lesson plan

CLEANWISE MIDDENBOUW - LES 4 RESTAFVAL EN THUISOPDRACHT

A lesson plan by Cleanwise - lessen over afval

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Deze lessenreeks hoort bij het vernieuwde lespakket van Cleanwise, een initiatief van Circulus Berkel. Vanaf nu wordt ook op school aan afval-scheiden gedaan. En dat is belangrijk, hoe meer afval er goed gescheiden wordt, hoe beter het recyclelbaar is. Omdat het voor veel kinderen en volwassenen niet altijd even duidelijk is welk afval waar hoort, is er nu dit lespakket. In deze lessen passeren de drie belangrijkste afvalstromen de revue: PMD, GFT en papier. Deze les gaat over restavfal. De centrale vraag van deze les is: Wat gebeurt er met ons restafval?

OVERZICHT

Tijdsduur: 20 minuten
  
Klassikaal

Benodigdheden lesmoment:
- digibord

Benodigdheden thuisopdracht:
- rubberen of afwashandschoenen
- camera of telefoon om een foto te maken van het eindresultaat.

Opzet van de les

De centrale vraag van deze les is: Wat gebeurt er met ons restafval? In deze les wordt uitgelegd wat restafval is en wat er mee gedaan wordt. Daarop volgt de thuisopdracht waarbij leerlingen zwerfafval gaan verzamelen en scheiden. 

Slide 2 - Voorkennis

Vraag de kinderen of ze weten wat restafval is. Zijn er regels voor restafval? Mogen er dingen niet in? Hebben ze thuis een restafvalbak? 

Slide 3 - Wat is restafval?

Klik op de hotspots van de afbeelding voor informatie over restafval. 
Restafval is al het afval dat niet in een speciale bak zoals GFT of PMD thuis hoort. Het is eigenlijk het afval dat overblijft na het goed scheiden van je vuilnis. Restafval gooi je weg in de grijze prullenbak. 

SLIDE 4 - SLEEPVRAAG

Maak met de klas de volgende sleepvraag. Ze slepen het afval naar de juiste afvalbak. De kleurcodes van de afvalbakken zijn: Oranje = PMD
Blauw = papier en karton
Groen = GFT
Grijs = restafval

Antwoorden: De pizzadoos moet bij het restafval. De plastic fles mag in de oranje afvalbak bij het PMD. De bananenschil hoort in de groene bak van het GFT. 

SLIDE 5 - SLEEPVRAAG

Maak met de klas de volgende sleepvraag. Ze slepen het afval naar de juiste afvalbak. De kleurcodes van de afvalbakken zijn: Oranje = PMD
Blauw = papier en karton
Groen = GFT
Grijs = restafval

Antwoorden: De schuurspons en de lucifers moeten in het restafval. De blikjes horen in de oranje PMD afvalbak. 

SLIDE 6 - Video

Bekijk met de klas de video van de slide. In deze video zie je waar ons restafval terecht komt er wat er mee gebeurt. 

SLIDE 7 - TOEPASSING

Quiz-vraag. Stel de vraag aan de klas. Laat de leerlingen overleggen over het juiste antwoord.

Het juiste antwoord is A IJzer

slide 8 - toepassing

Quiz-vraag. Stel de vraag aan de klas. Laat de leerlingen overleggen over het juiste antwoord. 

Het juiste antwoord is C Het wordt verbrand

Slide 9 - Verdieping

Klik op de hotspots van de afbeelding voor meer informatie over restafval. 
Maar een klein deel van al het restafval kan gerecycled worden. De rest wordt verbrand. Er gaan veel grondstoffen verloren. Het goed scheiden van afval, om zo veel mogelijk te kunnen recyclen, is veel beter voor het milieu. Het is dus goed voor het milieu als er zo min mogelijk restafval wordt gemaakt. 

Slide 10 - Thuisopdracht

Als thuisopdracht gaan de leerlingen in hun wijk een kwartier lang zwerfafval verzamelen. Ze kijken eerst een video over wat zwerfafval is en waarom het slecht is voor de natuur

De opdracht gaan ze thuis uitvoeren. Ze maken foto's van het resultaat van 15 minuten afval verzamelen. Daarna scheiden ze het afval op de juiste manier en gooien ze het weg. 

De volgende tips zijn handig om te volgen om de veiligheid te waarborgen bij het rapen van afval. Wijs de leerlingen op deze tips. 
- Draag een veiligheidshesje, vooral als je langs wegen opruimt. 
- Gebruik handschoenen om vieze handen en wondjes van scherpe randen te voorkomen. 
- als je het hebt, gebruik dan een grijper om het afval op te rapen. 
- Was na het  opruimen je handen goed met zeep. 


Slide 11 - video

Bekijk de video tot 02:00. 


Hierin wordt uitgelegd wat zwerfafval is. 

Slide 12 - afsluiting

De leerlingen hebben de thuisopdracht uitgevoerd. Bespreek deze met ze na. Vraag ze of ze vonden dat er veel afval te vinden was in 15 minuten in hun wijk. Kwamen ze veel dezelfde soorten afval tegen? Bijvoorbeeld veel plastic? Of juist veel restafval? Bekijk klassikaal de foto's die ze hebben gemaakt. Vallen daar nog dingen aan op?