Examentraining
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Eindexamen Geschiedenis VMBO 2021 (Sleepvragen)

Examen VMBO-KB, GL en TL
2021
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
Sleepvragen
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Examen VMBO-KB, GL en TL
2021
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
Sleepvragen

Slide 1 - Tekstslide

Het Interbellum (1918-1939)

Slide 2 - Tekstslide

In het schema zijn de landen die betrokken zijn bij het Dawesplan nog niet ingevuld. Hieronder staan enkele landen. Sleep de juiste landen in het schema bij de letters a, b en c.
Een schema van het Dawesplan (1924)
geeft leningen
doet herstel-betalingen
betaalt oorlogsleningen terug
A
C
B
Duitsland
Turkije
Sovjet-Unie
Frankrijk
Verenigde Staten
Nederland

Slide 3 - Sleepvraag

Hieronder staan vier gebeurtenissen die te maken hebben met Duitsland in de periode 1918-1939.
Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.

3
2
1
4
Tijdens de Kristallnacht worden minstens 7.500 winkels verwoest.
Duitsland wordt extra zwaar getroffen door de beurskrach.
De Duitse keizer vlucht naar Nederland.
Het Dawesplan wordt ingevoerd.

Slide 4 - Sleepvraag

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Slide 5 - Tekstslide

Gebruik de bron.
Kies telkens uit de twee mogelijkheden.

1 De gevangene zat vast als slachtoffer van het 

  kies uit:2 De gevangene was een                                .

   kies uit: 3 De tocht te voet was een gevolg van 


  kies uit:


???
???
???
nationaal-socialisme 
stalinisme
krijgsgevangene
politiek gevangene
operatie Barbarossa 
de Slag om Stalingrad

Slide 6 - Sleepvraag

De beroemde film The Sound of Music gaat over het leven van de Oostenrijkse kapitein Von Trapp en zijn gezin.
Hieronder staan vier gebeurtenissen uit het leven van Von Trapp. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
3
2
1
4
Tijdens de wereldwijde economische crisis verloor de kapitein al zijn geld. Om geld te verdienen vormde het gezin een koor dat uiteindelijk wereldberoemd werd.
Na de Anschluss werd de kapitein opgeroepen voor het Duitse leger. Hij weigerde dat en het gezin vluchtte naar de Verenigde Staten.
De kapitein was de baas van een haven voor onderzeeboten van
Oostenrijk-Hongarije.
Oostenrijk verloor, in dezelfde tijd dat het Verdrag van Versailles werd opgesteld, alle kustlijnen en havens, waardoor de kapitein geen baan meer had.

Slide 7 - Sleepvraag

Een invulopdracht. Kies telkens uit de drie mogelijkheden.

1 Dit kamp stond in  


kies uit:2 Deze vrouw is gevangengezet door de 
   

kies uit: 
???
???
Japanners
Duitsers
Duitsland
Nederlands-Indië
Russen
Polen

Slide 8 - Sleepvraag

Zet de afbeeldingen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
1
2
3
4

Slide 9 - Sleepvraag

Naar aanleiding van de bezetting van Nederland én de aanval op Pearl Harbor werden, in opdracht van de Nederlandse regering, verschillende groepen mensen gevangen gezet in Nederlands-Indië.

Welke drie groepen mensen werden in Nederlands-Indië gevangen gezet?
Gevangen gezet
Engelsen
Japanners
Amerikanen
NSB’ers
Duitsers

Slide 10 - Sleepvraag

Europa en de wereld (1945-1989)

Slide 11 - Tekstslide

Welke twee begrippen passen bij de bron? 
Sleep deze begrippen onder de bron.
Hongaarse Opstand
Cubacrisis
dekolonisatie
Glasnost
Wapenwedloop

Slide 12 - Sleepvraag

Hieronder staan vijf namen en begrippen die te maken 
hebben met Duitsland.
Welke naam of welk begrip horen  
bij de nummers op de kaart

