Anne Frank Stichting
Lessen over holocaust, discriminatie en vooroordelen in heden en verleden.

Democratie is van jou

In deze les gaan we het hebben over democratie.
vorige
2 / 9
volgende
Slide 2: Tekstslide
BurgerschapMaatschappijwetenschap/kunde+6Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1,2Studiejaar 1,2

In deze les zitten 9 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Gelijke rechten, vrijheid en democratie zijn niet vanzelfsprekend. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust leren ons dat democratie en rechtsstaat onmisbaar zijn voor een vreedzame samenleving. Het is belangrijk dat we van deze geschiedenis leren. De democratie is van belang voor ons allemaal. Voor leerlingen en/of studenten is het echter vaak een abstract begrip. Aan de hand van een geanimeerde video krijgen leerlingen en of studenten uitleg over het begrip democratie en hoe de democratie van invloed is op hun dagelijkse leven. En hoe ook zij kunnen bijdragen aan het beschermen van de democratie. De korte animatie is geïnspireerd op het boek 'Over tirannie' van hoogleraar geschiedenis Timothy Snyder. Animatie is gemaakt door: Job, Joris & Marieke © Anne Frank Stichting.

Instructies

Tip: Bekijk van tevoren eerst zelf de video en bepaal of het nodig is om de video tijdens de les te pauzeren en toe te lichten.

VO kerndoelen: 36, 38, 44
MBO: politiek-juridische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie

Onderdelen in deze les

Democratie is van jou

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide bevat de introductie van het thema.

Als opwarmer zou je met de leerling de titel van de les kunnen analyseren. Is de democratie van jou?
In deze les gaan we het hebben over democratie.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met democratie te maken hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: vrijheid van meningsuiting, demonstratierecht, rechten en plichten, meningsverschillen 
Wat weet je al over democratie?

Slide 3 - Woordweb

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat ze al weten over democratie. Op deze manier wordt de voorkennis geactiveerd.

Bespreek kort de woorden. Vraag de leerlingen om woorden uit te leggen en kort toe te lichten. 
2

Slide 4 - Video

Start de interactieve video over democratie. De video wordt op bepaalde momenten onderbroken voor een interactieve vraag.

Vergeet niet het geluid aan te zetten. 
00:46

In een democratie...
A
is iedereen vrij en gelijk
B
gelden dezelfde wetten niet voor iedereen
C
kun je niet vrij uit zeggen wat je denkt
D
mag je verschillen van mening

Slide 5 - Quizvraag

Goede antwoorden zijn A en D
02:07
Democratie vs Dictatuur
Democratie
Dictatuur
Iedereen is gelijk en vrij
Mensen buitensluiten
Dezelfde wet geldt voor iedereen
Voor eigen rechter spelen
Je kunt zeggen wat je denkt
Ideeën zijn niet gebaseerd op feiten
Groepen mensen gevaarlijk noemen
Verschil van mening mag er zijn
Geloof in vrede en samenwerken
Eén iemand heerst over alle anderen

Slide 6 - Sleepvraag

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel kenmerken van een democratie en dictatuur sorteren.

Bespreek de antwoorden. Sta stil bij de verschillende kenmerken van een democratie en dictatuur.


Wat kun je doen om
de democratie te beschermen?

Slide 7 - Open vraag

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat je kunt doen om de democratie te beschermen.

Sta bij de nabespreking onder andere stil bij de volgende punten: volg de massa niet, laat je niet verleiden door antidemocratische ideeën, steun organisaties en mensen die de democratie beschermen/versterken, verwijder antidemocratische symbolen, spreek je uit, stel vragen, geloof niet alles wat gezegd wordt, check de feiten/bronnen, blijf in verbinding.

Wat vind jij?

Slide 8 - Tekstslide

Deze interactieve opdracht laat leerlingen nadenken over wat zij van bepaalde stellingen vinden.

Laat de spinner bepalen welke stelling besproken wordt. Stimuleer zoveel mogelijk leerlingen om deel te nemen aan het gesprek. Je kunt leerlingen laten staan/zitten om aan te geven of ze het eens/oneens zijn met de stelling of je laat ze op een denkbeeldige lijn door de klas positie innemen (ja, nee of alles daar tussenin).
https://www.annefrank.org/nl/themas/discriminatie-en-gelijke-rechten/
(@marieke: kan je alle 4 de video's in de slide integreren ipv link?)
Wil je weten wat een andere jongere
zegt over democratie? 
Bekijk de video's:

Slide 9 - Tekstslide

Wil je laten zien wat een andere jongere te zeggen heeft over democratie?
Bekijk dan met de klas de video’s.