lesson plan

CLEANWISE MIDDENBOUW LES 5 - AFSLUITING

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus Berkel. Vanaf nu wordt ook op school aan afval-scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Dit is de afsluitende les waarbij er wordt teruggekeken op de lessenreeks. 

Opzet van de les

Tijdsduur: 10 minuten

Klassikaal

Benodigdheden lesmoment:
- digibord

Slide 2 - OVERZICHT

In deze lessenreeks hebben de leerlingen veel geleerd over afval. Ze hebben geleerd welke soorten afval er zijn en in welke afvalbak elk soort afval moet. Ook hebben ze geleerd dat sommige soorten afval hergebruikt en/of gerecycled kunnen worden. Het is daarom belangrijk om afval goed te scheiden. Ook hebben ze een aantal (knutsel)opdrachten gemaakt om te zien hoe afval hergebruikt kan worden. 

Slide 3 - verdieping

Klik op de hotspots van de afbeelding voor meer informatie over afvalbakken. De kinderen hebben geleerd dat er verschillende soorten afvalbakken zijn. Op school hebben deze kleuren (oranje, grijs, groen en blauw) om aan te geven welk soort afval er in thuis hoort. Waarschijnlijk hebben ze thuis ook verschillende soorten afvalbakken. Vraag ze naar de afvalbakken thuis? Hebben ze alleen een bak voor restafval of scheiden ze ook afval? Hebben ze op handige plekken, zoals de badkamer of studeerkamer, ook afvalbakken staan? 

Slide 4 - Toepassing

Aan de soorten afval zijn verschillende kleuren afvalbakken gekoppeld. In de eerdere lessen hebben ze geleerd welke kleuren waarbij horen. Maak de sleepopdracht met de kinderen. Laat ze overleggen over de antwoorden. 

Antwoord: 
Oranje = PMD
Blauw = papier en karton
Groen = GFT
Grijs = restafval 

SLIDE 5 - Afsluiting

Stel de centrale vraag van deze lessenreeks aan de klas: waarom scheiden we afval?

Laat verschillende leerlingen antwoorden. Na de lessenreeks zullen leerlingen antwoorden moeten kunnen geven zoals 'zodat afval hergebruikt/gerecycled kan worden' of 'om te voorkomen dat er plastic in de natuur terecht komt' of 'het is beter voor het milieu'. 

Vraag eventueel naar voorbeelden van hergebruiken/recyclen van afval die ze kennen, zoals compost dat gemaakt wordt van GFT-afval.