cross

Mijn Inbreker en Ik

MIJN INBREKER EN IK
Wie is de filmmaker?

Kaweh Modiri (1982) is een Nederlandse kunstenaar, filmmaker en schrijver van Iraanse afkomst. In 2010 studeerde hij af aan de afdeling Beeld & Taal van de Gerrit Rietveld Academie. Zijn afstudeerfilm 'Mijn inbreker en ik' is een waargebeurd verhaal over een kunstenaar die zijn inbreker over een periode van een jaar besluipt en hem tot hoofdpersoon van zijn nieuwe film benoemd.

FEIT & FICTIE
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
FilmMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 3-5

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

MIJN INBREKER EN IK
Wie is de filmmaker?

Kaweh Modiri (1982) is een Nederlandse kunstenaar, filmmaker en schrijver van Iraanse afkomst. In 2010 studeerde hij af aan de afdeling Beeld & Taal van de Gerrit Rietveld Academie. Zijn afstudeerfilm 'Mijn inbreker en ik' is een waargebeurd verhaal over een kunstenaar die zijn inbreker over een periode van een jaar besluipt en hem tot hoofdpersoon van zijn nieuwe film benoemd.

FEIT & FICTIE

Slide 1 - Tekstslide

Leg uit wat het domein Feit&Fictie inhoudt om de context van de les duidelijk te maken.

MIJN INBREKER EN IK
 • Kaweh Modiri
 • Nederland
 • 2010
 • 16'
 • Hybride Documentaire
 • Privacy, subjectiviteit,
   slachtoffer vs dader

Slide 2 - Tekstslide

Regisseur: Kaweh Modiri
Land: Nederland    
Jaartal: 2010
Duur film: 16’
Thema’s: Privacy, slachtoffer vs dader, subjectiviteit
Genre: Hybride documentaire
Deze film was onderdeel van het educatieprogramma van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) in 2011

IETS DIERBAARS GESTOLEN
 Hoe zou jij je voelen wanneer er iets dierbaars van je wordt gestolen?

Slide 3 - Tekstslide

Hoe zou jij je voelen wanneer er iets dierbaars van je wordt gestolen?

De leerling leeft zich in in de positie van het slachtoffer van een inbraak
bijvoorbeeld: wat vind jij een passende straf voor iemand die jouw telefoon steelt?


FILMISCHE ELEMENTEN
Waarin verschilt een fictiefilm en een documentaire? Probeer dit te benoemen voor de volgende aspecten:
 • Het verhaal
 • Camera en montage
 • Acteurs
 • Muziek

Slide 4 - Tekstslide

Waarin verschilt een fictiefilm en een documentaire? Probeer dit te benoemen voor de volgende aspecten:
Het verhaal / Camera en montage/ Acteurs/ Muziek

De leerling vergelijkt het documentaire genre met het fictie genre. Dit helpt de leerling bij het kijken van de film om de elementen te herkennen, benoemen én te classificeren.

Daarbij is het ook belangrijk dit te bespreken zodat leerlingen zich bewust worden van de manier waarop de film zich als documentaire verhoudt tot feit én fictie. Zo kunnen ze zich de vraag stellen: ‘is dat wat ik zie echt?’

Het verhaal: bij documentaire is het verhaal gebaseerd op/ geconstrueerd door  gebeurtenissen in de werkelijkheid. Er zitten geen scènes in die verzonnen zijn of die nooit plaats hebben gevonden. De relatie met de werkelijkheid staat centraal. Bij fictiefilm kan dit ook het geval zijn, maar daar heeft de scenarioschrijver/  filmmaker de vrijheid om elementen aan het verhaal te veranderen/ toe te voegen. De relatie met de werkelijkheid is minder van belang. Bij veel fictiefilms speelt de relatie met de werkelijkheid helemaal geen rol.

Camera en montage: In documentaire en fictiefilm heeft de filmmaker in principe evenveel filmische vrijheid als het op camera en montage aankomt. Vaak wordt er in documentaire gebruik gemaakt van interviews, sfeerbeelden, voice over, etc. Wel is het van belang dat in een documentaire de beelden binnen de montage op zo’n manier tot elkaar in relatie worden gebracht dat er geen verdraaide werkelijkheid ontstaat.

acteurs: In fictiefilms spelen acteurs een rol die ze instuderen. In documentaire zijn de personages zichzelf (dit neemt niet weg dat sommige mensen zich anders kunnen gaan gedragen in een documentaire op het moment dat er een camera aanwezig is).

Muziek: In de muziek hoeft niet veel verschil te zitten tussen fictiefilm en documentaire. In beide kan muziek bij de film gecomponeerd worden, in beide kan muziek helpen om de kijker mee te laten leven met een gebeurtenis of personage.
Wel kan muziek in fictiefilm meer dramatiserend worden ingezet. Denk aan een spannende, romantische of droevige scene waarin de emotie van de kijker voor een groot deel door de muziek wordt bepaald.

