Economie voor vmbo
lessen voor de dagelijkse praktijk

Consumeren of consuminderen?

CONSUMINDEREN
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

CONSUMINDEREN

Slide 1 - Tekstslide

lesdoelen
Je leert in deze les:

 • wat milieuschade is
 • hoe jouw consumptie het milieu beïnvloed
 • hoe je milieuschade kunt beperken

Slide 2 - Tekstslide

milieuschade door economische groei

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Video

Wie stoot er in Nederland broeikasgassen uit?

Slide 5 - Open vraag

Milieuschade kan ontstaan door:
 • de vervuiling van lucht, water en bodem
 • het verbruik van energiebronnen
 • het verbruik van grondstoffen
 • het ontstaan van afval

Slide 6 - Tekstslide

broeikaseffect

Slide 7 - Tekstslide

Maatschappelijke kosten
Maatschappelijke kosten zijn de kosten van milieuvervuiling die door ons allemaal worden betaald. 

Denk aan bijvoorbeeld kosten voor afvalverwijdering, natuurbescherming, opraken van grondstoffen of nadelige gevolgen voor de gezondheid van mensen. Sommige kosten kun je moeilijk of niet in geld uitdrukken.

Slide 8 - Tekstslide

Door klimaatverandering kan het zeewaterpeil stijgen, dit leidt tot maatschappelijke kosten. Geef hierbij een voorbeeld van maatschappelijke kosten die je in geld kunt uitdrukken.

Slide 9 - Open vraag

Hoe kunnen we milieuvervuiling tegengaan?
 • Minder consumeren
 • Meer afval inzamelen/sorteren/recyclen
 • Vaker duurzaam produceren
 • Minder maatschappelijke kosten, vaker "de vervuiler betaalt"
 • Meer regels en wetten

Slide 10 - Tekstslide

Milieukeurmerk
Geeft zekerheid dat het product beter is voor het milieu dan andere producten.

Slide 11 - Tekstslide

Energielabel
Energielabels maken het je makkelijk om te kiezen, want ze laten in één oogopslag zien welke apparaten, auto's en woningen zuinig omgaan met energie. Het energielabel is verplicht gesteld door de EU

Slide 12 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 13 - Tekstslide

Wat wordt bedoeld met maatschappelijke kosten?

Slide 14 - Open vraag

Hoe kan de overheid de milieuproblemen aanpakken?
A
Promoten van scheiden van afval.
B
Door meer belasting te heffen op milieuvervuilende producten.
C
Wet- en regelgeving CO 2 uitstoot voor bedrijven regelen.
D
Alle 3 antwoorden zijn goed.

Slide 15 - Quizvraag

De overheid wil meer toe naar het principe 'de vervuiler betaalt'. Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten?
A
Blijven gelijk.
B
Dit heeft niets te maken met maatschappelijke kosten.
C
Stijgen.
D
Dalen.

Slide 16 - Quizvraag

Betalen consumenten toch mee als het principe "De vervuiler betaalt" wordt toegepast?
A
De bedrijfskosten nemen toe en zo ook de consumenten prijs.
B
De lonen van consumenten stijgen niet maar de winst van de bedrijven wel.
C
De bedrijfskosten nemen af en moeten en de consumenten meer betalen.
D
De prijs heeft niets te maken met de milieukosten.

Slide 17 - Quizvraag

Waarom zijn maatschappelijke kosten vervelend voor de burgers?
A
Omdat de burgers moeten meebetalen aan het oplossen van de vervuiling van een ander.
B
Omdat burgers hierdoor minder geld verdienen.
C
Omdat bedrijven hierdoor meer winst maken.
D
Omdat burger hierdoor niet in een schoon land kunnen leven.

Slide 18 - Quizvraag

Wat betekent hergebruik (recycling)
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 19 - Quizvraag

Productie levert milieuschade op. Wat is waar over milieuschade?
A
Milieuschade is direct merkbaar.
B
Herstellen is onmogelijk.
C
Milieuschade is niet direct merkbaar.

Slide 20 - Quizvraag

Wat is een gevolg van milieuschade?

A
Leefgebieden van dieren verdwijnen.
B
In de zomer mag je niet zwemmen in het zwembad.
C
Men heeft geen geld meer om naar het buitenland op vakantie te gaan.

Slide 21 - Quizvraag

extra uitleg

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video