De InternetHelden
Lespakket over online veiligheid en digitaal burgerschap (mediawijsheid)

Week Tegen Pesten (Thuiswerkles)

Pesten 
Samen aan zet
Thuiswerkles 
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMentorles+1Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Thema 4 Met aardig doen kom je verder: Breken of bouwen

Instructies

Onderdelen in deze les

Pesten 
Samen aan zet
Thuiswerkles 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen aan zet 
Huiswerk les 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk les
Week Tegen Pesten
 • Je leert te reflecteren over positieve en negatieve ervaringen met online vriendschap;

 • je ontdekt dat vrijwel iedereen zowel positieve als negatieve ervaringen heeft;

 • je leert te reflecteren over de ongeschreven regels over vriendschap via social media;

 • je leert om iets te doen met negatieve ervaringen van jezelf en anderen;

 • je denkt na over het (online) gedrag van volwassenen en hun voorbeeldfunctie;

 • je denkt na over je eigen rol, en hoe je zelf het verschil kunt maken in de manier waarop mensen online met elkaar omgaan.
Lesdoelen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les gaat over online vriendschap. Eigenlijk gaat het over het verschil tussen ervaringen waar je blij van wordt en ervaringen die kwetsend zijn. Iedereen kan gekwetst worden, zelfs de stoerste mensen, van wie jij denkt dat ze onaantastbaar zijn. 
En jij dus ook. 
Maar niet alle online ervaringen zijn slecht: je kunt ook een
enorme boost krijgen als het online contact spannend en leuk is.
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat straks twee filmpjes kijken en daar vragen over beantwoorden. Na deze les is er ook een klassikale (online) les, waarin jullie als klas gaan onderzoeken of het zin heeft om regels te hebben over hoe je online met elkaar omgaat. Wie moet die
regels bepalen?
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vroeger zeiden ze: een betere wereld begint bij jezelf. Maar misschien hoort daar nog wel iets bij, want in je eentje krijg je dat niet voor elkaar. We moeten het dus samen doen. 
We zijn samen aan zet!
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Okee, kijk nu naar het eerste filmpje
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

NEE
JA
Heb jij ervaringen met haataccounts?

Slide 9 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

NEE
JA
 Was je daar zelf slachtoffer van?

Slide 10 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat zou jij iemand adviseren die slachtoffer 
is van een haatacount? 
Wat kun je dan het beste doen?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Zou het beter zijn als je op internet 
nooit meer anoniem kunt zijn? 
Waarom denk je dat?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Zijn er ook voordelen van anoniem kunnen 
zijn op internet? 
Geef daar eens een voorbeeld van?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

NEE
JA
Zijn haat-accounts hetzelfde als meme-accounts?

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Als je bij de vorige vraag 'Nee' hebt gekozen: 
kun je verschillen noemen?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kijk nu naar het tweede filmpje.
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Welke ongeschreven regels gelden er in 
jouw online-vriendengroepen? 
Werkt dat met die oogtags bij jullie ook zo?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Denk jij dat taggen en commenten voor iedereen even belangrijk is? Hoezo?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Gaan jongens en meisjes anders om met online vriendschappen? 
Kun je dit toelichten?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Stel, je moet die oude mensen uitleggen wat sociale media is en waarom het belangrijk is voor jonge mensen. Hoe zou je dat uitleggen? 

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

NEE
JA
Zijn sociale media voor jou door corona belangrijker geworden dan het daarvoor was?

Slide 22 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Kun je je antwoord op de vorige vraag uitleggen? Eventueel met een voorbeeld?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Volwassenen denken vaak dat jongeren niet zo goed met elkaar omgaan online. Dat er veel gepest wordt bijvoorbeeld. Maar volwassenen geven ook niet altijd het goede voorbeeld als het om respectvol, vriendelijk en fatsoenlijk gedrag gaat. In het volgende deel van deze les ga je daarnaar kijken. 
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Kun je een situatie noemen waarin je ziet dat volwassenen zelf ook geen respectvol, vriendelijk en fatsoenlijk gedrag vertonen?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


 Hoe komt het volgens jou dat mensen online vaak anders met elkaar omgaan dan in het gewone (offline) leven?

Slide 26 - Open vraag

Vraag wat de leerlingen zelf vinden dat er zou moeten gebeuren.

Zou je willen dat het gedrag van mensen verandert? Dat ze zich vriendelijker en netter gaan gedragen? Denk je dat dat kan? Of zeg je dat dit nu eenmaal de cultuur op internet is, en dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen?

