Anne Frank Stichting
Lessen over holocaust, discriminatie en vooroordelen in heden en verleden.

Antisemitisme

Antisemitisme
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerBurgerschap+4MBOMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1,2

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Antisemitisme betekent haat tegen Joden.  In deze werkvorm onderzoeken we aan de hand van een interactieve video de geschiedenis en actualiteit van antisemitisme. Aan de hand van interactieve vragen leren leerlingen onder andere over wat antisemitisme is, wat de holocaust inhoudt en waarom Hitler de Joden haatte. Daarnaast zijn er twee extra video's van jongeren die met elkaar praten over hun ervaringen met antisemitisme en zij proberen deze vraag te beantwoorden: 'Is kritiek op Israël antisemitisme?'.

Instructies

Tip: Bekijk van tevoren eerst zelf de video.

VO kerndoelen: 36, 37, 40, 43

Instructies

Onderdelen in deze les

Antisemitisme

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide bevat de introductie van het thema.

Als opwarmer zou je met de leerlingen de afbeelding kunnen analyseren. Wat is er te zien op de afbeelding? Wat heeft de afbeelding (symbolen) met antisemitisme te maken?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hakenkruis, Joden, vernieling, haat, etc.
Discriminatie en gelijke rechten 
Discriminatie is iemand ongelijk behandelen, bijvoorbeeld vanwege huidskleur of religie. Aan de hand van een video ontdekken jullie wat wel of geen discriminatie is en waarom gelijke rechten belangrijk zijn.
Antisemitisme
Antisemitisme betekent haat tegen Joden. 
In deze les onderzoeken we aan de hand van een 
video de geschiedenis en actualiteit van antisemitisme.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerlingen de afbeeldingen kunnen analyseren. Wat is er te zien? Wat heeft de afbeelding (symbolen) met antisemitisme te maken? 

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hakenkruis, Joden, vernieling, haat, etc.

Waar denk je aan bij antisemitisme?

Slide 3 - Woordweb

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat ze al weten over antisemitisme. 
Op deze manier wordt de voorkennis geactiveerd.

Bespreek kort de woorden. Vraag de leerlingen om woorden uit te leggen en kort toe te lichten. 

4

Slide 4 - Video

Start de interactieve video over antisemitisme. De video wordt op bepaalde momenten onderbroken voor een interactieve vraag.
Vergeet niet het geluid aan te zetten.
01:00

Wat wist je nog niet over Joden?

Slide 5 - Open vraag

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat zij nog niet wisten over Joden. 

Bespreek kort de antwoorden.

02:05

Waaruit bleek dat Joden als minderheid werden behandeld?
A
Zij mochten bepaalde beroepen niet hebben
B
Zij mochten hun geloof niet vrij uitoefenen
C
Zij moesten bepaalde symbolen dragen
D
Alle drie de antwoorden zijn goed

Slide 6 - Quizvraag

Het antwoord is D.

03:25

Waarom haatte Hitler de Joden?

Slide 7 - Open vraag

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over de vraag waarom Hitler de Joden haatte. 

Bespreek de antwoorden. Sta stil bij de antisemitische ideologie van Hitler en zijn volgers, gebaseerd op vooroordelen en stereotypen, die leidden tot uitsluiting, discriminatie, vervolging en moord op 6 miljoen Joden, Roma en Sinti, gehandicapten, homoseksuelen en nog vele anderen.
04:10

Wat is de Holocaust?
A
Een ander woord voor de Tweede Wereldoorlog
B
Een vernietigingskamp in voormalig door Nazi-Duitsland bezet Polen
C
De geplande moord op 6 miljoen Joden in Europa door het naziregime van Adolf Hitler
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 8 - Quizvraag

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over de vraag wat is de Holocaust.

Het goede antwoord is C. Het is de systematische moord op de Joden van Europa onder het nazi-regime van Adolf Hitler. Ongeveer 6 miljoen Joden zijn vermoord. Een groot deel van hen is vermoord in een concentratie- of vernietigingskamp, zoals bijvoorbeeld Auschwitz of Sobibor.

Wat zijn de gevolgen van antisemitisme voor mensen?

Slide 9 - Open vraag

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat de gevolgen van antisemitisme zijn op individuen. 

Sta bij de nabespreking stil bij de emotionele gevolgen van antisemitisme. Denk aan angst, gevoel van onveiligheid, niet jezelf kunnen zijn, geen vrijheid van geloof ervaren, etc.
Wat weet je nu 
over antisemitisme?

Slide 10 - Woordweb

Het leerproces van de leerlingen wordt inzichtelijk gemaakt door deze laatste vraag. 

Wat wisten leerlingen eerst (aan het begin van de les) en wat weten ze nu. 
Wat hebben ze geleerd?https://www.annefrank.org/nl/themas/discriminatie-en-gelijke-rechten/
(@marieke: kan je alle 4 de video's in de slide integreren ipv link?)
Wil je weten wat andere jongeren 
te zeggen hebben over antisemitisme? 
Bekijk onderstaande video's:

Slide 11 - Tekstslide

Wil je weten laten zien wat andere jongeren te zeggen hebben over antisemitisme? 
Bekijk dan met de klas de video’s.