De InternetHelden
Lespakket over online veiligheid en digitaal burgerschap (mediawijsheid)

Verstandig delen

Wees slim online! Goed (en slecht) nieuws verspreidt zich online razendsnel. Jongeren kunnen zich ongewild in lastige situaties begeven die blijvende gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat ze leren met wie ze welke informatie kunnen delen. Verantwoord communiceren: - Stimuleer jongeren om na te denken over hun digitale voetafdruk en online reputatie. Leer hen om hun eigen keuzes te maken over het delen van persoonlijke informatie en maak hen bewust van hun invloed op de reputatie van anderen. - Help jongeren te begrijpen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het beschermen van hun eigen privacy. - Laat jongeren vuistregels opstellen die hen kunnen helpen bepalen wat ze wel of niet delen, en met wie.