lesson plan

Maatschappelijk Geluk

A lesson plan by Seneca Burgerschap

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

In deze lessenserie worden begrippen behandeld om - op dezelfde manier en met dezelfde woorden - over maatschappelijk geluk te kunnen bespreken. 

Waarover gaat deze serie?

Iedereen wil geluk. Jij ongetwijfeld ook. Maar bij geluk hoort ook een lastige vraag: wat is geluk eigenlijk? Wat voor jou geluk is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. 
Geluk is voor iedereen anders, dat geldt ook voor de manier waarop mensen een gelukkige samenleving willen bereiken. 

Deze serie staat in het teken van Maatschappelijk Geluk. In deze lessenserie worden begrippen behandeld om - op dezelfde manier en met dezelfde woorden - over maatschappelijk geluk te kunnen bespreken. 

Waarden en Belangen

Geld of vrije tijd zijn belangen waar mensen gelukkig van kunnen worden. Ook waarden als vrijheid en vrede kunnen belangrijk zijn voor het geluk van mensen. Om dat maatschappelijk geluk beter te kunnen gebruiken maken we gebruik van twee verschildlende begrippen: Waarden en Belangen.
In deze les worden de betekenis en verschillen tussen deze termen behandeld aan de hand van interactieve video's. 
De volgende onderwerpen worden in deze les besproken"
 • De betekenis van waarden en belangen.
 • Hoe waarden en belangen te onderscheiden zijn.

DILEMMA's en BotsingenDe volgende onderwerpen worden in deze les besproken:
 • De leerlingen leren kenmerken van dillema's 
 • Je leert hoe botsingen ontstaan 
 • Je leert botsingen te beschrijven met AWB-schema's

MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN

De volgende onderwerpen worden in deze les besproken:
 • Je leert wat maatschappelijke problemen zijn
 • Je leert maatschapelijke problemen te herkennen
 • Je leert wat de maatschappelijke driehoek inhoudt

maatschappelijke problemen oplossen

De volgende onderwerpen worden in deze les besproken:

 • Je leert op welke manieren maatschappelijke problemen aangepakt worden.
 • Je leert wat een botsingenladder is.
 • Je leert wat het verschil is tussen strijd en debat.
 • Je leert hoe verschillende landen handelen.