1
2
3
4
Berlijnse Muur
a
BRD
b
DDR
c
Dodendraad
d
IJzeren Gordijn
d

Slide 13 - Sleepvraag

Door de tijd heen

Slide 14 - Tekstslide

Zet de fragmenten in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
1
2
3
4

Slide 15 - Sleepvraag

Hieronder staan vijf gebeurtenissen die te maken hebben met de Koude Oorlog. 
Geef per gebeurtenis aan of deze hoort bij het Oostblok of bij het Westen.
Oosten
Westen
De EGKS wordt opgericht.
De NAVO wordt opgericht.
Het Sovjetleger slaat een volksopstand neer.
Het Warschaupact wordt opgericht.
Landen ontvangen Marshallhulp.

Slide 16 - Sleepvraag

Hieronder staan vijf gebeurtenissentijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Geef per kaart aan om welke gebeurtenis het gaat. 
Let op! Er blijft één gebeurtenis over.

de aanval van de Geallieerden waardoor de bevrijding van
West-Europa begint
a
de Duitse aanval waarmee de Tweede Wereldoorlog begint
b
de Slag om Stalingrad die gewonnen wordt door de Sovjetlegers
c
het begin van Operatie Barbarossa
d
West-Europese landen worden door Duitse legers bezet.
e

Slide 17 - Sleepvraag

In de geschiedenis van Duitsland komen verschillende regeringsvormen voor.
Geef per naam aan welke regeringsvorm daarbij hoort.
parlementaire democratie
dictatuur
nazi-Duitsland
Republiek van Weimar
BRD
DDR

Slide 18 - Sleepvraag

Welke twee grondrechten zijn in 1983 opgenomen in de grondwet van Nederland?
Opgenomen in de Grondwet van 1983
recht van vereniging en vergadering
vrijheid van drukpers
recht op bestaanszekerheid
vrijheid van onderwijs
recht op onderwijs

Slide 19 - Sleepvraag

Waar hebben deze gebeurtenissen plaatsgevonden? 
1
2
3
4
Deze hoofdstad wordt door de Duitse luchtmacht gebombardeerd.
Maar ondanks deze aanvallen houdt het land stand.
a
Door een Duits bombardement komen meer dan 800 mensen om het
leven en geeft dit land zich over.
b
Het vernietigingskamp Auschwitz wordt bevrijd door het Sovjetleger.
c
Na maanden van omsingeling geeft een groot deel van het Duitse
leger zich over aan de Sovjetlegers.
d

Slide 20 - Sleepvraag

De beroemde film The Sound of Music gaat over het leven van de Oostenrijkse kapitein Von Trapp en zijn gezin.
Hieronder staan vier gebeurtenissen uit het leven van Von Trapp. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
3
2
1
4
Gorbatsjov komt aan de macht.
De DDR 
wordt gesticht.
De Berlijnse Muur 
wordt gebouwd.
De Praagse lente wordt beëindigd.

Slide 21 - Sleepvraag

Noem per politicus één staatshoofd dat regeerde in de periode dat hij partijleider was. Let op! De naam van een staatshoofd kan meerdere keren worden gebruikt.
Wilhelmina
Juliana
Beatrix
Willem II
Willem III
Thorbecke
Drees
Fortuyn
Troelstra

Slide 22 - Sleepvraag

Geef per omschrijving aan in welke periode deze plaatsvindt. 
1
2
3
4
Als gevolg van de oliecrisis voert Nederland de zomertijd en de autoloze zondag in.
a
De Duitse bezetter voert in Nederland de Midden-Europese tijd in.
b
Er wordt een wet ondertekend waarin staat dat Nederland tegelijk met
alle andere EU-lidstaten de zomertijd invoert.
c
Het Duitse keizerrijk voert de zomertijd in. Het neutrale Nederland
volgt een dag later.
d

Slide 23 - Sleepvraag