Examentraining
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Antwoorden examenopdrachten H1: Begin van een nieuwe eeuw

Historisch Overzicht 
vanaf 1900


Begin van een nieuwe eeuw
Antwoorden examenopdrachten
1 / 8
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 8 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Historisch Overzicht 
vanaf 1900


Begin van een nieuwe eeuw
Antwoorden examenopdrachten

Slide 1 - Tekstslide

Antwoord
Uit het antwoord moet blijken dat katholieke gelovigen (in een openbare bibliotheek) toegang hadden tot boeken die niet overeen kwamen met de katholieke leer / niet pasten bij de katholieke zuil / katholieken mochten niet zo maar alles lezen.

Slide 2 - Tekstslide

Antwoord
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): − De industrialisatie/de technologische ontwikkelingen/uitvindingen (had(den) de mensen een groot vertrouwen in de toekomst gegeven). − De opkomst van het socialisme/de vakbonden (leken de nadelen van de industrialisatie, zoals de sociale kwestie, op te lossen).

Slide 3 - Tekstslide

Antwoord
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat over de schoolstrijd/de strijd voor gelijke financiering van het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs.

Slide 4 - Tekstslide

Antwoord
Verzuiling

Slide 5 - Tekstslide

Antwoord
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− begin twintigste eeuw (1914): de moord op Frans Ferdinand / het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
− einde twintigste eeuw (1989): de val van de Berlijnse Muur / het einde van de Koude Oorlog 

Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend.

Slide 6 - Tekstslide

Antwoord
Voorbeeld van een juist antwoord is: Het artikel is (waarschijnlijk) gepubliceerd in een niet-confessionele krant, omdat er in het artikel sprake is van vooruitgang voor de mensheid (die alleen het gevolg is van menselijke activiteit/menselijk verstand) / omdat in een confessionele krant de invloed van God (meer) zou zijn benadrukt / omdat er bij de vermeende vooruitgang in een confessionele krant kanttekeningen zouden zijn geplaatst, zoals moreel/zedelijk verval.

Slide 7 - Tekstslide

Antwoord
B

Slide 8 - Tekstslide