lesson plan

Beeld bij je boek: gender

A lesson plan by Beeld & Geluid op school

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

 Gender

De lhbtiq+ gemeenschap wordt steeds zichtbaarder in de wereld en daarmee lijkt ook de acceptatie van 'anders zijn' groter te worden. Beeld en Geluid op school zoekt fragmenten bij boeken om zo de (keuze voor de) deze boeken dichter bij de leerlingen te brengen. Stellingen in deze lessen geven ook ruimte tot discussie over onderwerpen die met Gender te maken hebben. 

Beeld en Geluid op school ontwikkelde op basis van de GENDER-lijst van NBD Biblion deze serie boeken met beeld erbij.