Kabam! - Schoolreisje


Schoolreisje

1 / 8
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mediawijsheid, begrijpend kijken, FilmeducatieBasisschoolGroep 1-4

In deze les zitten 8 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 35 min

Introductie

Filmmakers gebruiken verschillende middelen om de kijkers mee te nemen in het verhaal. In deze LessonUp bij de serie Kabam! maken de leerlingen kennis met een aantal van deze middelen. Zo onderzoeken jullie samen hoe film een verhaal kan vertellen. In de serie Kabam! brengen filmmaker Elisabeth Hesemans en haar team met veel aandacht de thema’s angst en fantasie bij jonge kinderen in beeld. In de verschillende afleveringen zetten kinderen hun rijke fantasie in, om angsten de baas te zijn. Het gaat in deze les niet zozeer om het overdragen van filmkennis aan de kinderen, maar om hen bewust te laten kijken, luisteren en voelen. Zo ontdekken zij op een speelse en vrije manier van alles over film, angsten, zintuigen en fantasie. In de LessonUp worden gesprekken afgewisseld met praktische opdrachten, want als je iets ziet, wil je er het liefste zelf mee aan de slag. Zo verbinden de kinderen zich goed met wat ze beleefden in de film. Synopsis Kabam! is een serie over de kinderen uit groep 3 van meester Mo. De kinderen in de klas zijn onderling allemaal verschillend, maar één ding hebben ze gemeen: zij zijn allemaal wel eens bang. Gelukkig heeft ieder kind ook een rijke fantasie die helpt om met deze angst om te gaan. In Kabam! staat in elke aflevering een kind met een bepaalde angst centraal, en ook de manier waarop het kind de angst weet te overwinnen. De serie Kabam! is een productie van Ijswater Films en KRO - NCRV. Aflevering “Schoolreisje” (7.24 minuten) De klas gaat op schoolreisje en Shirley kan haar geluk niet op. Als grote kinderen haar wegjagen, durft ze alleen niet voor zichzelf op te komen. Ridderlijk weet ze zich te herpakken Leerdoelen: • De leerlingen leren onderzoekend te kijken, te luisteren en te voelen; • In deze les maken leerlingen kennis met verschillende elementen waarmee filmmakers een verhaal vertellen; • Leerlingen maken kennis met de invloed van blikrichting in film en het kijken vanuit het standpunt van de camera (point of view); • De leerlingen ervaren dat film emoties en fysieke reacties kan oproepen, door het verhaal, de beeldtaal en de geluiden; • Door open gespreksvoering en doe-opdrachten onderzoeken de leerlingen de thema’s angst & fantasie en delen ze hun eigen ervaringen en inzichten. Veel plezier!

Instructies

Werkwijze
 • Deze les is ontwikkeld als klassikale les voor groep 1, 2 en 3 in het primair onderwijs.
 • Tijdsduur LessonUp: ongeveer 35 minuten inclusief aflevering en gesprek.
 • De les start met het kijken naar de aflevering "Schoolreisje".
 • De slides laten beeld en filmfragmenten zien, maar bevatten geen tekst. De achtergrondinformatie voor de leerkracht vind je in de notities. Hier zijn vragen en opdrachten beschreven waarmee je kinderen bewuster laat kijken en hen laat reflecteren op hun eigen angsten en oplossingen daarvoor.
 • Het Kabam! lied is geen onderdeel van deze les, maar kan natuurlijk worden gezongen. De tekst van het lied is te vinden bij de werkbladen.
 • Als je de notities tijdens de les aanklikt, zien de kinderen deze ook op het digibord. Het is daarom handig de instructies van tevoren voor jezelf uit te printen, dit doe je door op de print knop rechtsboven op het scherm aan te klikken.

Benodigdheden voor deze les:
 • (eventueel) Stoepkrijt 

Deze les bevat 2 bijlagen:
 1. Instructie open gesprekken voeren
 2. Instructie Het Kabam! lied

Onderdelen in deze les


Schoolreisje

Slide 1 - Tekstslide

Kabam! Aflevering Schoolreisje
Samen gaan jullie kijken naar de hele aflevering “Schoolreisje” (7:35 minuten) van de serie Kabam! Je kunt de aflevering vooraf kort inleiden.

Maak in de klas een fijne opstelling om samen naar de film te kijken zodat iedereen het goed kan zien. Na het kijken van de film gaan jullie in een andere opstelling zitten. 

In de volgende slide start je de film. 

Slide 2 - Tekstslide

Filmverhaal & gesprek
Tijd: 10 minuten (inclusief fragment)

Opstelling na de film
Zet na de film de tafeltjes aan de kant, maak ruimte om samen op de grond (eventueel op kussentjes in een halve kring) te gaan zitten. Fijn als er in de opstelling ruimte is voor fysieke opdrachten met de groep.

Voer een kort gesprek met de kinderen over de film en laat een aantal van hen vertellen. Zie hiervoor de toelichting Open Gesprekken in Instructie 1
Vraag door zodat de kinderen hun antwoorden zelf duidelijk toelichten. 
Ga vervolgens door met de opdrachten in de rest van de les.

