lesson plan

CLEANWISE BOVENBOUW - PMD

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus. Vanaf nu wordt ook op school aan afval scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Deze les gaat over PMD. De centrale vraag is: Wat mag er bij het PMD-afval?

Overzicht

Tijdsduur: ca. 30 minuten excl. knutselopdracht

Klassikaal

Benodigdheden lesmoment:
 • digibord
Benodigdheden knutselopdracht:
 • voor elk kind een petfles;
 • spuitbussen om de bloempotten een kleur te geven;
 • scharen;
 • stiften;
 • bloemen of plantjes.

Opzet van de les

De centrale vraag van deze les is: Wat moet er bij het PMD-afval? Dit afval wordt ook wel plastic afval genoemd, maar de officiële naam voor dit soort afval is PMD. Er mag namelijk meer in dan alleen plastic. Daarom is het belangrijk om deze term aan de kinderen uit te leggen. Ze leren ook in welke bak het PMD-afval moet. Om deze kennis te toetsen volgt er een sleepopdracht. Daarna is er een video over het recyclen van PMD.
De kinderen gaan tot slot een bloempot maken van oude plasticflessen. Zo zien ze dat afval ook hergebruikt kan worden.

Slide 1 - Voorkennis peilen 

Stel de kinderen de vraag welke soorten afval zij kennen of welke soorten afval ze thuis scheiden. Vraag de kinderen of ze thuis een zak of een bak hebben voor plastic afval. Wat doen ze daar allemaal in? Hoe gaat dat thuis? Wie verzamelt het afval? Wie doet het in de bak? Waarom zou het goed zijn om plastic afval apart te houden? 

Slide 2 - woordweb

Vul samen het woordweb in: welke dingen mogen in de plastic bak? Bijvoorbeeld; plastic verpakkingen van groente of fruit, botervlootjes, plastic van tijdschriften. Als kinderen ook al weten dat er blikjes en pakken van melk of vla bij mogen dan is dat natuurlijk heel goed. 

Slide 3 - Wat is PMD?

Vraag de klas: Wat is PMD? Klik op de hotspots van de afbeelding voor informatie over PMD.

PMD staat voor Plastic, Metalen en Drinkpakken. PMD moet in de oranje prullenbak. Het grootste deel van PMD afval kan gerecycled worden, het is daarom belangrijk dat het in de juiste afvalbak komt. 

Slide 4 - Wat mag bij het PMD? 

Er zijn regels voor PMD-afval. Vraag de kinderen of ze die regels kennen.

De hotspots op de afbeeldingen leggen de regels uit:
Blikjes en drinkpakken mogen ook bij het PMD.
Hard plastic, zoals speelgoed of Tupperware mag niet bij het PMD.
De verpakkingen moeten schoon zijn. Een beetje etensresten eraan mogen wel, maar het liefst zo schoon mogelijk.

Slide 5 - Sleepvraag

Maak met de klas de sleepvraag. Sleep het afval naar de juiste afvalbak. De oranje afvalbak staat voor het PMD afval. Welk afvalproduct hoort in de PMD bak? Het melkpak of de lucifers? Sleep het juiste afvalproduct naar de oranje bak. 

Goede antwoord: het melkpak hoort bij het PMD-afval. 

Slide 6 - sleepvraag

Sleep het afval naar de juiste afvalbak. De oranje afvalbak staat voor het PMD afval. Welk afvalproduct hoort in de PMD bak? Het speelgoed, het colablikje of de afwasborstels?  Sleep het juiste afvalproduct naar de oranje bak. Er is maar één antwoord goed. 

Goede antwoord: het colablikje hoort in het PMD-afval. 

Slide 7 - Video

Bekijk met de klas de video over wat er met PMD gebeurt. De video duurt circa 4 minuten. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YqBaCNPLPzk

Slide 8 - meerkeuze vraag

Beantwoord samen met de kinderen de volgende meerkeuzevraag: Hoeveel vrachtwagens worden er per dag gesorteerd bij het bedrijf?

Het juiste antwoord is B: 40 vrachtwagens. 

Slide 9 - Meerkeuzevraag

Maak samen met de kinderen de vraag: Wat wordt er als eerst gedaan met het afval dat bij de fabriek binnenkomt?

Het juiste antwoord is antwoord D: Het PMD wordt eerst gesorteerd.  

Slide 10 - meerkeuzeVRAAG

Maak samen met de kinderen de vraag: Waarom sorteren ze het afval zo goed? 

Het juiste antwoord is A: Dan kan zo veel mogelijk hergebruikt worden.

Slide 11 - Waarom recyclen?

Beantwoord samen met de klas de vraag: Waarom is het goed om afval te scheiden? Vul een aantal van de antwoorden van de kinderen in op het digibord.

Bijvoorbeeld: Er wordt minder energie gebruikt, het is beter voor het milieu, je hebt minder nieuw plastic nodig. 

Bespreek met de klas het antwoord op de vorige vraag. Deze vraag roept een vervolgvraag op: Waarom is het goed om afval te hergebruiken? 

Bijvoorbeeld: Omdat het afval anders in de natuur terecht kan komen. Met name plastic afval is erg slecht voor het milieu. Plastic kan niet worden afgebroken. Kleine plastic deeltjes komen overal in de natuur tercht. Dieren kunnen het verschil tussen plastic deeltjes of eten niet zien en eten vervolgens het plastic op. Daar worden dieren erg ziek van, ze kunnen er zelfs aan doodgaan.

Slide 12 - zelf afval hergebruiken

Je kunt veel nieuwe dingen knutselen van plastic flessen, bijvoorbeeld een dieren bloempot. Het YouTube-fragment legt stap voor stap uit hoe je deze bloempotten kan maken. 

Benodigdheden:
 • voor elk kindeen petfles (liefst al door midden gesneden zodat de kinderen geen mesje hoeven te gebruiken);
 • spuitbussen om de bloempotten een kleur te geven;
 • scharen;
 • stiften;
 • bloemen of plantjes 

Youtube 13 - fragment bloempotten maken

Slide 14 - afsluiting 

Beantwoord samen met de klas de centrale vraag: Wat mag er in het PMD-afval? De kinderen hebben ook geleerd waarom het belangrijk is om te recyclen. Stel de vraag: wat kun jij doen om minder plastic te gebruiken? Er zijn drie opties om minder (plastic)afval te maken. 
1. Minder afval om eten en spullen heen. Vaak zitten er veel meer verpakking om eten en spullen dan nodig is. Hoe minder, hoe beter. 
2. Spullen hergebruiken. Zoals drinkflessen en karton. 
3. Spullen recyclen. Door afval te scheiden kan een groot deel gerecycled worden om weer nieuwe dingen van te maken.