ik kan 3 functies van werk voor mensen noemen en uitleggen.
 • Ik kan 2 functies van werk voor de samenleving noemen en uitleggen.
 • Ik kan 5 zaken uitleggen die meespelen in hoeveel je verdient.
 • Ik kan uitleggen wat een maatschappelijke ladder is.
 • Ik kan uitleggen hoe je kunt stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.

Hoofdstuk 4 - Wie hebben er te maken met werk?

Bij werk zijn er 2 groepen. De ene groep vraagt naar werk en de andere groep biedt het aan. Hoe noemen we de mensen die naar werk vragen? En hoe zouden mensen heten die werk aanbieden?


Doelen die dit hoofdstuk voor BK centraal staan:
 • Ik kan het verschil tussen werknemers en werkgevers noemen herkennen.
 • Ik kan herkennen wat een vakbond is.
 • Ik kan herkennen wat een werkgeversvereniging is. 
 • Ik kan een bedrijfscultuur herkennen.

Doelen die dit hoofdstuk voor KGT centraal staan:
 • Ik kan het verschil tussen werknemers en werkgevers noemen en uitleggen.
 • Ik kan uitleggen wat een vakbond doet.
 • Ik kan uitleggen wat een werkgeversvereniging doet.
 • Ik kan uitleggen wat een bedrijfscultuur is.
 • Ik kan het verschil tussen een gesloten en een open bedrijfscultuur uitleggen.