Reclame maken

Reclame maken
I'm Makin' It
1 / 8
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 8 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 135 min

Introductie

In deze les bedenken en filmen leerlingen een korte reclame.

Instructies

Leerdoelen:
 • Leerlingen trainen hun verbeeldingskracht door samen een kort verhaal te verzinnen voor hun reclame;
 • Leerlingen oefenen met het filmen in verschillende filmkaders;
 • Leerlingen weten hoe ze rekening kunnen houden met tegenlicht tijdens het filmen;
 • Leerlingen oefenen met monteren in een simpel montageprogramma;
 • Leerlingen oefenen met samenwerken met een duidelijke rolverdeling;
 • Leerlingen oefenen met overdreven acteren.
Begrippenlijst:
 • Filmkader: close-up, medium, totaal, over-the-shoulder.
 • Perspectief: de hoek waar vanuit je iets filmt (bijv. hoger of lager dan ooghoogte).
 • Shot: filmopname.
 • Ruwe montage: alle shots in ongeveer de goede volgorde maar nog niet op maat gesneden.
 • Tegenlicht: Een lichtbron achter het object of de persoon die gefilmd wordt. ‘Last hebben van tegenlicht’ betekent dat die lichtbron zoveel licht geeft dat het object of persoon niet goed te zien is.
Begeleiding:
Schat in of het fijn is voor de klas om het werk gezamenlijk terug te kijken. Ruim hier dan extra tijd voor in. Reflectie kan ook op andere manieren. Door bijvoorbeeld in kleine groepjes terug te kijken of leerlingen zichzelf te laten beoordelen.

Onderdelen in deze les

Reclame maken
I'm Makin' It

Slide 1 - Tekstslide

Vertel dat leerlingen in deze les zelf een reclame gaan bedenken en maken.

Sta kort stil bij de leerdoelen:
- Filmen in verschillende filmkaders.
- Rekening houden met tegenlicht.
- Overdreven acteren.
- Samenwerken.

Laat eventueel leerlingen raden wat de begrippen 'tegenlicht' en filmkader' betekenen.

Vraag naar welke reclames leerlingen irritant of grappig vinden. 
Vertel dat we vandaag aan de slag gaan met een beproefd concept:
De reclame laat eerst een overdreven slechte situatie zien, introduceert dan het product om vervolgens een overdreven goede situatie mèt het product te tonen.
Kennen leerlingen reclames met deze opbouw? Kijk ze klassikaal.

Reclame maken
1. Laat de slechte situatie zien zonder het product en de perfecte situatie mèt het product. 

2. Vul de hand-out in. 
Maak een reclame voor een (zelfverzonnen) product 

Slide 2 - Tekstslide

Deel de hand-out reclame maken uit en neem de vragen even door. Weet iedereen bijvoorbeeld wat een slogan is?  

Geef eventueel een voorbeeld van een reclame in deze simpele structuur:
Bij een reclame voor frisse ademspray zou de overdreven slechte situatie kunnen zijn dat iemand begint te praten en diens gesprekspartner flauwvalt.

Slide 3 - Video

Laat twee filmtutorials zien voordat leerlingen gaan filmen.

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

1) Film de overdreven slechte situatie zonder het product in minstens drie verschillende filmkaders.

2) Film daarna de overdreven positieve situatie mét het product ook in minstens drie verschillende filmkaders.

3) Film tenslotte een shot waarin het product wordt aangeprezen en de slogan wordt gezegd.


Filmopdracht:
Reclame maken

Slide 5 - Tekstslide

Geef leerlingen een terugkom-tijd mee. Hou rekening met ongeveer 30 minuten montagetijd. 

Slide 6 - Video

In deze video wordt uitgelegd hoe je monteert in iMovie.
 1. Zet alle shots in de goede volgorde.
 2. Snijd de shots bij.
 3. Plaats muziek / geluidseffecten.
 4. Maak een titel.
 5. Exporteer en deel met je docent.Monteeropdracht:
Reclame maken

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik
Reclame maken

Slide 8 - Tekstslide

Je kunt de les en de gemaakte reclames nabespreken met de volgende vragen:

Lukte het om overdreven situaties te verzinnen?

Zijn de reclames in verschillende filmkaders gefilmd?

Is het gelukt om overdreven te acteren?

Hebben jullie rekening gehouden met tegenlicht tijdens het filmen?

Hoe ging het monteren?

Wat zou je een volgende keer anders doen? 

Ben je tevreden met het eindresultaat?