lesson plan

LESPLAN LES 5 - AFSLUITING

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus Berkel. Vanaf nu wordt ook op school aan afval-scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Dit is de afsluitende les waarbij er wordt teruggekeken op de lessenreeks. 

Opzet van de les

Tijdsduur: 10 minuten

Klassikaal

Benodigdheden lesmoment:
- digibord

OVERZICHT

In deze lessenreeks hebben de kinderen veel geleerd over afval. Ze hebben geleerd welke soorten afval er zijn en in welke afvalbak elk soort afval moet. Ook hebben ze geleerd dat sommige soorten afval hergebruikt en/of gerecycled kunnen worden. Het is daarom belangrijk om afval goed te scheiden. Ook hebben ze een aantal (knutsel)opdrachten gemaakt om te zien hoe afval hergebruikt kan worden. 

Slide 2 - bespreken thuisopdracht

De kinderen hebben de thuisopdracht uitgevoerd. Bespreek deze met ze na. Vraag ze of ze vonden dat er veel afval te vinden was bij hun thuis. Was dit meer of minder dan ze hadden verwacht? Waren er kinderen die meer PMD-afval hadden dan anderen? Vraag de kinderen wat het meeste PMD-afval bij hen thuis maakten; waren dat bijvoorbeeld de drinkflessen en blikken of de boterhammenzakjes?
Bespreek vervolgens de plannen van de kinderen om dit afval te verminderen. 

Slide 3 - verdieping

Klik op de hotspots van de afbeelding voor meer informatie over afvalbakken. De kinderen hebben geleerd dat er verschillende soorten afvalbakken zijn. Op school hebben deze kleuren (oranje, grijs, groen en blauw) om aan te geven welk soort afval er in thuis hoort. Waarschijnlijk hebben ze thuis ook verschillende soorten afvalbakken. Vraag ze naar de afvalbakken thuis? Hebben ze alleen een bak voor restafval of scheiden ze ook afval? Hebben ze op handige plekken, zoals de badkamer of studeerkamer, ook afvalbakken staan? 

Slide 4 - Toepassing

Aan de soorten afval zijn verschillende kleuren afvalbakken gekoppeld. In de eerdere lessen hebben ze geleerd welke kleuren waarbij horen. Maak de sleepopdracht met de kinderen. Laat ze overleggen over de antwoorden. 

Antwoord: 
Oranje = PMD
Blauw = papier en karton
Groen = GFT
Grijs = restafval 

SLIDE 5 - Afsluiting

Stel de centrale vraag van deze lessenreeks aan de klas: waarom scheiden we afval?

Laat verschillende kinderen antwoorden. Na de lessenreeks zullen kinderen antwoorden moeten kunnen geven zoals 'zodat afval hergebruikt/gerecycled kan worden' of 'om te voorkomen dat er plastic in de natuur terecht komt' of 'het is beter voor het milieu'. 

Vraag eventueel naar voorbeelden van hergebruiken/recyclen van afval die ze kennen, zoals compost dat gemaakt wordt van GFT-afval. 

Waarom scheiden we eigenlijk afval? Er zijn drie belangrijke redenen:
1 kostbare grondstoffen zoals olie, kunnen hergebruikt worden. Deze grondstoffen raken een keer op. Dus hergebruiken is beter. 2 2 Als we stoffen zoals katoen hergebruiken, dan hoeven er minder velden met katoen planten te zijn. Deze velden kunnen dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld voedsel.
3 Spullen nieuw maken kost veel energie. De grondstoffen moeten uit de grond gehaald worden, bruikbaar gemaakt worden en dan komen ze pas in de farbiek. Bij recyclen heb je veel minder energie nodig. Hoe minder stroom, water, olie en andere energie we gebruiken, hoe beter voor het milieu.