Examentraining
Door onze gebruikers, voor onze gebruikers....en hun leerlingen!

Water in Nederland

Water in Nederland: een delta
Water in Nederland: een delta
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Water in Nederland: een delta
Water in Nederland: een delta

Slide 1 - Tekstslide

Wat moet je kennen?
✅ verschil hoog-laag NL
✅ ontstaan en kenmerken laag-NL
✅ rivierengebied: kenmerken landschap
✅ herkennen en benoemen landschap op afbeelding
✅  topografie NL

Slide 2 - Tekstslide

Begrippen
✅ delta
✅ NAP
✅  sedimentatie
✅ oeverwal
✅ riviermonding
✅ winterdijk
✅ zomerdijk
✅ uiterwaard
✅ wiel
✅ komgrond

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Verschil hoog- laag Nederland
NAP= Normaal Amsterdams Peil
—>de gemiddelde hoogte van de zeespiegel.

Je ziet hier duidelijk verschil tussen het hoge en het laaggelegen deel van Nederland.
Overstroom jij als de dijken breken? Waarom wel/niet?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Ontstaan Laag-Nederland + kenmerken
De kaart van Nederland zonder polders/landaanwinning is een gatenkaas...

Op 3 manieren is er land aangewonnen: 
1- door de zee
2- door rivieren
3- door de mens

Slide 7 - Tekstslide

Land door de zee
▪️ duinen onstaan —> achter de duinen ondiep water —> sedimentatie van zand en klei (= slib)

▪️ planten groeien achter de duinen —> moeras —> hierop onstond nieuwe bodemlaag —> veen (dode plqntenresten)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Land door rivieren
▪️ Nl = deltagebied van grote rivieren
     - Rijn
     - Maas
     - Waal
     - IJssel

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Hoe kan een rivier land “maken”?
▪️ Rivier stroomt van hoog naar laag —> bv de rivier de Rijn stroomt van de bergen in Zwitserland naar het lage gebied van Nederland. 

▪️ zie kaart: stroomgebied van de Rijn

Slide 12 - Tekstslide

Deltagebied van rivieren
▪️ hoe lager het gebied, hoe langzamer het water stroomt
—> sedimentatie van zand bij overstroming rivier.
▪️ zand blijft vlakbij de oever liggen en hoopt zich op
—> oeverwal 
▪️ verder weg van de rivier stroomt water langzamer —> sedimentatie van kleideeltjes —> komgrond.   
▪️ komgronden liggen dus lager dan de oeverwal 
Zandkorrels zijn groter en zwaarder dan kleideeltjes. Bij sedimentatie zakken zandkorrels daarom als eerste naar de bodem. Kijk maar eens hoeveel verschil er zit tussen zand en klei! 

Slide 13 - Tekstslide

Kenmerken rivierenlandschap
▪️ Oeverwal het eerst bewoond door mensen
▪️ De mens nam meer maatregelen om het water tegen te houden: dijken

Slide 14 - Tekstslide

Twee soorten dijken
▪️ winterdijk —> ligt op de oeverwal, hoog

▪️ zomerdijk —> ligt dichtbij de rivier, lager

▪️tussen winterdijk en de rivier ligt een gebied dat mag overstromen bij te hoog water: de uiterwaarden

▪️ Kijk naar de afbeelding en zie het verschil!

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video