Stel je groep de volgende open vragen:
Wat zag je allemaal?

De volgende slide bevat een fragment en gaat over wat Shirley allemaal ziet.

Schoolreisje (fragment 0.43-
1.41 )


Slide 3 - Tekstslide

Blik van Shirley 
Tijd: 5 minuten

Kijkvraag: 
Stel eerst deze vraag voor jullie het fragment bekijken:  
 • In de video kijken we door de ogen van Shirley. Wat ziet Shirley wel, en de anderen niet?
  [mogelijke antwoorden: een kasteel, een zwaard]
Bekijk het fragment. 

Vragen na het fragment:
 • Wat zijn de verschillen tussen de speeltuin en Shirley’s kasteel? [mogelijke antwoorden: het hout, de torens, de muren, de vlaggen]
 • Wat ziet Shirley allemaal als ze in de speeltuin is? [mogelijke antwoorden: spelende kinderen, een soort kasteelmuur, monsters die ze verslaat]
 • Wat zie jij als je naar Shirley en de speeltuin kijkt? 
De volgende slide bevat een fragment en gaat over de angst van Shirley.

Schoolreisje 
Fragment: 2.03-2.49 
Still: 3.10 )

Slide 4 - Tekstslide

Angst
Tijd: 3 minuten

Introductie:
Shirley loopt door de speeltuin, ze speelt dat ze een ridder is. Plotseling roepen de grote meiden haar. 
 
Vragen:
 • Wat gebeurt er? [mogelijke antwoorden: de meiden pesten haar, Shirley denkt dat ze in het water valt]
 • Hoe voelt Shirley zich? [mogelijke antwoorden: bang, ze durft niks te zeggen]
 • Wat voel jij als dit bij jou gebeurt? 
De volgende slide bevat een plaatje met bijbehorende oefening.

Schoolreisje (Still: 05:36)


Slide 5 - Tekstslide

Kijken als cameraman
Tijd: 5 minuten

Introductie:
Als de kijker door de ogen van een personage kijkt is de camera ‘de ogen van het personage’. De kinderen gaan door een wc-rol kijken en zoeken wat interessant is om naar te kijken.

Opdracht:
Geef de kinderen een (lege) wc rol. De kinderen zijn nu de cameramannen (en vrouwen), ze lopen door de ruimte en kijken wat ze zien door de wc rol. Ze proberen door de wc-rol te zoeken naar leuke/grappige/mooie plaatjes. Ze kijken als een cameraman.

Vraag:
 • Wat heb je allemaal gezien?
 • Wat is er anders als je door de camera kijkt? 
De volgende slide bevat een plaatje en een fysieke oefening.

Schoolreisje (still: 5.44 )

Slide 6 - Tekstslide

Ridders en Rovers
Tijd: 10 minuten

Introductie:
Laat alle leerlingen heel stevig staan, als een ridder. Laat hen goed rondkijken in de klas. 

Opdracht:
Deze oefening kan het best worden gedaan in de speelzaal/gymzaal of op het schoolplein mits er een duidelijk speelvlak kan worden afgebakend, bijvoorbeeld met stoepkrijt.
 • Verdeel de klas in twee groepen: De Ridders en De Rovers. Vertel de Ridders dat ze het land van de Rovers willen veroveren en dat de Rovers het land van de Ridders willen veroveren. Wie gaat er winnen? 
 • Iedere groep gaat aan een kant van het lokaal staan, bij voorkeur achter een lijn. Als de leerkracht Rrrrrrrovers zegt, zijn de rovers de tikkers en is hun opdracht om zoveel mogelijk ridders te tikken. De ridders moeten naar de plek van de rovers zien te komen, de groepen steken dus het lokaal over en wisselen van plek, de ene groep heeft daarbij de rol van tikker, de andere groep moet juist zorgen aan de overkant te komen zonder getikt te worden. 
 • Kinderen die getikt worden zijn af en moeten aan de zijkant zitten. 
 • Als de rovers en ridders weer achter de lijn staan en hebben gewisseld van plek roept de leerkracht opnieuw (het liefst met een lange rrrrr zodat lang spannend blijft welke groep gaat tikken) rrrridders of rrrrovers. De groepen worden steeds kleiner, de groep die het langst volhoudt wint.
De volgende slide bevat een plaatje en een afsluitende vraag over jullie eigen schoolreisje. 
Schoolreisje (Still 5.44 )

Slide 7 - Tekstslide

Schoolreisje 
Tijd: 2 minuten

Het schoolreisje is voorbij. Iedereen stapt vrolijk de bus in en zwaait. 
 • Waar zou jij graag naartoe gaan op schoolreisje? 
Dit is de laatste slide van deze les.
Om af te sluiten kan het leuk zijn om samen het Kabam! te zingen in de klas. De tekst van het lied is te vinden in werkblad 2.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies