Movies that Matter - Framing the Other - v.a. vmbo-breed

Framing the Other
Willem Timmer & Ilja Kok, 2011
Les over  toerisme
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Culturele en kunstzinnige vormingEconomie+4Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Welkom bij deze les bij de film Framing the Other. Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijk je de documentaire Framing the Other (Willem Timmers & Irja Kok, 2011). In de documentaire volg je een toeriste die de Mursi stam in Ethiopië wil fotograferen. De vrouwen van de stam staan bekend om het plaatsen van grote borden in hun onderlip. Poseren voor de camera van toeristen is uitgegroeid tot belangrijkste bron van inkomsten voor de Mursi. Om meer geld te verdienen, verfraaien ze hun 'kostuums' op zodanige wijze dat er minder van hun oorspronkelijke cultuur overblijft. De documentaire onderzoekt de rol van toerisme in Ethiopië. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of bel 020-2807612.

Instructies

Thema's
 • toerisme
 • Ethiopië
 • Mursi
 • mensenrechten
Opzet van de les
Deze les bestaat uit vier delen:
1) Voorbereiding
2) De film
3) Verdieping
4) Discussie

Leerdoelen
Na deze les kunnen leerlingen:
 • uitleggen hoe de verschillende partijen (stakeholders) in de film elkaar beïnvloeden;
 • een aantal nadelen noemen die de Mursi door toerisme ondervinden;
 • een mening geven over de impact van toerisme op bepaalde bevolkingsgroepen.
Werkwijze
 • De les bestaat uit XXX delen.
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide (zie PDF in de bijlage). In deze notities vind je nog algemene, uitgebreide informatie die je helpt door deze les te navigeren.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Veel plezier met de les!

Lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.

Instructies

Onderdelen in deze les

Framing the Other
Willem Timmer & Ilja Kok, 2011
Les over  toerisme

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij deze les bij de film Framing the Other.

Deze les gaat over de rol van toerisme bij excursies naar de Mursi in Ethiopië.
Deel 1: Voor de film

Slide 2 - Tekstslide

Deel 1: Voor de film
In het eerste deel van deze les maken leerlingen kennis met toerisme in Ethiopië en activeren zij hun voorkennis.
Ben je op vakantie wel eens in aanraking gekomen met andere gebruiken en/of andere culturen?
Waar ben je het laatst op vakantie geweest?

Slide 3 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Waar ben je voor het laatst op vakantie geweest?
 • Ben je op vakantie wel eens in aanraking gekomen met andere gebruiken en/of andere culturen?
Je gaat straks kijken naar een film over een toeriste die Ethiopië bezoekt. Wat weet je al over Ethiopië?

Slide 4 - Tekstslide

In de film gaan leerlingen kijken naar een toeriste die Ethiopië bezoekt. Bespreek met de leerlingen wat zij al weten over Ethiopië:
 • Wat weet je al over Ethiopië?
Zoek eventueel met de leerlingen in Maps op waar Ethiopië ligt en welke gebieden, steden en buurlanden Ethiopië heeft.

Deel 2: De film

Slide 5 - Tekstslide

Deel 2: De film
In het tweede deel van deze les kijken leerlingen de film.
Je gaat straks kijken naar de documentaire Framing the Other. Je volgt hierin een toeriste die op bezoek gaat bij de Mursi in Ethiopië.

Lees voor het kijken de kijkvragen op deze slide.
Waarom gaat de toeriste (Nell) naar de Mursi toe en wat wil ze bereiken?
Waarom dragen de Mursi lipschotels?
Wat hebben foto's voor betekenis voor de toerist? En voor de Mursi?
Welke drie activiteiten verrichten de Mursi om geld te verdienen aan de toeristen?
Welke partijen zijn er nodig om een ontmoeting tussen de toerist en de Mursi tot stand te brengen?
Hoe kijkt de Mursi vrouw terug op het bezoek van de toeristen?

Slide 6 - Tekstslide

De leerlingen gaan straks de film kijken. Bespreek met hen de volgende vragen om op te letten tijdens het kijken (na afloop van de film worden de vragen besproken):
 • Waarom gaat de toeriste (Nell) naar de Mursi toe en wat wil ze bereiken?
 • Waarom dragen de Mursi lipschotels?
 • Wat hebben foto's voor betekenis voor de toerist? En voor de Mursi?
 • Welke drie activiteiten verrichten de Mursi om geld te verdienen aan de toeristen?
 • Welke partijen zijn er nodig om een ontmoeting tussen de toerist en de Mursi tot stand te brengen?
 • Hoe kijkt de Mursi vrouw terug op het bezoek van de toeristen?

Slide 7 - Video

Bekijk met de leerlingen de documentaire Framing the Other. 