Kun je je voorstellen dat jóuw generatie een internet kan creëren dat vriendelijker en positiever is dan de omgeving die sommige volwassenen hebben gecreëerd? 

Denk je dat sommige kinderen zich online grof en kwetsend gaan gedragen doordat ze dat zien bij volwassenen? 

Denk je dat jij zelf iets kunt doen om te laten zien dat het ook anders kan; dat je ook moeite kunt doen om vriendelijk en aardig te zijn online, ook bij mensen die je niet kent of met wie je het oneens bent?
De volgende vragen zijn een serie en moeten achter elkaar worden beantwoord. Je kunt steeds even terugbladeren naar het antwoord dat je hebt gegeven op de vorige vraag.
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

NEE
JA
Zou jij willen dat het online gedrag van mensen verandert?

Slide 28 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

NEE
JA
Denk je dat dat kan?

Slide 29 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

NEE
JA
Denk je dat de cultuur op internet nu eenmaal anders is (minder respectvol) en dat we daar niet zo moeilijk
over moeten doen?

Slide 30 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Kun je je antwoorden op de serie vragen toelichten? Heb je een voorbeeld?

Slide 31 - Open vraag

Vraag wat de leerlingen zelf vinden dat er zou moeten gebeuren.

Zou je willen dat het gedrag van mensen verandert? Dat ze zich vriendelijker en netter gaan gedragen? Denk je dat dat kan? Of zeg je dat dit nu eenmaal de cultuur op internet is, en dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen?

Kun je je voorstellen dat jóuw generatie een internet kan creëren dat vriendelijker en positiever is dan de omgeving die sommige volwassenen hebben gecreëerd? 

Denk je dat sommige kinderen zich online grof en kwetsend gaan gedragen doordat ze dat zien bij volwassenen? 

Denk je dat jij zelf iets kunt doen om te laten zien dat het ook anders kan; dat je ook moeite kunt doen om vriendelijk en aardig te zijn online, ook bij mensen die je niet kent of met wie je het oneens bent?
Zo dat was het. Je hebt allerlei gedachten gehad door deze les. Welke vraag of gedachte komt er nu in je op? Schrijf deze in de volgende slide.
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Deze vraag of gedachte komt bij 
mij op door deze les:

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

 • Misverstanden ontstaan snel. Vrijwel iedereen van jullie heeft zowel goede als slechte ervaringen met communiceren via social media;

 • soms kunnen die ervaringen doorslaan naar overwegend negatief;

 • je kunt altijd hulp vragen;

 • het is goed om iemand te helpen op een manier die bij jou past;

 • als je niet met je eigen ouders kunt – of wilt – praten, kun je ook altijd iemand van school in vertrouwen nemen. Bijvoorbeeld je mentor, maar liefst ook nog iemand anders;

 • hoe jullie elkaar online behandelen, heeft invloed op de manier waarop jullie generatie de online cultuur bepaalt. Verander de wereld, begin bij jezelf ...
Samengevat
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cyberpesten (of: ‘digitaal pesten’): online en mobiel pesten. Let op: dit kan gebeuren door vervelende berichten te verzenden, maar ook door iemand te negeren of uit een groep te gooien.

Haataccount
: een pagina waarop mensen zwartgemaakt worden.

Meme-account: een pagina met grappig bedoelde foto’s en grappig bedoelde bijschriften. De foto’s en/of bijschriften kunnen echter ook kwetsend zijn. Daarom kan een meme-account ook een haataccount worden.


Woordenlijst
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pesten: een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychisch schade toe te brengen. Het is een groepsproces waarbij pesters, gepesten, omstanders of meelopers, volwassen beroepskrachten (leraren, sportleraren) en ouders betrokken kunnen zijn. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest. Anderen kijken tegen het sterkere kind op. De pester heeft geen positieve bedoelingen: wil pijn doen, vernielen of kwetsen. Het gepeste kind voelt zich eenzaam en verdrietig, en is onzeker en bang.


Woordenlijst
Nederlands Jeugdinstituut. Dossier ‘Pesten’.
Huiswerk les
Week Tegen Pesten

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Help ons de lessen verbeteren.
Geef uw feedback op De InternetHelden door een paar korte vragen te beantwoorden.

Slide 37 - Tekstslide

Help ons de lessen verbeteren.
Geef uw feedback op De InternetHelden door een paar korte vragen te beantwoorden.