lesson plan

CLEANWISE ONDERBOUW - AFSLUITING

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus Berkel. Vanaf nu wordt ook op school aan afval-scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Dit is de afsluitende les. De centrale vraag van deze les is: Welke afvalbakken heb je thuis gevonden?

OVERZICHT

Lesduur: 10 minuten
Klassikaal

Nodig voor deze les:
- Digibord
- Inlog voor Padlet

SLIDE 1 - opzet van de les

Dit is de afsluitende les van Cleanwise voor de onderbouw. De les begint met de vraag: Welke afvalbakken heb jij thuis gevonden? Stel deze vraag aan de kinderen. Bij de thuisopdracht hebben de kinderen de taak gekregen om hun afvalbakken thuis te fotograferen. De foto's zijn daarna geupload op het digitale prikbord Padlet. 

slide 2 - introductie

Wijs een aantal kinderen aan om te vertellen welke afvalbakken ze thuis hebben gevonden. Verwijs naar de afbeelding. Hadden ze meer dan een soort prullenbak thuis? Vonden ze het veel afvalbakken of juist weinig? Stonden ze allemaal in de keuken of verspreid door het huis? 

Slide 3 - Padlet thuisopdracht

Gebruik de link op de slide. Deze brengt je naar Padlet. Log in en bekijk klassikaal de foto's die de kinderen hebben gemaakt. 

Slide 4 - afsluiting 

Bespreek met de kinderen hun foto's. Wat valt op? Hebben sommigen veel meer bakken dan anderen? Zijn het allemaal grote of juist kleine bakken? 

Omdat het de afsluitende les is, stel de volgende vragen aan de leerlingen om de kennis te toetsen: Welk afval moet er in de groene bak? Welk afval moet er in de oranje bak? In welke bak moeten drinkpakken en blikjes?