lesson plan

Massamedia: overheid, wetten & regels, medialandschap

A lesson plan by Seneca Burgerschap

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Wat leer je bij maatschappijkunde? Welke onderwerpen worden behandeld? Bij dit vak leer je dingen over jezelf, over je klasgenoten en over de samenleving. Maatschappijkunde gaat over mensen en over hoe mensen met elkaar leven. Dat gebeurt in de samenleving. Of de maatschappij, zoals we het ook wel noemen. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Massamedia

Social media is razend populair en steeds meer mensen maken er gebruik van. Ook lezen steeds meer mensen via nieuwsapps wat er in de wereld gebeurt. Wat doet dat met onze samenleving?

Veel jongeren gebruiken apps als TikTok en Instagram, maar wat als je die apps niet hebt? Hoor je er dan nog wel bij? Sommige mensen kiezen er bewust voor om geen social media te hebben. Zijn die apps dan gevaarlijk voor je?

Bij maatschappijkunde proberen we deze vragen te beantwoorden door naar verschillende kanten van massamedia te kijken. Wat zijn massamedia en welke invloed hebben ze?

Hoe kunt u deze lessen gebruiken?

 • Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.
 • Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT.
 • Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.
 • De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.

Massamedia: overheid, wetten & regels, medialandschap

In deze LessonUp komen de laatste vier hoofdstukken uit het boek Massamedia van Seneca aan bod (H5-8). Zo heeft u ze in één LessonUp bij elkaar. De hoofdstukken worden op volgorde behandeld. U kunt dus gerust 1 hoofdstuk eruit halen en behandelen in uw les. 

De volgende onderwerpen van massamedia komen aan bod: 
 • De rol van de overheid
 • Wetten & regels 
 • Het medialandschap
 • Media in andere landen
Een overzicht van de inhoud per hoofdstuk vindt u hieronder.  

HOOFDSTUK 5 – WAT DOET DE OVERHEID? 

Zou jij het erg vinden als de overheid bepaalt wat wij zien in de media? Of als de overheid jongeren onder de 18 jaar verbiedt media te gebruiken? Wat we in de media lezen, horen en zien heeft invloed op ons beeld van de samenleving. Daarom is het belangrijk dat journalisten de vrijheid hebben om te schrijven wat zij willen. Ook moet iedereen gebruik kunnen maken van de media. Hoe wordt daarvoor gezorgd? En welke rol speelt de overheid daar dan bij? 

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan uitleggen waarom er een mediabeleid is.
 • Ik kan de 4 kernwaarden van het Nederlandse mediabeleid uitleggen.
 • Ik kan uitleggen wat persvrijheid is.
 • Ik kan uitleggen wat censuur is.
 • Ik kan uitleggen waarom de overheid zich met massamedia bemoeit.
 • Ik kan uitleggen waarom de kernwaarden van de media belangrijk zijn voor de democratie.

HOOFDSTUK 6 – WELKE WETTEN EN REGELS ZIJN ER? 

In 2014 werd het Nederlandse televisieprogramma Project P: Stop Het Pesten uitgezonden door RTL5. Met verborgen camera’s maakten gepeste jongeren opnames om te laten zien hoe zij op school gepest werden. In plaats van 7 afleveringen waren er maar 4 afleveringen op televisie te zien. Nadat een school naar de rechter stapte, besloot de rechtbank dat de beelden niet uitgezonden mochten worden. Waarom niet?

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan uitleggen hoe Artikel 7, 10 en 13 te maken hebben met de kernwaarden van de media.
 • Ik kan uitleggen wat de mediawet is.
 • Ik kan de onderwerpen noemen die in de mediawet staan.
 • Ik kan het verschil tussen de publieke omroep en de commerciële omroep uitleggen.
 • Ik kan uitleggen waarom de vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is.

HOOFDSTUK 7 – HOE IS HET MEDIALANDSCHAP VERANDERD? 

Hoe blijf jij op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt? Sommige mensen lezen de krant of kijken naar het nieuws op televisie. Jij ook? Of blijf je op de hoogte van het nieuws door één van de vele nieuwsapps? Het medialandschap is enorm veranderd. Hoe is dat zo gekomen? En wat zijn daarvan de gevolgen voor de samenleving en voor jou?

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan uitleggen wat boekdrukkunst is.
 • Ik kan uitleggen hoe het komt dat er verschillende omroepen zijn.
 • Ik kan uitleggen wat de invloed van verzuiling en ontzuiling is op de media.
 • Ik kan uitleggen door welke ontwikkelingen het individu steeds meer centraal staat.
 • Ik kan uitleggen wat commercialisering is en welke invloed dat heeft op de media. 

HOOFDSTUK 8 – HOE WERKEN MEDIA IN ANDERE LANDEN? 

In Nederland gebruiken veel jongeren Instagram om foto’s en berichten te posten. Journalisten doen dat ook. Omdat zij voor de media werken, kunnen zij hun informatie verspreiden en zelfs zonder dat ze beperkt worden in hun vrijheid van meningsuiting. Hoe zit dat in andere landen? Hebben journalisten daar ook de vrijheid om te schrijven wat zij willen? En kunnen jongeren, waar ze ook maar wonen of werken, gebruik maken van social media?

Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:
 • Ik kan de 3 politieke stromingen en hun belangrijkste waarde noemen.
 • Ik kan standpunten noemen van elke politieke stroming over het mediabeleid.
 • Ik kan uitleggen waarom het Nederlandse mediabeleid een combinatie is van de 3 stromingen.
 • Ik kan het verschil uitleggen tussen mediavrijheid in een democratie en in een dictatuur.