Slide 5 - Video

Camera: Wat valt je op aan het cameragebruik? Met wat voor camera’s is er gefilmd?
Geluid: welke rol speelt de muziek? Is het geluid diëgetisch of non-diëgetisch?

 Leerlingen kijken de film en kijken gericht: ze krijgen vragen mee waardoor ze bepaalde elementen in de film bewuster herkennen en na het zien van de film kunnen benoemen.

camera: er worden verschillende beelden gebruikt: beelden van de filmmaker (hoe zijn we de filmmaker in beeld? wat laat hij van zichzelf zien?) Beelden van de webcam van de laptop, Verborgen camerabeelden bij de uitgever en op het terras, screenshots  die in het beeld bewegen

geluid
Muziek: non-diëgetisch
Aan het begin van de film bij de titel wordt instrumentale muziek afgespeeld. vraag aan de leerlingen: wat voor gevoel krijg je van deze muziek
Ook is er eenzelfde soort muziek bij de tussentitels
bij de beelden van Ome Omar vanaf de laptop wordt op een gegeven moment ook hip-hop afgespeeld

Voice over: non-diëgetisch. We horen de filmmaker praten, maar we zien hem nooit in beeld terwijl hij praat

Diëgetisch geluid: bij sommige ‘verborgen camera beelden’: bij het huis van Ome omar, bij de uitgever, op het terras. (wat is het verschil in geluid tussen de voice-over en de verborgen camera’s? → Er is veel meer ruis in het geluid van de verborgen camera’s. Op het Leidseplein klinkt het geluid ook verborgen, alsof de microfoon onder kleding zit. Ook is er veel achtergrondgeluid (plein buiten, café binnen))


EERSTE REACTIE

Slide 6 - Tekstslide

Wat is jouw eerste gevoel/ gedachte na het zien van de film?

Hier gaat het echt om de beleving van de leerling en is eigenlijk alles goed.
FILMANALYSE 1
Welke elementen zorgen ervoor dat je wordt meegenomen in de film?

Slide 7 - Tekstslide


Welke elementen zorgen ervoor dat je wordt meegenomen in de film?

Er zitten een aantal filmische elementen die we kennen uit de fictiefilm, zoals het gebruik van muziek, die ervoor zorgen dat je in het verhaal wordt getrokken. Verder wisselt de filmmaker webcam beelden af met gestileerde beelden en verborgen camerabeelden wat zorgt voor afwisseling.


FILMANALYSE 2
Welke elementen zorg er voor dat je je bewust bent dat je naar een film kijkt?

Slide 8 - Tekstslide


Welke elementen zorg er voor dat je je bewust bent dat je naar een film kijkt?

De voice-over werkt vervreemdend, evenals het schakelen tussen de voice-over en het diëgetisch geluid

FILMANALYSE 3
Benoem elementen uit de film die je vindt passen bij een documentaire


Slide 9 - Tekstslide


Benoem elementen uit de film die je als ‘documentair’ kunt bestempelen.

Vooral de webcam beelden (die door Omar zelf gemaakt zijn) en  de verborgen camera beelden (waarvan Omar geen weet had)


BEDOELING MAKER
Waarom heeft de filmmaker (Kaweh Modiri) deze film gemaakt denk je?

Slide 10 - Tekstslide

 Wat denk je dat de bedoeling van de maker is bij deze film?

Waarom denken leerlingen dat de maker deze film gemaakt heeft? Wat wil hij hiermee bereiken?
EINDE VAN DE FILM
Is het einde open of gesloten? Waarom denk je dat de filmmaker hiervoor heeft gekozen?

Slide 11 - Tekstslide

Is het einde open of gesloten? Waarom denk je dat de filmmaker hiervoor heeft gekozen?

HYBRIDE DOCUMENTAIRE

Slide 12 - Tekstslide


Vind je deze film een Hybride documentaire? Waarom wel/niet? Beargumenteer!
leerling koppelt de definitie van hybride documentaire aan de film en onderbouwt het standpunt met filmische elementen uit de filmanalyse

Vind je deze film een Hybride documentaire? Waarom wel/niet? Beargumenteer!

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

VERDIEPINGSOPDRACHT

Slide 14 - Tekstslide

Maak een foto waarbij je de kijker laat nadenken over of dat wat je laat zien op de foto echt of niet echt is.
Let er op dat het dus niet meteen duidelijk is of het het een of het ander is.

Leerlingen passen de thematiek uit de les nu toe in een eigen foto-opdracht. als afsluiting kan de docent enkele foto’s
met de klas bekijken en leerlingen laten stemmen over of het echt of niet echt is en de leerlingen laten benoemen waar ze dit uit opmaken.


Dit is de afsluitende opdracht. De volgende vragen zijn voor een verdiepende les of voor leerlingen die eerder klaar zijn

Maak een foto waarbij je de kijker laat nadenken over of dat wat je laat zien op de foto echt of niet echt is.

