lesson plan

War Child 2021

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

UNDER CONSTRUCTION
Kidsweek in de Klas heeft in samenwerking met War Child een doorlopende leerlijn ontwikkeld van groep 1 t/m 8. Zo kan er schoolbreed gewerkt worden met hetzelfde thema! De lessen zitten vol interactieve werkvormen die de kinderen niet alleen in beweging, maar ook aan het denken zetten. 

Hieronder vindt u de lesinstructie en de digibordles. Klik één keer in het midden op de les en vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen.


Lespakket groep 1-3

Lespakket groep 7-8

SPonsorLoop 'Rennen voor War child'

Hieronder vindt u alle informatie rondom Rennen voor War Child