Het fragment duurt 18 minuten.
Waarom gaat de toeriste (Nell) naar de Mursi toe en wat wil ze bereiken?

Slide 8 - Tekstslide

In de komende vier slides bespreek je met de leerlingen de kijkvragen. Bespreek met de leerlingen de volgende vraag:
 • Waarom gaat de toeriste (Nell) naar de Mursi toe en wat wil ze bereiken?
  Antwoord: Ze wil foto's maken om deze vervolgens thuis op te hangen.
Waarom dragen de Mursi lipschotels?
Welke drie activiteiten verrichten de Mursi om geld te verdienen aan de toeristen?

Slide 9 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Waarom dragen de Mursi lipschotels?
  Antwoord: Het is al heel lang een onderdeel van de Mursi cultuur. Nu dragen ze het vaker voor toeristen.
 • Welke drie activiteiten verrichten de Mursi om geld te verdienen aan de toeristen?
  Antwoord: Entree heffen bij ingang dorp, geld vragen voor foto's, verkoop van souvenirs.
Welke partijen zijn er nodig om een ontmoeting tussen de toerist en de Mursi tot stand te brengen?
Wat hebben foto's voor betekenis voor de toerist? En voor de Mursi?

Slide 10 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wat hebben foto's voor betekenis voor de toerist? 
  Antwoord: De mooiste foto's worden uitgekozen en vervolgens ingelijst ter herinnering.
 • Wat hebben foto's voor betekenis voor de Mursi?
  Antwoord: Foto's zijn de belangrijkste bron van inkomsten, de Mursi verdienen geld met de foto's.
 • Welke partijen zijn er nodig om een ontmoeting tussen de toerist en de Mursi tot stand te brengen?
  Antwoord: een toerist, een Mursi en een reisorganisatie.
Hoe kijkt de Mursi vrouw terug op het bezoek van de toeristen?

Slide 11 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vraag:
 • Hoe kijkt de Mursi vrouw terug op het bezoek van de toeristen?
  Antwoord: Ze heeft goed verdiend, maar ze heeft niet het gevoel dat de toerist iets heeft geleerd.

Deel 3: Verdieping

Slide 12 - Tekstslide

Deel 3: Verdieping
In het derde deel van deze les verdiepen de leerlingen zich in de thema's van de film. Dit deel bestaat uit drie verschillende verdiepingsopdrachten. Het is mogelijk om één of meerdere van deze opdrachten te maken.
Verdiepingsopdracht: De Mursi en reisorganisaties.
Opdracht:
Zoek op internet naar georganiseerde reizen naar Ethiopië en de Mursi. Bekijk wat verschillende reisorganisaties aanbieden en in hoeverre de Mursi onderdeel uitmaken van de reis. Verzamel vervolgens foto's en teksten over de Mursi die op de sites van de reisorganisaties te vinden zijn.
Hoe proberen de reisorganisaties een bezoek aan de Mursi aantrekkelijk te maken?
Wat wordt er door de reisorganisatie verteld over een bezoek aan de Mursi?
Wat zijn de kosten voor een reis naar de Mursi en/of een rondreis in Ethiopië?
Wat kun je vinden over de bestemming van het geld dat betaald wordt voor de reis? Denk je dat de Mursi ook iets van het geld krijgen?

Slide 13 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht: De Mursi en reisorganisaties.
In deze opdracht onderzoeken leerlingen de relatie tussen reisorganisaties en de Mursi in Ethiopië. Laat leerlingen op internet zoeken naar georganiseerde reizen naar Ethiopië en naar de Mursi. Laat leerlingen bekijken wat de verschillende reisorganisaties aanbieden en in hoeverre de Mursi onderdeel uitmaken van de reis. Laat hen foto's en teksten verzamelen over de Mursi, die op websites van de reisorganisaties te vinden zijn.

Bespreek na het onderzoek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Hoe proberen de reisorganisaties een bezoek aan de Mursi aantrekkelijk te maken?
 • Wat wordt er door de reisorganisaties verteld over een bezoek aan de Mursi?
 • Wat zijn de kosten voor een reis naar de Mursi en/of voor een rondreis in Ethiopië?
 • Wat kun je vinden over de bestemming van het geld dat betaald wordt voor de reis? Denk je dat de Mursi ook iets van dit geld krijgen?
Verdiepingsopdracht: De achtergrond van de Mursi.
Zoek op internet of in boeken achtergrondinformatie over de Mursi op. Kies één of meerdere van de volgende onderwerpen om je op te concentreren:
 1. De lipschotels van de Mursi
 2. De geschiedenis van de Mursi
 3. De leefwijze van de Mursi
 4. De Mursi en hedendaagse problemen
 5. Goede doelen en de Mursi
Verwerk je bevindingen in een presentatie en/of poster.

