Economie voor vmbo
lessen voor de dagelijkse praktijk

De markt

DE MARKT
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Na deze les kun je uitleggen wat een markt is en hoe vraag en aanbod de prijs bepalen. En je kunt uitleggen wat een marktaandeel is en waarom dit zo belangrijk is voor een bedrijf.

Onderdelen in deze les

DE MARKT

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een markt is en hoe vraag en aanbod de prijs bepalen.

Je kunt uitleggen wat een marktaandeel is en waarom dit zo belangrijk is voor een bedrijf.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een (economische) markt?
Markten:
  • Concrete markt
  • Abstracte markt
Een plaats waar op afgesproken tijden in goederen wordt gehandeld.
Het geheel van vraag naar en aanbod van een product.

Slide 3 - Tekstslide

Producenten
Producenten zorgen voor het aanbod van producten.

Slide 4 - Tekstslide

Consumenten
Consumenten zorgen voor de vraag naar producten.

Slide 5 - Tekstslide

Welke verkoopprijs?
Het bepalen van je verkoopprijs is afhankelijk van:
  • de inkoopprijs
  • de concurrentie

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Waardoor worden prijzen bepaald?

Slide 8 - Open vraag

Vraag en aanbod
Wat is de minimale prijs die een aanbieder wil hebben?
Wat is de maximale prijs die een vrager wil betalen?

Als er meer aanbod is, en minder vraag, dan daalt de prijs.
Als er meer vraag is dan aanbod, dan stijgt de prijs.

Slide 9 - Tekstslide

Vraag en aanbod
Alle vraag en aanbod bij elkaar noemen we de markt. 

Bijvoorbeeld: Alle vraag en aanbod van bloemen bij elkaar noemen we de markt voor bloemen.

Slide 10 - Tekstslide

Marktaandeel
Marktaandeel is het aandeel dat een aanbieder van een goed of dienst heeft in de totale omzet op de betreffende markt in een bepaalde periode.

Slide 11 - Tekstslide

Marktaandeel
Het marktaandeel is het stukje afzet van een bedrijf vergeleken met de totale markt in een %. 

Bijvoorbeeld Volkswagen produceert in een jaar 350.000 auto's en in de totale markt worden 10.000.000 auto's geproduceerd, dan is het marktaandeel van Volkswagen?

350.000 : 10.000.000 x 100% = 3.5%

Slide 12 - Tekstslide

Waarom is het marktaandeel voor een bedrijf belangrijk?

Slide 13 - Open vraag

Wat heb je geleerd?

Slide 14 - Tekstslide

De telecommarkt is een ...
A
concrete markt.
B
abstracte markt.

Slide 15 - Quizvraag

De huizenmarkt is een voorbeeld van een ...
A
abstracte markt.
B
concrete markt.

Slide 16 - Quizvraag

Een supermarkt is een voorbeeld van ...
A
een concrete markt.
B
een abstracte markt.

Slide 17 - Quizvraag

Een evenwichtsprijs ontstaat wanneer ...
A
er meer aanbod is dan vraag.
B
de producent tevreden is met de verkoopprijs.
C
er meer vraag is dan aanbod.
D
vraag en aanbod gelijk zijn aan elkaar.

Slide 18 - Quizvraag

In een jaar produceert Apple 220.000 smartphones. In de totale markt worden 600.000 smartphones gemaakt. Wat is het marktaandeel van Apple?

Slide 19 - Open vraag

In 2010 zijn er 38.097 spelcomputers verkocht in Nederland. Media Markt heeft er daarvan 2.000 verkocht. Bereken het marktaandeel van Media Markt op twee decimalen nauwkeurig.
Tip: gebruik de formule:
eigen afzet/totale afzet x 100%

Slide 20 - Open vraag

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video