De InternetHelden
Lespakket over online veiligheid en digitaal burgerschap (mediawijsheid)

En de volwassenen zélf dan?

Met aardig doen kom je verder
Les 2
En de volwassenen zélf dan?
1 / 7
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidBurgerschapsonderwijs+1Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 7 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Met aardig doen kom je verder
Les 2
En de volwassenen zélf dan?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Thema 4
Lespakket over online veiligheid en digitaal burgerschap
Met aardig doen
Over het nut van positief gedrag
kom je verder

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Les 2 
En de volwassenen zélf dan?
Met aardig doen kom je verder
  • Je denkt na over het (online) gedrag van volwassenen en hun voorbeeldfunctie;

  • Je denkt na over je eigen rol, en hoe je zelf het verschil kunt maken in de manier waarop mensen online met elkaar omgaan.
Lesdoelen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Met aardig doen kom je verder
En de volwassenen zélf dan?

Slide 4 - Woordweb

Bespreek het online gedrag van volwassenen. 

Er wordt vaak geklaagd over wat jongeren allemaal niet goed doen, maar volwassenen geven bepaald niet altijd het goede voorbeeld als het om respectvol, vriendelijk en fatsoenlijk gedrag gaat. 

Dat roept vragen op ...
  • Vraag de leerlingen om voorbeelden.
  • Waarom gedragen die volwassenen zich zo, denk je?
  • En hoe komt het dat mensen online vaak anders met elkaar omgaan dan in het echte leven? • Zijn er situaties waarin het vaker voorkomt?
  • Hoe komt dat?
Deze vragen kunnen eventueel gesteld worden aan de hand van dit woordweb. U kunt elke vraag afzonderlijk stellen, waarna de leerling hun antwoorden invoeren. Pas na de laatste vraag sluit u het woordweb af.

Praat vervolgens met de leerlingen over wat het met hen doet als ze zulk gedrag van volwassenen tegenkomen. Wat vinden ze ervan?

Vraag vooral ook naar de ervaringen van gamers. Veel jongeren die gamen, krijgen te maken met andere spelers, mogelijk volwassenen, die grof taalgebruik bezigen. Vraag de leerlingen of ze dat herkennen. Hoe voelt dat? Is het gewoon geworden om zo met elkaar te praten? Doe je er zelf aan mee? En gaat dat dan vanzelf, of doe je het om erbij te horen?

Geef de gamers onder uw leerlingen echt de ruimte om hun verhaal te vertellen, en wees zelf – als docent – zeer terughoudend met reageren. Luister, in plaats van te oordelen. Dat is met name belangrijk als het gaat om gamen, omdat gamers tóch al de ervaring hebben dat volwassenen negatief zijn over hun passie.

Zou je willen dat het gedrag van mensen verandert? Dat ze zich vriendelijker en netter gaan gedragen? Denk je dat dat kan?

Slide 5 - Open vraag

Vraag wat de leerlingen zelf vinden dat er zou moeten gebeuren.

Zou je willen dat het gedrag van mensen verandert? Dat ze zich vriendelijker en netter gaan gedragen? Denk je dat dat kan? Of zeg je dat dit nu eenmaal de cultuur op internet is, en dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen?

Kun je je voorstellen dat jóuw generatie een internet kan creëren dat vriendelijker en positiever is dan de omgeving die sommige volwassenen hebben gecreëerd? 

Denk je dat sommige kinderen zich online grof en kwetsend gaan gedragen doordat ze dat zien bij volwassenen? 

Denk je dat jij zelf iets kunt doen om te laten zien dat het ook anders kan; dat je ook moeite kunt doen om vriendelijk en aardig te zijn online, ook bij mensen die je niet kent of met wie je het oneens bent?
Les 2 
En de volwassenen zélf dan?
Met aardig doen kom je verder
  • Hoe jullie elkaar online behandelen, heeft invloed op de manier waarop jullie generatie de online cultuur bepaalt. Verander de wereld, begin bij jezelf ...
Samengevat

Slide 6 - Tekstslide

Sluit af met een motiverende aanmoediging: hoe jullie elkaar online behandelen, heeft invloed op de manier waarop jullie generatie de online cultuur bepaalt. Verander de wereld, begin bij jezelf ...
Help ons de lessen verbeteren.
Geef uw feedback op De InternetHelden door een paar korte vragen te beantwoorden.

Slide 7 - Tekstslide

Help ons de lessen verbeteren.
Geef uw feedback op De InternetHelden door een paar korte vragen te beantwoorden.