lesson plan

CLEANWISE ONDERBOUW - LES 4 DRINKPAKKEN EN BLIK

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus Berkel. Vanaf nu wordt ook op school aan afval-scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Deze les gaat over drinkpakken en blik-afval. De centrale vraag van deze les is: Waar moet je drinkpakken en blikjes weggooien?

Opzet van de les

Lesduur: 10 minuten
Klassikaal
Nodig voor deze les:
- Digibord
- Padlet.com (thuisopdracht)

Slide 1 - opzet van de les

Het thema van deze les is drinkpakken en blikafval. De centrale vraag daarbij is: waar moet je drinkpakken & blikafval weggooien? In deze les wordt besproken dat deze afvalproducten bij het PMD afval horen (plastic-metaal-drinkpakken). Dit afval moet in de oranje afvalbak. De les sluit af met een thuisopdracht voor de kinderen. 

SLide 2 - woordweb

Vraag de kinderen of ze weten waar ze drinkpakken en blikjes moeten weggooien. Welke kleurcode heeft de bak waar het in moet? Vul een aantal van hun antwoorden in het woordweb in. 

Slide 3 - introductie

Drinkpakken en blik moeten bij het PMD-afval. 

Waaruit bestaat PMD afval? 
Plastic 
Metaal zoals blik
Drinkpakken 

Klik op de hotspots op de afbeeldingen. Deze leggen aan de kinderen uit waar PMD voor staat. Vraag de kinderen of ze al wisten dat deze drie dingen bij elkaar in dezelfde prullenbak moeten. 

SLIDE 4 - introductie

Klik op de hotspot (neus) van de afvalbak. In de oranje afvalbak gooi je drinkpakken en blikjes weg. Ook gooi je plastic in deze bak. 

Slide 5 - quizvraag

Beantwoord samen met de kinderen de vraag: Waar moet het drinkpak in?

Bespreek eventueel met de leerlingen de verschillende afbeeldingen bij de antwoorden voordat ze de vraag beantwoorden. A is PMD afval, B is GFT afval, C is restafval en D is papier. 

Het juiste antwoord is A. Blikjes horen in het PMD afval. 

Slide 6 - Quizvraag

Beantwoord samen met de kinderen de vraag: Waar moet het blikje in?

Bespreek eventueel met de leerlingen de verschillende afbeeldingen bij de antwoorden voordat ze de vraag beantwoorden. A is PMD afval, B is GFT afval, C is restafval en D is papier. 

Het juiste antwoord is A. Drinkpakken horen in het PMD afval. 

SLIDE 7 - quizvraag

Beantwoord samen met de kinderen de vraag: Wat mag niet bij het PMD? Let op: ze moeten zeggen welk van de volgende antwoorden niet in het PMD afval mag. 

Bespreek eventueel met de leerlingen de verschillende afbeeldingen bij de antwoorden voordat ze de vraag beantwoorden. A zijn blikjes, B plastic flesjes, C is een bananenschil en D is een afbeelding van een drinkpak. 

Het juiste antwoord is C. De bananenschil hoort niet bij het PMD afval, maar bij het GFT. 

Slide 8 - thuisopdracht

Geef de kinderen de instructie voor de thuisopdracht. Belangrijk is om contact op te nemen met de ouders/verzorgers 
over deze thuisopdracht. 

Instructie kinderen: 
Jullie gaan kijken hoe jullie thuis afval scheiden. Zoek alle prullenbakken op die jullie in huis hebben. Vraag aan je ouders/verzorgers welk afval in welke prullenbak hoort. Zet alle prullenbakken die je gevonden hebt bij elkaar en maak er een foto van. 

De ouders/verzorgers hebben ook een rol bij de thuisopdracht. Zij zijn nodig om de thuisopdracht te laten slagen. De kinderen maken samen met hun ouders/verzorgers één foto met daarop alle prullenbakken in huis. Deze foto moet door een ouder/verzorger worden geupload op een bord op het digitale prikbord Padlet.com.

Het is belangrijk om voor het opgeven van deze thuisopdracht padlet.com te bekijken. Maak ook een board aan waar de ouders/verzorgers de foto kunnen uploaden.