Slide 14 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht: De achtergrond van de Mursi.
Leerlingen kunnen deze opdracht individueel of in groepjes maken. Laat de leerlingen informatie zoeken op op het internet en eventueel in boeken over de achtergrond van de Mursi. Gebruik daarvoor eventueel deze website over de stammen in de omovallei. Laat leerlingen een aantal van de volgende onderwerpen kiezen om zich op te concentreren:
 1. De lipschotels van de Mursi
 2. De geschiedenis van de Mursi
 3. De leefwijze van de Mursi
 4. De Mursi en hedendaagse problemen
 5. Goede doelen en de Mursi
Laat leerlingen hun bevindingen over de gekozen onderwerpen verwerken in een presentatie (van ongeveer 5 minuten) en/of een poster verwerken.


Verdiepingsopdracht: De Mursi en mensenrechten.
Schrijf een betoog van minimaal 500 woorden over de situatie van de Mursi. Hierin beschrijf je aan de hand van argumenten wat er volgens jou wel of niet moet veranderen aan de situatie van de Mursi.

Je kunt het betoog op twee manieren afsluiten (kies één van beide):
 1. met een conclusie waarin jij aangeeft wat er volgens jou zou moeten gebeuren aan de situatie van de Mursi;
 2. met een afsluiting die ingaat op de vraag: 'Wie zijn wij om te bepalen dat het voor de Mursi anders zou moeten?'

Slide 15 - Tekstslide

Verdiepingsopdracht: De Mursi en mensenrechten.
Bekijk met de leerlingen de korte versie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op de website van Amnesty International en bespreek met hen het begrip 'mensenrechten'. 
Laat leerlingen een betoog van minimaal 500 woorden schrijven over de situatie van de Mursi. Hierin beschrijven ze aan de hand van argumenten wat er volgens hen wel of niet moet veranderen aan de situatie van de Mursi. Leerlingen kunnen het betoog op twee manieren afsluiten:
 1. met een conclusie waarin ze aangeven wat er volgens hen zou moeten gebeuren aan de situatie van de Mursi.
 2. met een afsluiting die ingaat op de vraag: 'Wie zijn wij om te bepalen dat het voor de Mursi anders zou moeten?'
Tip! Wil je je leerlingen helpen met het betoog? Geef hen dan de volgende tips mee: (1) geef je betoog een duidelijke structuur met een inleiding, middenstuk en conclusie; en (2) verwerkt de mensenrechten die volgens jou wel of niet geschonden worden in je tekst.
Deel 4: Discussie

Slide 16 - Tekstslide

Deel 4: Discussie
In dit vierde deel van deze les gaan de leerlingen met elkaar in discussie over het onderwerp van de film.
Stelling
Het nemen van foto's van de Mursi zou verboden moeten worden.
Reisorganisaties moeten zich verantwoordeloijk voelen en geen bezoeken meer organiseren naar de Mursi.
De Mursi zouden niet betaald moeten worden voor de foto's zdat ze weer volgens hun traditionele levenswijze kunnen gaan leven.
Het contact dat de Mursi met de toeristen hebben is goed voor hen. Zo kunnen zij zich beter ontwikkelen.

Slide 17 - Tekstslide

Discussie.
Laat de leerlingen discussiëren over een stelling. Verdeel de klas in twee groepen en bepaal welke groep voor en tegen de stelling is. Geef de klas 3 tot 5 minuten om argumenten te bedenken. Stel eventueel een discussieleider en jury in. Bepaal het aantal minuten die de discussie zal duren. Kies voor de discussie één of meerdere van de volgende stellingen (te projecteren op de slide door op de bijbehorende hotspotbutton te klikken):
 • Het nemen van foto's van de Mursi zou verboden moeten worden.
 • Reisorganisaties moeten zich verantwoordelijk voelen en geen bezoeken meer organiseren naar de Mursi.
 • De Mursi zouden niet betaald moeten worden voor de foto's zodat ze weer volgens hun traditionele levenswijze kunnen gaan leven.
 • Het contact dat de Mursi met de toeristen hebben is goed voor hen, zo kunnen zij zich beter ontwikkelen.
Framing the Other
Met je klas naar ons festival?
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? We organiseren een festival in Den Haag en Amsterdam met verschillende films en verdiepingsprogramma's, klik hier voor meer informatie!

Slide 18 - Tekstslide

Wil je jouw klas nog eens trakteren op zo’n inspirerende les, maar dan met een andere film en/of ander thema? Movies that Matter Educatie heeft een groot filmaanbod met lesmateriaal. Bekijk het aanbod hier

Of lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.