Economie voor vmbo
lessen voor de dagelijkse praktijk

De koopkracht van je inkomen

DE KOOPKRACHT VAN JE INKOMEN
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Instructies

lesdoelen
Na deze les weet je wat inflatie en deflatie is. Je kunt uitleggen wat koopkracht m.b.v. de begrippen nominaal en reëel inkomen.

Onderdelen in deze les

DE KOOPKRACHT VAN JE INKOMEN

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
In deze les worden de begrippen inflatie en koopkracht herhaald. Je kijkt hoe dit samenhangt met de inkomens. Je leert hoe je het consumentenprijsindexcijfer kunt berekenen.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Inflatie
Als de prijzen van goederen en diensten in het het algemeen stijgen.

Slide 4 - Tekstslide

Oorzaken inflatie
   • Meer vraag naar producten en diensten dan dat er aanbod is.

   • Hogere grondstofprijzen die worden doorberekend in de prijs.
   • Hogere belastingen of andere heffingen.
   Slide 5 - Tekstslide

   Inkomen & inflatie
   Nominaal inkomen: het inkomen dat je in euro's verdient.
   Reëel inkomen: De koopkracht van je inkomen.

   Voorbeeld
   nominaal inkomen stijgt met 5%
   inflatie is 3%
   stijging koopkracht is dan 2%

   Slide 6 - Tekstslide

   Loon-prijsspiraal
   Werknemers willen bij inflatie prijscompensatie (lonen moeten net zoveel stijgen als de inflatie). De loonkosten zijn hoger, en dit wordt weer doorberekend in de producten. Hierdoor willen werknemers weer loonsverhoging.

   Slide 7 - Tekstslide

   Deflatie
   Als de prijzen van goederen en diensten in het algemeen dalen.

   Slide 8 - Tekstslide

   Koopkracht
   De hoeveelheid goederen en diensten die je met je inkomen kunt kopen.

   Slide 9 - Tekstslide

   Consumentenprijsindexcijfer
   Prijsontwikkeling van goederen en diensten.

   Het CBS berekent iedere maand de inflatie, en maakt hierbij gebruik van het boodschappenmandje van de gemiddelde Nederlander. Hierin zitten verschillende artikelgroepen.
   Elke artikelgroep telt voor een bepaald percentage mee.

   Slide 10 - Tekstslide

   consumentenprijsindex
   Stappen om het cpi te berekenen:

   1. Vermenigvuldig het indexcijfer van iedere artikelgroep met de bijbehorende wegingsfactor. 
   2. Tel alle uitkomsten van stap 1 bij elkaar op. 
   3. Deel je uitkomst van stap 2 door het totaal van alle wegingen
   4. Je uitkomst is het consumentenprijsindexcijfer.


   Slide 11 - Tekstslide

   Wat heb je geleerd?

   Slide 12 - Tekstslide

   Het stijgen van de prijzen van goederen en diensten noemen we ...
   A
   inflatie
   B
   deflatie

   Slide 13 - Quizvraag

   Het inkomen dat je in euro's verdient noem je het ...
   A
   nominaal inkomen.
   B
   reëel inkomen.

   Slide 14 - Quizvraag

   Met prijscompensatie stijgen de lonen meer dan de prijzen.
   A
   juist
   B
   onjuist

   Slide 15 - Quizvraag

   Wat is koopkracht?

   Slide 16 - Open vraag

   Heb je nog moeite met deze lesstof? Bekijk dan de volgende video voor extra uitleg.

   Slide 17 - Tekstslide

   Slide 18 - Video