lesson plan

Hoofdstuk 7 - Machtsdilemma

A lesson plan by Seneca Burgerschap

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Wat is macht? En wie heeft macht? Mensen boven de 18 jaar met een Nederlandse nationaliteit mogen stemmen bij verkiezingen. Wat als je jonger bent of een andere nationaliteit hebt? Kun je dan ook invloed uitoefenen? In een democratie wel. Je kunt bijvoorbeeld gaan demonstreren of media-aandacht zoeken. Wat is een democratie eigenlijk en mag iedereen daaraan meedoen?

Hoe kunt u deze lessen gebruiken?

 • Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les. 
 • Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT.  
 • Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven. 
 • De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent. 

§7.1 - Macht en invloed

De overheid in Nederland mag jouw berichten niet lezen of jou
zomaar afluisteren. Daarvoor gelden er regels. De overheid maakt wetten en regels en moet zich daar zelf ook aan houden. De overheid heeft dus macht, maar mag niet alles. De overheid kan wél ongezonde snacks op school verbieden. Waarom eigenlijk?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer wat macht is
 • Ik leer acht machtsmiddelen
 • Ik leer wat gezag is
Met als extra doel voor KGT:
 • Ik leer hoe je macht kunt meten

§7.2 - Macht in Nederland

Mag jij meebeslissen over het avondeten of besluit iemand anders
wat jullie gaan eten? En wordt jouw rooster gemaakt door de roostermaker of mag jij zelf jouw uren kiezen? Over sommige zaken mag je meebeslissen, maar in andere gevallen wordt de keuze voor jou gemaakt. In Nederland werkt dat ook zo. Waarover mag jij meebeslissen?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer wat een democratie is
 • Ik leer wat de vijf kenmerken van een democratie zijn
 • Ik leer wat de trias politica is
 • Ik leer waarom de media macht hebben
 • Ik leer drie theorieën over de macht van massamedia

§7.3 - machtssdilemma in de praktijk

Bij het inrichten van jouw ideale wijk heb je de route van macht doorlopen. Het ging daarbij om de vraag wie de macht heeft. En hoe dat bepaald wordt: door strijd of debat? En als je koos voor debat; wie mogen er dan meepraten? Mag iedereen dat of beslist een sterke leider? Hoeveel mensen krijgen macht?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer wat het machtsdilemma is
 • Ik leer welke waarden bij het machtsdilemma horen
Met als extra doel voor KGT:
 • Ik leer wat een basisdemocratie en dictatuur zijn

§7.4 - machtsdilemma in Nederland

Stemmen jouw ouders bij verkiezingen? Elke 4 jaar kunnen
mensen kiezen wie er in de Tweede Kamer komt. Daarnaast zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement, de gemeenteraad, de provincies en de waterschappen. Er zijn dus verschillende momenten waarop burgers macht kunnen uitoefenen. Maar hoeveel mensen krijgen macht in Nederland?

In deze les staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Ik leer dat Nederland in het verleden anders omging met het machtsdilemma dan nu
 • Ik leer 3 grondwetsartikelen die passen bij het machtsdilemma