Examentraining
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Eindexamen Geschiedenis VMBO 2018 (Sleepvragen)

Examen VMBO-KB, GL en TL
2018
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Examen VMBO-KB, GL en TL
2018
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

Slide 1 - Tekstslide

Sleep de personen en de organisaties op de juiste plaats. 
confessionelen
feministen
socialisten
persoon
politieke organisatie
H. Schaepman
P.J. Troelstra
W. Drucker
RKSP
SDAP
Vrije Vrouwen Vereniging

Slide 2 - Sleepvraag

Hieronder staan vier regeringsvormen:

Sleep de regeringsvormen naar het land dat daarbij hoort rond 1935.

Let op! Er blijft één regeringsvorm over.
constitutionele monarchie
democratische republiek
extreem linkse dictatuur
extreem rechtse dictatuur

Slide 3 - Sleepvraag

Zet de vijf foto’s in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
1
2
3
4
5

Slide 4 - Sleepvraag

Door de Luxemburgse kwestie veranderde rond 1867 de politieke verhouding tussen het kabinet en het parlement. Bij deze verandering waren de volgende stappen belangrijk:

Wat is de juiste volgorde van stappen in deze verandering, van vroeger naar later? Sleep de nummers naar de juiste plek in de onderstaande zin.
Luxemburgse kwestie → 
→ 
→ 
→ 
nieuwe politieke verhouding
Alle leden van het kabinet dienden hun ontslag in.
1
Het kabinet kreeg een conflict met de Tweede Kamer over de aanpak van de Luxemburgse kwestie.
2
De Tweede Kamer keurde de begroting van het kabinet af.
3

Slide 5 - Sleepvraag

Hieronder staan vijf situaties tijdens de bezetting van Nederland:
Geef per situatie aan welke van de onderstaande begrippen daarbij 
hoort. 

Let op! Er blijft één begrip over.
De meeste Nederlandse politieagenten zorgden ervoor dat dieven en overtreders van de wet gewoon werden opgepakt.
Honderdduizenden mannen hebben een oproep gekregen om zich te melden voor verplichte arbeid in Duitsland.
Kunstenaars en toneelspelers moeten verplicht lid worden van een nationaal-socialistische organisatie.
Ongeveer 25.000 Nederlanders nemen vrijwillig dienst bij de Waffen-SS. Ze vechten met de Duitsers mee, vooral aan het oostfront tegen het communisme.
Ongeveer 25% van de radiobezitters weigert hun radio in te leveren bij de bezetter.
aanpassing
collaboratie
gelijkschakeling
razzia
tewerkstelling
verzet

Slide 6 - Sleepvraag

De foto’s en de uitspraken horen bij leiders van de Sovjet-Unie.
Sleep de foto's en de uitspraken naar de juiste plek in het schema.
Chroesjtsjov
Gorbatsjov
Stalin
Kameraden en landgenoten!
De grote dag is aangebroken: Duitsland is verslagen. De nazi’s moesten op hun knieën voor ons Rode Leger. Ze hebben gecapituleerd!
Beste landgenoten,
Vanaf vandaag ben ik niet langer de leider van de Sovjet-Unie. De veranderingen die ik heb ingevoerd waren moeilijk, maar noodzakelijk. Ik vind nog steeds dat ik de juiste beslissingen heb genomen.
Kameraden!
Zij dachten dat wij Cuba niet konden beschermen. Ze hadden het fout! De communistische landen hebben ervoor gezorgd dat er geen kernoorlog is uitgebroken.

Slide 7 - Sleepvraag

Hieronder staan vier omschrijvingen van Nederlandse staatshoofden:
Geef per omschrijving aan bij welk staatshoofd die omschrijving hoort.  

Let op! Er blijft één staatshoofd over.
Dit staatshoofd verbleef samen met de regering in Londen en zond
radioboodschappen aan het volk in Nederland.
Dit staatshoofd was in één nacht liberaal geworden en gaf opdracht tot
verandering van de grondwet.
Dit staatshoofd wilde zich niet aan de grondwet houden, omdat de
macht van het staatshoofd daarin minder werd. Door die opstelling
ontstonden twintig jaar lang verschillende conflicten met ministers.
Dit staatshoofd zei in de troonrede dat de regering aandacht had voor
opvang van immigranten uit de voormalige kolonie Indonesië.
Beatrix
Juliana
Wilhelmina
Willem II
Willem III

Slide 8 - Sleepvraag

Hieronder staan drie uitspraken over Nederlandse radio- en televisie-omroepen in de periode 1950-2000:
Geef per uitspraak aan welk begrip daarbij hoort.

Let op! Er blijft één begrip over.
De AVRO was de eerste televisie-omroep zonder godsdienstige of
politieke uitgangspunten.
De populaire radiozender haalde zijn inkomsten uit reclames.
Er werden omroepen opgericht voor onder andere boeddhisten,
moslims en hindoes.
consumptiemaatschappij
globalisering
multiculturele samenleving
ontzuiling

Slide 9 - Sleepvraag

Hieronder staan vijf gebeurtenissen in Europa uit de periode 1900-2002.
Sleep de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.

De euro wordt ingevoerd.
Duitsland wordt weer één land.
Het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije wordt opgedeeld in nieuwe staten.
In Hongarije breekt een opstand tegen het communisme uit.
Nazi-Duitsland capituleert.

Slide 10 - Sleepvraag