lesson plan

LESPLAN LES 1 - INTRODUCTIE

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus. Vanaf nu wordt ook op school aan afval-scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Deze les gaat over verschillende soorten afvalbakken. De centrale vraag is: Waar moet het afval in?

Opzet van de les 

Tijdsduur: 10 minuten
Klassikaal

Nodig voor deze les: 
- Digibord

SLide 1 - Opzet van de les

De kinderen leren dat afval niet alleen in de prullenbak moet, maar dat het ook in de juiste bak. Er zijn verschillende soorten afvalbakken voor verschillende soorten afval. De vraag bij deze les is 'Waar moet het afval in?'

slide 2 - Video

https://schooltv.nl/video/koekeloere-opgeruimd-staat-netjes/

Speel de video af tot 02:30. Moffel en Piertje kwamen in het bos een grote berg afval tegen. Vraag de kinderen: Wat moeten ze daar mee doen? In de prullenbak is natuurlijk het goede antwoord. Vraag de kinderen daarna of ze weten dat er verschillende soorten afvalbakken zijn. Hebben ze die al wel eens zien staan op school? Kennen ze al verschillende soorten afval?

Slide 3 tot en met 6 Verschillende soorten afvalbakken

Op deze slides zijn de verschillende afvalbakken afgebeeld. De kleuren van de prullenbakken wijzen op het soort afval dat er in die bak hoort. 

Klik op de hotspots (neus) op de afbeelding over informatie van welke kleur prullenbak bij welk soort afval hoort. 

Oranje is plastic, drinkpakken en blik, blauw is papier en karton, groen is voor GFT en grijs is voor restafval. Loop samen met de leerlingen de verschillende afvalbakken en hun kleuren door. 

Slide 7 Sleepopdracht 

Maak samen met de kinderen de sleepvraag. Geef een aantal kinderen een voor een de beurt om te zeggen waar het afval heen moet. Herinner de kinderen eventueel aan de verschillende soorten afvalbakken die ze kennen van de vorige slide. 

Slide 8 sLeepopdracht 

Maak samen met de kinderen de sleepvraag. Geef een aantal kinderen een voor een de beurt om te zeggen waar het afval heen moet. Herinner de kinderen eventueel aan de verschillende soorten afvalbakken die ze kennen van de vorige slide. 

Slide 9 Afsluiting

Kijk met de kinderen welke afvalbakken jullie in de klas of op school hebben staan. Hebben jullie ze allemaal of mist er nog een?