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

KEUZES
 1. Welke keuzes heeft de filmmaker gemaakt wat betreft het vertellen van het verhaal?
 2. Welke momenten heeft hij uitgekozen om te laten zien? En wat zie je niet?
 3. Wat heeft dit voor effect op de film en de manier waarop de kijker (jij) de film beleeft?

Slide 16 - Tekstslide

Welke keuzes heeft  filmmaker Kaweh Modiri gemaakt wat betreft het vertellen van het verhaal? Welke momenten heeft hij uitgekozen om te laten zien? En wat zie je niet?
Wat heeft dit voor effect op de film en de manier waarop de kijker (jij) de film beleeft?


 De filmmaker kiest specifieke momenten uit waarop hij zichzelf laat zien.

Ook heeft hij van het materiaal dat Omar op zijn laptop heeft achter gelaten bepaalde beelden gekozen die zorgen voor de beeldvorming over Ome Omar bij de kijker

We zien korte stukjes uit de momenten bij de uitgever, op het Leidseplein en  van de achtervolging.
We zien de filmmaker én Omar op de manier zoals de filmmaker wilt dat we hen zien. De beelden waarin de filmmaker te zien is lijken zorgvuldig uitgedacht. Zijn voice -over werkt vervreemdend (én klinkt alsof hij een boek voorleest)


KUNST
Op welke manieren laten de gebeurtenissen in de film Kaweh Modiri een drastische beslissing nemen voor kunst, voor zijn project?

Slide 17 - Tekstslide

Op welke manieren laten de gebeurtenissen in de film Kaweh een drastische beslissing nemen voor kunst, voor zijn project?


 Doordat zijn laptop is gestolen, waarop de manuscript van zijn boek stond is de filmmaker in alle staten. Wanneer hij zijn laptop terugvindt, maar zonder boek er op, besluit hij een ander verhaal te gaan vertellen, namelijk dat van de persoon die zijn leven ongewenst is binnengedrongen en op die manier de hoofdpersoon is geworden van dit verhaal.

KUNSTOPLEIDING
De film is gemaakt als afstudeerfilm aan een kunstacademie (De Gerrit Rietveld Academie). Waar zie je dit in terug?

Slide 18 - Tekstslide


De film is gemaakt als afstudeerfilm aan een kunstacademie (De Gerrit Rietveld Academie). Waar zie je dit in terug?

Aan de hand hiervan kan ook een stap gemaakt worden naar de filmwereld als beroepenveld en verschillende creatieve opleidingen

VERHAALLIJN
Hoe wordt het verhaal verteld?
 • Vanuit welk perspectief wordt het verteld?
 • Wordt het verhaal chronologisch verteld?
 • Kun je de verschillende onderdelen van het verhaal benoemen (begin/ midden/ eind)?

Slide 19 - Tekstslide

 • Vanuit welk perspectief wordt het verteld?
 • Wordt het verhaal chronologisch verteld?
 • Kun je de verschillende onderdelen van het verhaal benoemen (begin/ midden/ eind)?
Leerlingen proberen tijdens het kijken te ontleden hoe het verhaal uit de film aan hen verteld wordt.

De verteller van het verhaal is tevens de filmmaker. Het verhaal wordt chronologisch verteld vanuit zijn perspectief. We weten dit doordat de filmmaker dit aan ons verteld: hij praat vanuit de ik-persoon.

We beginnen bij het boek, vervolgens de inbraak en de gestolen laptop, dan het terugvinden van de laptop. Vanaf hier ontdekt de filmmaker de dader:  Ome Omar en gaat op onderzoek uit naar wie hij is. Vervolgens start hij zijn plan om Omar terug te pakken: hij laat hem naar de uitgever komen, laat hem op date gaan met Shirley en confronteert hem op het Leidseplein (en later via Achmed) met zijn film.


HOOFDSTUKKEN
Waarom heeft de filmmaker gekozen voor hoofdstukken, denk je?

Slide 20 - Tekstslide

Waarom heeft de filmmaker gekozen voor hoofdstukken, denk je?


De filmmaker legt voortduren dwarsverbanden met het boek dat hij aan het schrijven was, dat op de laptop stond. De indeling in hoofdstukken, samen met de voice over als vertel-/ voorleesstem, lijken verwijzingen naar het boek. In een poging het verlore gegane boek te vervangen, gebruikt de filmmaker deze technieken en zet Omar in als hoofdpersoon van dit nieuwe verhaal/ boek.

VERHOUDING
Wat verandert er gedurende de film in de verhouding tussen ome Omar als inbreker en de filmmaker als slachtoffer?

Slide 21 - Tekstslide

Wat verandert er gedurende de film in de verhouding tussen ome Omar als inbreker en de filmmaker als slachtoffer?

Eerst is ome Omar de dader (dief laptop) en de filmmaker het slachtoffer. gedurende de film worden deze rollen steeds meer omgedraaid.