Economie voor vmbo
lessen voor de dagelijkse praktijk

Productiecapaciteit & arbeidsproductiviteit

PRODUCTIECAPACITEIT 
& ARBEIDSPRODUCTIVITEIT
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Introductie

Je kunt de productie per werknemer berekenen. Je kunt uitleggen hoe de productiecapaciteit en arbeidsproductiviteit verhoogd kunnen worden.

Onderdelen in deze les

PRODUCTIECAPACITEIT 
& ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt de productie per werknemer berekenen. 

Je kunt uitleggen hoe de productiecapaciteit en arbeidsproductiviteit verhoogd kunnen worden.

Slide 2 - Tekstslide

Productiecapaciteit
De productiecapaciteit is hoeveel een bedrijf maximaal kan produceren. Dit is afhankelijk van alle beschikbare kapitaalgoederen en arbeidskrachten.

Slide 3 - Tekstslide

voorbeelden van kapitaalgoederen

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Video

arbeidsproductiviteit
totale productie in een periode : aantal werkenden

Slide 6 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 7 - Tekstslide

De productiecapaciteit wordt bepaald door ...
A
de arbeidsproductiviteit
B
het aantal mensen dat in een bedrijf werkt
C
de kapitaalgoederen die worden gebruikt
D
de snelheid van werken

Slide 8 - Quizvraag

Waarvan is de productiecapaciteit afhankelijk?

Slide 9 - Open vraag

Welke manieren kun je de arbeidsproductiviteit vergroten?

Slide 10 - Open vraag

Arbeidsproductiviteit neemt toe door goede scholing.
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quizvraag

De winkels zijn in december elke avond open. Wordt hierdoor de arbeidsproductiviteit groter?
A
ja
B
nee

Slide 12 - Quizvraag

Wat is NIET van invloed op de arbeidsproductiviteit?
A
scholing
B
arbeidsvoorwaarden
C
arbeidsverdeling
D
productiefactoren

Slide 13 - Quizvraag

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video